Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miasta Wolin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 09 kwietnia 2021 roku Bernadetta Zyguś 2021-04-12 11:42:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 10/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 319/5 obręb Mokrzyca gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-04-12 11:29:42
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 10/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 319/5 obręb Mokrzyca gmina Wolin Daniel Nesteruk 2021-04-12 11:27:27
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 24 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin Daniel Nesteruk 2021-04-09 09:19:43
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.15.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 24 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. Daniel Nesteruk 2021-04-09 09:19:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew. 27 i 28 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin Daniel Nesteruk 2021-04-09 09:19:00
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew. 27 i 28 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. Daniel Nesteruk 2021-04-09 09:18:39
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew. 30 i 31 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin Daniel Nesteruk 2021-04-09 09:18:11
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2020.AS z dnia 09.04.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew. 30 i 31 w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. Daniel Nesteruk 2021-04-09 09:17:43
Zawiadomienie o XLI sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2021-04-08 15:30:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 06 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie infrastruktury technicznej i ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Wolinie na terenie działek ewidencyjnych nr 250/5, 246, 247, obręb ewidencyjny nr 4, miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2021-04-08 15:18:02
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołczewie Bernadetta Zyguś 2021-04-08 12:01:42
Daniel Nesteruk 2021-04-08 11:56:34
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2021-04-06 14:53:25
Daniel Nesteruk 2021-04-06 13:31:49
Daniel Nesteruk 2021-04-06 13:31:12
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2021-04-06 13:29:00
UCHWAŁA NR XL/408/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wolina Artur Słocki 2021-04-06 12:01:56
UCHWAŁA NR XL/407/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wolina Artur Słocki 2021-04-06 12:01:36
UCHWAŁA NR XL/406/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Artur Słocki 2021-04-06 12:01:05
UCHWAŁA NR XL/405/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2021r. Artur Słocki 2021-04-06 12:00:41
UCHWAŁA NR XL/404/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin Artur Słocki 2021-04-06 12:00:17
UCHWAŁA NR XL/403/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wolin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg Artur Słocki 2021-04-06 11:59:40
UCHWAŁA NR XL/402/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Wolin w granicach działki nr 19/7 Artur Słocki 2021-04-06 11:59:17
UCHWAŁA NR XL/401/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 88, 81/2 oraz 193, położone w obrębie ewidencyjnym Recław Artur Słocki 2021-04-06 11:58:51
UCHWAŁA NR XL/400/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie Artur Słocki 2021-04-06 11:58:27
UCHWAŁA NR XL/399/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata Artur Słocki 2021-04-06 11:58:04
UCHWAŁA NR XL/398/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 1/65 oraz 1/66, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin Artur Słocki 2021-04-06 11:57:36
UCHWAŁA NR XL/397/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 24, 25, 35, 60, 61 oraz 62, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin Artur Słocki 2021-04-06 11:57:12
UCHWAŁA NR XL/396/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych działek nr 131/29, 75/2 oraz 73, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka Artur Słocki 2021-04-06 11:56:51
UCHWAŁA NR XL/395/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, oznaczonej jako działka nr 47/24 o pow. 654 m? Artur Słocki 2021-04-06 11:56:16
UCHWAŁA NR XL/394/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 81/8 z obrębu ewidencyjnego Chynowo Artur Słocki 2021-04-06 11:55:49
UCHWAŁA NR XL/393/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinalizowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej ?KZN ? Zachodni? sp. z o.o. Artur Słocki 2021-04-06 11:55:26
UCHWAŁA NR XL/392/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ?KZN ? Zachodni? sp. z o.o. Artur Słocki 2021-04-06 11:55:01
Sesja XL Artur Słocki 2021-04-06 11:54:42
Nieruchomości rekreacyjne Daniel Nesteruk 2021-04-06 08:17:19
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2021.MS z dnia 01.04.2021 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa deszczowni nawadniającej wraz z pompownią melioracyjną i rurociągiem doprowadzającym w m. Laska gm. Wolin oraz nawadnianie gruntów rolnych. Daniel Nesteruk 2021-04-02 11:41:02
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2021.MS z dnia 01.04.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa deszczowni nawadniającej wraz z pompownią melioracyjną i rurociągiem doprowadzającym w m. Laska gm. Wolin oraz nawadnianie gruntów rolnych Daniel Nesteruk 2021-04-02 11:39:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 12 marca 2021r. na wniosek Pana Tomasza Mulawy, działającego jako pełnomocnik Pani Natalii Rydz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 65/2, 66/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Troszyn, gmina Wolin. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23. Daniel Nesteruk 2021-04-01 10:28:12
OAS.0050.90.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/385/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 41/21 z dnia 30 marca 2021 roku działka 5 o pow. 1,2145 ha, obręb ewidencyjny 0002 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-03-31 09:27:02