Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXV/254/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Warnowo do nieodpłatnego korzystania nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 6 o pow. 0,18 ha, położonej w Warnowie Artur Słocki 2020-05-26 14:18:02
UCHWAŁA NR XXV/253/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2020 r. Artur Słocki 2020-05-26 14:17:33
UCHWAŁA NR XXV/252/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wolin Artur Słocki 2020-05-26 14:17:05
UCHWAŁA NR XXV/245/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej - dokument usunięty Artur Słocki 2020-05-26 14:16:32
UCHWAŁA NR XXV/251/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody Artur Słocki 2020-05-26 14:16:22
UCHWAŁA NR XXV/250/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Gogolice Artur Słocki 2020-05-26 14:14:44
UCHWAŁA NR XXV/249/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 21b w Chynowie Artur Słocki 2020-05-26 14:14:16
UCHWAŁA NR XXV/248/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 2, położonego w budynku nr 16B w Dargobądzu Artur Słocki 2020-05-26 14:13:52
UCHWAŁA NR XXV/247/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wolinie:części działki nr 39/12 z obrębu 0005 Wolin na działkę nr 24 z obrębu 0002 Wolin Artur Słocki 2020-05-26 14:12:57
UCHWAŁA NR XXV/246/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wolinie: działki nr 74/2 z obrębu 0002 Wolin na działkę nr 248 z obrębu 0004 Wolin Artur Słocki 2020-05-26 14:12:30
UCHWAŁA NR XXV/245/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej Artur Słocki 2020-05-26 14:12:03
UCHWAŁA NR XXV/245/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej - dokument usunięty Artur Słocki 2020-05-26 14:12:02
UCHWAŁA NR XXV/244/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033 Artur Słocki 2020-05-26 14:11:38
UCHWAŁA NR XXV/243/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r Artur Słocki 2020-05-26 14:11:15
UCHWAŁA NR XXIV/242/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 253 oraz 251/3, położone w obrębie ewidencyjnym Ostromice Artur Słocki 2020-05-26 14:10:23
UCHWAŁA NR XXIV/241/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Wolina Artur Słocki 2020-05-26 14:10:00
UCHWAŁA NR XXIV/240/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2020 r. Artur Słocki 2020-05-26 14:09:34
UCHWAŁA NR XXIV/239/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Stadionu Miejskiego w Wolinie oraz kompleksów boisk sportowych ?Orlik? zlokalizowanych w Wolinie i Kołczewie Artur Słocki 2020-05-26 14:09:11
UCHWAŁA NR XXIV/238/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów Artur Słocki 2020-05-26 14:08:47
UCHWAŁA NR XXIV/237/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 347/4 oraz 367 położone w obrębie ewidencyjnym Skoszewo Artur Słocki 2020-05-26 14:08:14
UCHWAŁA NR XXIV/236/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 29,9606 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Recław: działki nr 261/94 oraz części działki nr 261/87 Artur Słocki 2020-05-26 14:07:48
UCHWAŁA NR XXIV/235/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 22, 23, 24/3 i 25/1 o łącznej powierzchni 10,6092 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin Artur Słocki 2020-05-26 14:07:24
UCHWAŁA NR XXIV/234/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 65 o powierzchni 0,1611 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin Artur Słocki 2020-05-26 14:06:59
UCHWAŁA NR XXIV/233/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie Artur Słocki 2020-05-26 14:06:29
UCHWAŁA NR XXIV/232/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/ 392/17 z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w Gminie Wolin Artur Słocki 2020-05-26 14:05:59
UCHWAŁA NR XXIV/231/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033 Artur Słocki 2020-05-26 14:05:25
UCHWAŁA NR XXIV/230/20 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r. Artur Słocki 2020-05-26 13:35:52
Sesja XXV Artur Słocki 2020-05-26 13:06:45
Sesja XXIV Artur Słocki 2020-05-26 13:05:30
Sesja XXIV Artur Słocki 2020-05-26 13:05:11
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019 Daniel Nesteruk 2020-05-26 10:45:59
Wykaz osób prawnych i fyzycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie: podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę ma raty na rok 2019 Daniel Nesteruk 2020-05-26 10:44:20
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019 Daniel Nesteruk 2020-05-26 10:42:54
ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W WOLINIE ? W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Ilona Szkudlarek 2020-05-22 20:01:04
ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W WOLINIE ? W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Ilona Szkudlarek 2020-05-22 15:15:19
ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W WOLINIE ? W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Ilona Szkudlarek 2020-05-22 15:13:27
ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W WOLINIE ? W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Ilona Szkudlarek 2020-05-22 15:13:11
ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W WOLINIE ? W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Ilona Szkudlarek 2020-05-22 15:12:36
ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W WOLINIE ? W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Ilona Szkudlarek 2020-05-22 15:12:16
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin? ( II Postępowanie) Ilona Szkudlarek 2020-05-22 13:43:33