Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr P.50.4.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przestawionego w uchwale Nr LV/491/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-01-24 15:05:54
UCHWAŁA NR LV/492/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039 Artur Słocki 2022-01-24 15:04:44
UCHWAŁA NR LV/491/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2022 r. Artur Słocki 2022-01-24 15:04:01
Uchwała Nr P.50.5.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2022-01-24 15:03:34
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2022-01-20 14:47:10
Planu zamówień publicznych na 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-01-20 14:24:59
2022 r. Daniel Nesteruk 2022-01-20 14:24:12
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających nieprawidłowości Daniel Nesteruk 2022-01-20 09:02:19
OAS.0050.11.2022.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, oznaczonej jako działka nr 35/1 o powierzchni 0,0468 ha, położonej w Żółwinie. Bernadetta Zyguś 2022-01-19 15:09:09
OAS.0050.11.2022.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, oznaczonej jako działka nr 35/1 o powierzchni 0,0468 ha, położonej w Żółwinie. Bernadetta Zyguś 2022-01-19 15:08:32
OAS.0050.8.2022.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: obręb Laska działka nr 196, Obręb Chynowo działka nr 81/8, Obręb Kołczewo działka nr 91/11 Bernadetta Zyguś 2022-01-19 10:38:36
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka Daniel Nesteruk 2022-01-18 15:33:31
Ocena jakości wody na terenie Gminy Wolin 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-01-18 15:32:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z później-szymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Paczyńskiego, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w dniu 30 grudnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV w miejscowości Wolin przy ul. Słowiańskiej, Parkowej na terenie działek nr 155/2, 153, 155/1, 151/49, obręb ewidencyjny nr 3 mia-sta Wolin i nr 142/25 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2022-01-18 13:27:50
Obwieszczenia 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-01-18 13:27:33
Jarosław Niewinczany 2022-01-17 14:53:38
- dokument usunięty Jarosław Niewinczany 2022-01-17 14:51:51
Nabór Jarosław Niewinczany 2022-01-17 14:51:46
- dokument usunięty Jarosław Niewinczany 2022-01-17 14:51:29
Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. dróg Jarosław Niewinczany 2022-01-17 14:51:19
2022 r. Jarosław Niewinczany 2022-01-17 14:50:02
2022 r. Jarosław Niewinczany 2022-01-17 14:49:01
OAS.0050.8.2022.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: obręb Laska działka nr 196, Obręb Chynowo działka nr 81/8, Obręb Kołczewo działka nr 91/11 Bernadetta Zyguś 2022-01-17 10:09:29
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miasta Wolin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 12 stycznia 2022 roku, Obręb Laska, działka nr 192/5 o pow. 0,1181 ha Bernadetta Zyguś 2022-01-17 09:09:20
Dot. Inaugurowania III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy Daniel Nesteruk 2022-01-17 08:09:38
Petycja z dnia 21.12.2021 r. Artur Słocki 2022-01-14 12:31:44
Petycja z dnia 21.12.2021 r. Artur Słocki 2022-01-14 12:30:12
OAS.0050.6.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. cz. 33/21 o pow. 18 m?, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2022-01-13 14:33:26
OAS.0050.6.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. cz. 33/21 o pow. 18 m?, obręb ewidencyjny 0004 Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2022-01-13 14:31:20
OAS.0050.6.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. cz. 33/21 o pow. 18 m?, obręb ewidencyjny 0004 Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2022-01-13 14:29:30
OAS.0050.7.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LI/465/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin oraz Zarządzenia nr 10/2022 Burmistrza Wolina z dnia 11 stycznia 2022 r. Magdalena Kus 2022-01-12 13:30:27
ZARZĄDZENIE NR 11/2022 BURMISTRZA WOLINA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 24/33 o powierzchni 0,0758, położonej w obrębie 0003 Wolin Bernadetta Zyguś 2022-01-12 10:02:34
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Wolin Jarosław Niewinczany 2022-01-12 09:29:51
Zarządzenie nr 8/22 Burmistrza Wolina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 170/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 grudnia 2021 r. Daniel Nesteruk 2022-01-11 12:06:27
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miasta Wolin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 10 stycznia 2022 roku, Obręb Wisełka, Działka nr 75/2 o pow. 1,4697 ha Bernadetta Zyguś 2022-01-11 11:56:31
OAS.0050.1.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/471/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 03 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Słowiańskiej 1 w Wolinie. Bernadetta Zyguś 2022-01-11 11:36:08
OAS.00050.2.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLVII/561/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 6 w Uninie. Bernadetta Zyguś 2022-01-11 11:35:11
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ?Przebudowa dróg w Wolinie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury w zakresie odprowadzenia wód deszczowych, wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego? Mariusz Samołyk 2022-01-10 16:06:01
zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości dz. nr 115 obręb 3 Wolin, gmina Wolin Daniel Nesteruk 2022-01-10 15:50:36
zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości dz. nr 164/48 obręb 2 Wolin, gmina Wolin Daniel Nesteruk 2022-01-10 15:50:08