Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Ilona Szkudlarek 2019-04-18 15:18:57
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Ilona Szkudlarek 2019-04-18 15:18:14
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2018.AS z dnia 16.04.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 112 (obręb 0033) w miejscowości Dobropole, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2019-04-18 15:09:13
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2018.AS z dnia 16.04.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 112 (obręb 0033) w miejscowości Dobropole, gmina Wolin. - dokument usunięty Agnieszka Struska 2019-04-18 15:08:39
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2018.AS z dnia 16.04.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 112 (obręb 0033) w miejscowości Dobropole, gmina Wolin. - dokument usunięty Agnieszka Struska 2019-04-18 15:07:51
ZAWIADOMIENIE O DYŻURZE URZĘDNIKA WYBORCZEGO Daniel Nesteruk 2019-04-18 07:48:45
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Ilona Szkudlarek 2019-04-17 09:47:59
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Ilona Szkudlarek 2019-04-17 09:47:36
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. DECYZJA Na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ? Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 z 2011 r., poz. 1696 ze zmianami), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Konrada Ciesielskiego, działającego z pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie ? zatwierdzam - ?Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku Świnoujście-Troszyn (odcinek 3 od km 15+100.00 do km 25+200.00)?, na terenie gminy Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Daniel Nesteruk 2019-04-17 09:26:22
- dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2019-04-16 14:30:25
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Mariusz Wiatrak 2019-04-16 14:30:06
- dokument usunięty Mariusz Wiatrak 2019-04-16 14:29:44
OAS.0050.119.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr V/61/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ulicy Marii Konopnickiej 5 w Wolinie. Magdalena Kus 2019-04-12 11:21:15
OAS.0050.118.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLVII/610/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 56/34, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Magdalena Kus 2019-04-12 11:19:47
Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej niżej wymienionej nieruchomości Bernadetta Zyguś 2019-04-11 11:58:38
Ogłoszenie Burmistrz Wolina informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 rokou przepisy wprowadzające ustawę o samorzadzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 1990 nr 32 poz.191 z póź.zm.), że w dniach od 09.04.2019 r. do 08.05.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie oraz w Biuletynie Informacyji Publicznej zostaną wyłożone do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjne oraz protokoły inwentaryzacyjne. Daniel Nesteruk 2019-04-09 13:04:16
Wolin, dnia 5 kwietnia 2019r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działek nr 192/5, 192/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań. Daniel Nesteruk 2019-04-08 10:54:01
Wolin, dnia 4 kwietnia 2019r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sierosław. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] Daniel Nesteruk 2019-04-08 10:46:44
Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2019-04-05 14:34:51
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Ilona Szkudlarek 2019-04-05 10:38:00
OAS.0050.105.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. cz. działki nr 61/6 o pow. 74 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-04-04 12:39:07
OAS.0050.110.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku cz. 39/12 pow. 0,30 ha obręb Wolin 5 Bernadetta Zyguś 2019-04-04 12:34:24
OAS.0050.109.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/68/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku działka nr 282/2 pow. 144 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-04-04 12:33:20
OAS.0050.108.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/67/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku cz. 12 pow. 1 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-04-04 12:32:35
OAS.0050.107.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/69/19 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku dz. 178 pow. 1,41 ha obręb Domysłów Bernadetta Zyguś 2019-04-04 12:31:48
OAS.0050.106.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/70/19 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. działka 92/1 pow. 0,70 ha obręb Sierosław Bernadetta Zyguś 2019-04-04 12:30:57
OAS.0050.105.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. cz. działki nr 61/6 o pow. 74 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-04-04 12:30:12
OAS.0050.104.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. działka nr 56/18 o pow. 72 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-04-04 12:29:19
OAS.0050.103.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr VI/74/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 71/19 z dnia 02 kwietnia 2019 r. dz. 58/50 pow. 719 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-04-04 12:28:09
OAS.0050.102.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLVI/73/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudna 2019 r. działki 57/1, 57/3, 57/4 i cz. 58 obręb Wolin 5 Bernadetta Zyguś 2019-04-04 12:27:14
OAS.0050.101.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr VI/72/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku cz. dz. 2/9 pow. 120 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-04-04 12:26:36
OAS.0050.100.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/71/19 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku działka 149 pow. 0,8911 ha obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2019-04-04 12:25:49
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2019-04-04 11:44:50
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2019-04-04 11:44:22
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Daniel Nesteruk 2019-04-04 10:27:48
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Daniel Nesteruk 2019-04-04 10:27:37
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Daniel Nesteruk 2019-04-04 10:26:30
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Daniel Nesteruk 2019-04-04 10:26:24
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Daniel Nesteruk 2019-04-04 10:26:16
Przebudowa odcinka drogi powiatowej dojazdowej nr 3012 Z ul. Prostej w Wolinie i odcinka drogi gminnej zbiorczej- ul. Zamkowej, polegająca na przebudowie istniejących ciągów pieszych, przebudowie istniejących miejsc postojowych i przebudowie istniejącego zjazdu z ul. Prostej Daniel Nesteruk 2019-04-04 10:26:11