Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - "Stanowisko ds. dróg" Jarosław Niewinczany 2019-11-08 15:26:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jarosława Jaros, działającego jako pełnomocnik Powiatu Kamieńskiego z siedzibą przy ul. Wolińskiej 7b, 72-400 Kamień Pomorski, w dniu 22 października 2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1006Z w ramach zadania inwestycyjnego ?Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin? na terenie działek nr: 7/1, 8/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin, nr: 16, 13/3, 13/5 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Wolin, nr: 19, 114, 170, 177, 182 położonych w obrębie ewidencyjnym Darzowice, nr: 17 położonej w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2019-11-08 13:11:54
ZARZĄDZENIE NR 157-2019 Daniel Nesteruk 2019-11-07 14:17:25
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 157-2019 - regulam Daniel Nesteruk 2019-11-07 14:17:09
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 157-2019 - ogłosze Daniel Nesteruk 2019-11-07 14:16:52
Oświadczenia Daniel Nesteruk 2019-11-07 14:16:36
Kwestionariusz kandydata Daniel Nesteruk 2019-11-07 14:16:20
Klauzula, zgoda kandydata Daniel Nesteruk 2019-11-07 14:15:58
Konkurs na Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-11-07 14:15:32
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 października 2019 roku. o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV polegającej na rozbiórce istniejących napowietrznych przewodów linii i budowie nowych przewodów linii, położonej na terenie działek nr 261/118 i 46/6, obręb ewidencyjny Recław, gmina Wolin, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Daniel Nesteruk 2019-11-07 12:12:55
Konkurs na Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie Mariusz Wiatrak 2019-11-06 15:56:27
ZARZĄDZENIE NR 157-2019 Daniel Nesteruk 2019-11-06 14:32:44
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 157-2019 - regulamin pracy Komisji Konkursowej Daniel Nesteruk 2019-11-06 14:32:28
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 157-2019 - ogłoszenie Daniel Nesteruk 2019-11-06 14:32:11
Oświadczenia Daniel Nesteruk 2019-11-06 14:31:48
Kwestionariusz kandydata Daniel Nesteruk 2019-11-06 14:31:34
Klauzula, zgoda kandydata Daniel Nesteruk 2019-11-06 14:31:08
Konkurs na Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-11-06 14:29:57
ogłoszenie wraz z ofertą Uczniowskiego Klubu Sportowego "WYSPA" na realizację zadania publicznego pt.: "Zimowa Liga Biegowa - Wolin 2019/2020 - etap I" Anna Michalska 2019-11-05 13:57:22
ogłoszenie wraz z ofertą Uczniowskiego Klubu Sportowego "WYSPA" na realizację zadania publicznego pt.: "Zimowa Liga Biegowa - Wolin 2019/2020 - etap I" Anna Michalska 2019-11-05 13:53:05
ogłoszenie wraz z ofertą Uczniowskiego Klubu Sportowego "WYSPA" na realizację zadania publicznego pt.: "Zimowa Liga Biegowa - Wolin 2019/2020 - etap I" Anna Michalska 2019-11-05 13:46:15
Oświadczenia Daniel Nesteruk 2019-11-04 13:18:27
Ogłoszenie Daniel Nesteruk 2019-11-04 13:18:01
Kwestionariusz kandydata Daniel Nesteruk 2019-11-04 13:17:35
Klauzula, zgoda Daniel Nesteruk 2019-11-04 13:17:17
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: "Kierownik Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska" Daniel Nesteruk 2019-11-04 13:16:00
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: "Kierownik Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska" Daniel Nesteruk 2019-11-04 13:14:13
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: ?Kierownik Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska? - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2019-11-04 13:14:04
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: ?Kierownik Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska? - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2019-11-04 13:13:46
INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 18.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. Anna Michalska 2019-10-31 12:03:11
OAS.0050.244.2019.ŻK O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną zabudowaną nieruchomość Bernadetta Zyguś 2019-10-30 14:45:50
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, FUNKCJONUJĄCEJ W RAMACH REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W SŁAJSINIE, W 2020 R Daniel Nesteruk 2019-10-30 14:30:30
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, FUNKCJONUJĄCEJ W RAMACH REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W SŁAJSINIE, W 2020 R Daniel Nesteruk 2019-10-30 14:27:19
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW W ŚWINOUJŚCIU, FUNKCJONUJĄCEJ W RAMACH REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W SŁAJSINIE, W 2020 R Daniel Nesteruk 2019-10-30 14:26:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. o wydaniu decyzji zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 47/2019 z dnia 24 października 2019 r. o zmianie decyzji Nr 5/2019 z dnia 19.02.2019 r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji przystanku osobowego Wolin Pomorski na linii kolejowej relacji Szczecin Dąbie SDB - Świnoujście Port Daniel Nesteruk 2019-10-29 11:41:12
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin Ilona Szkudlarek 2019-10-28 14:01:44
Informacja z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Daniel Nesteruk 2019-10-25 13:17:48
Sprawozdanie Rb-30S III kwartał za rok 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-10-25 10:13:38
Sprawozdanie Rb-N III kwartał za rok 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-10-25 10:13:06
Sprawozdanie Rb-Z III kwartał za rok 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-10-25 10:12:44