Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OAS.0050.145.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/42, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Magdalena Kus 2019-06-17 09:49:00
OAS.0050.145.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/42, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Magdalena Kus 2019-06-17 09:48:41
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 11 czerwca 2019 r. nr 1021/2019 Daniel Nesteruk 2019-06-14 15:50:20
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 11 czerwca 2019 r. nr 1021/2019 Daniel Nesteruk 2019-06-14 15:49:12
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 7 czerwca 2019 r. Przebudowa rowu polegająca na wykonaniu w istniejącym przydrożnym rowie betonowego separatora koalescencyjnego o nominalnej przepustowości 30 l/s, zintegrowanego z osadnikiem(piaskownikiem) o pojemności 3000l, zlokalizowanego przy drodze powiatowej (w m. Recław od zabudowań do wyjazdu na stare składowisko odpadów na wysokości lasu), który będzie zapewniał ogólne oczyszczenie ścieków spływających z nawierzchni drogi do rowu przydrożnego i dalej do cieku leioracyjnego prowadzącego wody w głąb lasu łęgowego i dalej do Dziwny. Działka ew. Nr 248/1, obręb 0025 Recław, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie Daniel Nesteruk 2019-06-14 15:22:30
Ogłoszenie Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. O Izbach Rolniczych (tj. Dz. U z 2018r. poz.1027), Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2019 z 25 lutego 2019 roku, zarządziła przeprowadzenie wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych na dzień 28 lipca 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-06-14 14:04:14
Ogłoszenia 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-06-14 14:00:34
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka Daniel Nesteruk 2019-06-14 13:12:26
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ostromice Daniel Nesteruk 2019-06-13 10:43:21
Ocena jakości wody na terenie Gminy Wolin 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-06-13 10:41:43
Ocena jakości wody na terenie Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2019-06-13 10:40:49
Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Daniel Nesteruk 2019-06-11 13:15:39
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2019-06-11 13:14:29
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2019-06-11 13:09:04
Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Daniel Nesteruk 2019-06-10 12:45:58
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2019-06-10 12:45:06
OAS.0050.153.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej. Magdalena Kus 2019-06-10 11:55:49
OAS.0050.152.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ulicy Niedamira 8 w Wolinie. Magdalena Kus 2019-06-10 11:54:21
Skarbnik Gminy Mariusz Wiatrak 2019-06-10 08:55:32
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2019.AS z dnia 05.06.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe w Wisełce, dz. nr: 198/71, 318/15, fragm. 78 obręb Wisełka, gm. Wolin. Agnieszka Struska 2019-06-06 11:54:35
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2019.AS z dnia 05.06.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe w Wisełce, dz. nr: 198/71, 318/15, fragm. 78 obręb Wisełka, gm. Wolin. Agnieszka Struska 2019-06-06 11:53:44
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2019.AS z dnia 05.06.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe w Wisełce, dz. nr: 198/71, 318/15, fragm. 78 obręb Wisełka, gm. Wolin. Agnieszka Struska 2019-06-06 11:53:03
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2019.AS z dnia 05.06.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe w Wisełce, dz. nr: 198/71, 318/15, fragm. 78 obręb Wisełka, gm. Wolin. Agnieszka Struska 2019-06-06 11:51:40
OAS.0050.150.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. 18/171 udziału 2/8 pow. 218,75 m?, obręb Unin Bernadetta Zyguś 2019-06-06 09:28:32
OAS.0050.151.2019.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienione niezabudowane nieruchomości Bernadetta Zyguś 2019-06-06 09:27:08
Informacja Burmistrza Wolina o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych Beata Polak 2019-06-05 13:11:32
Informacja Burmistrza Wolina o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych Beata Polak 2019-06-05 13:09:31
Karta zgłoszenia Beata Polak 2019-06-05 13:08:56
Karta zgłoszenia Beata Polak 2019-06-05 13:08:39
Informacja Burmistrza Wolina o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych Beata Polak 2019-06-05 13:06:03
Raport o stanie Gmiy Wolin za 2018 rok Mariusz Wiatrak 2019-05-31 15:38:18
Raport o stanie Gmiy Wolin za 2018 rok Beata Polak 2019-05-31 14:35:42
Raport o stanie Gmiy Wolin za 2018 rok Beata Polak 2019-05-31 14:35:38
Raport o stanie Gmiy Wolin za 2018 rok Beata Polak 2019-05-31 14:35:20
OAS.0050.146.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 343/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1. Magdalena Kus 2019-05-30 09:38:12
OAS.0050.145.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/42, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Magdalena Kus 2019-05-30 09:37:11
Informacja o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Wolin Mariusz Wiatrak 2019-05-28 15:15:16
OAS.0050.147.2019ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. część działki nr 55/9 o pow. 6 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-05-28 12:12:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 27 maja 2019r. została wydana decyzja nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompowniami oraz sieci wodociągowej dla osiedla Światowid w Wolinie na terenie działek nr: - 33/11 i 33/10 (przed podziałem 33/8), 40/33 i 40/34 (przed podziałem 40/30), 32/7 (przed podziałem 32/5), 40/31, 41, 89, 38 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin; - 214/1, 215/3, 215/4 i 215/5 (przed podziałem 215/1), 215/2, 217/25, 217/22, 239/7, 90, 246, 100, 238/4, 101/4, 237, 224/2, 218/4 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2019-05-28 11:05:41
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego na podstawie art. 7 i art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolisty: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.) Starosta Kmieński informuje, że w związku z wycofaniem w dniu 9 maja 2019 r. wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuącego rozbudowę drogi powiatowej 1-12 Z na odcinku Laska - Recław, dz. nr: 18/2, 23/1, 24/3, 24/2, 27/2, 27/1, 26/2, 22/3, 21/2 27/3 obręb Laska jednostka ewidencyjna gmina Wolin, 248/1, 248/2 obręb Recław, jednostka ewidencyjna gmina Wolin oraz podlegające podziałowi: Dz. nr 20, 21/3, 22/2, 43, 96, 111, 112, 116, 126, 127, 190, 191 obręb Laska, jednostka ewidencyjna gmina Wolin, prowadzone w niniejszej sprawie postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu. Starosta Kamieński w dniu 10 maja 2019 r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Daniel Nesteruk 2019-05-23 15:14:58