herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
[2017] Oferty inwestycyjne w Gminie Wolin - GB Rafał Wiśniewski 2017-04-27 15:30:41
[2017] Wolin - Gmina przyjazna inwestorom Rafał Wiśniewski 2017-04-27 15:30:05
Informacja o podmiocie odbierajacym odpady komunale Rafał Wiśniewski 2017-04-27 11:42:33
Informacja o osiągniętych w 2016 roku przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczeni Rafał Wiśniewski 2017-04-27 11:42:15
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolin za rok 2016 Rafał Wiśniewski 2017-04-27 11:41:23
Dane teleadresowe Rafał Wiśniewski 2017-04-25 11:32:10
Dane teleadresowe Rafał Wiśniewski 2017-04-25 11:31:54
Dane teleadresowe Rafał Wiśniewski 2017-04-25 11:31:32
Projekty uchwał na XXXIV sesję Beata Polak 2017-04-24 15:27:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA z dnia 21 kwietnia 2017r została wydana decyzja nr 5/2017, znak: BIO.6733.3.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Unin, na terenie działek nr 17 i 18/30 położonych w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-04-24 12:28:45
Dane teleadresowe Rafał Wiśniewski 2017-04-24 12:26:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA z dnia 21 kwietnia 2017r została wydana decyzja nr 5/2017, znak: BIO.6733.3.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Unin, na terenie działek nr 17 i 18/30 położonych w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-04-24 09:14:03
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/400/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 191 obręb Domysłów Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:58:29
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 12 obręb Ostromice Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:57:30
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałami Nr XXXIII/402/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. 236/23 obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:56:26
W Y K A Z Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/407/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 3/2, dz. 3/1 i cz. 848, cz. 849 obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:54:55
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/406/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. Nr 151/51 pow. 10.369 m? i dz. Nr 331 pow. 345 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:54:24
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/399/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku cz. dz. Nr 27 pow. 500 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:53:46
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 24.04.2017 r. Beata Polak 2017-04-20 14:53:26
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/404/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku Dz. Nr 14/1 obręb Warnowo Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:53:12
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 26.04.2017 r. Beata Polak 2017-04-20 14:52:07
Ogłoszenie o XXXIV sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2017-04-20 14:50:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/401/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 844 obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:45:57
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/405/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku dz. 7/2 obręb Chynowo Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:45:03
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.1.2017.AS z dnia 19 kwietnia 2017 roku o rozpoczęciu procedury związanej z aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin oraz o naborze wniosków interesariuszy o wpisanie planowanych działań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-04-20 14:19:32
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.1.2017.AS z dnia 19 kwietnia 2017 roku o rozpoczęciu procedury związanej z aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin oraz o naborze wniosków interesariuszy o wpisanie planowanych działań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-04-20 14:18:56
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie obiektu dawnej ?Lodowni? stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej na terenie nieruchomości Nr 47/16 przy ulicy Krzywej w Wolinie. Bernadetta Zyguś 2017-04-12 10:34:51
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie obiektu dawnej ?Lodowni? stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej na terenie nieruchomości Nr 47/16 przy ulicy Krzywej w Wolinie. - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2017-04-12 10:27:41
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie obiektu dawnej ?Lodowni? stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej na terenie nieruchomości Nr 47/16 przy ulicy Krzywej w Wolinie. - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2017-04-12 10:27:24
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie obiektu dawnej ?Lodowni? stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej na terenie nieruchomości Nr 47/16 przy ulicy Krzywej w Wolinie. Bernadetta Zyguś 2017-04-12 10:15:25
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie obiektu dawnej ?Lodowni? stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej na terenie nieruchomości Nr 47/16 przy ulicy Krzywej w Wolinie. - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2017-04-12 10:15:10
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie obiektu dawnej ?Lodowni? stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej na terenie nieruchomości Nr 47/16 przy ulicy Krzywej w Wolinie. - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2017-04-12 10:15:02
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. działka 514/6 Ładzin Bernadetta Zyguś 2017-04-10 12:19:43
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/732/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/26 Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2017-04-10 12:18:19
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku dz. 10/6 Wolin 6 Bernadetta Zyguś 2017-04-10 12:16:33
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XLI/403/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2009 roku. działka 514/9 obręb Ładzin Bernadetta Zyguś 2017-04-10 12:15:34
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/734/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku dz. 164/24 Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2017-04-10 12:14:47
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 45/17 z dnia 05.04.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-04-07 10:46:57
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 44/17 z dnia 04.04.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-04-07 10:46:13
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 43/17 z dnia 03.04.2017r, w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Patrycja Kowalczyk 2017-04-07 10:45:27