herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Wymiana pokrycia połaci dahcowej budynków mieszkalnych w Wolinie przy ul. Niedamira 36 i 38 2007-06-08 17:09 -
Opracowanie planu zagospodarowania 2007-06-08 15:33 -
Ponowny przetarg na "Przebudowę ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Wolinie 2007-05-14 13:31 -
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 250 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego wymienionego w uchwale Nr VI/29/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2007 r. oraz w uchwale Nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r, przewidzianego do spłaty w latach 2008 – 2012 2007-04-26 13:41 -
Przebudowa ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Wolinie 2007-04-13 15:21 -
Wymiana pokrycia połaci dachowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wolinie prz ul. Niedamira 36 i 38, Swierczewskiego 4 2007-04-05 14:19 -
Remont cząstkowy ulic i dróg 2007-04-02 14:32 -
Wyżywienie uczestników XIII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Wikingów Wolin 2007 r, wraz ze skonstruowaniem karczmy, jej wyposażeniem i zapewnieniem strojów dla obsługi, nawiązujących do kultury IX - X wieku 2007-03-27 15:25 -
Ochrona Urzędu Miasta w Wolinie 2007-03-19 16:01 -
II Przetarg na sprzedaż i dostawę oleju napędowego 2007-02-15 12:01 -
OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WISEŁKA, GMINA WOLIN 2007-01-16 10:15 -
Ponowny przetarg na: "Inwentaryzacja lokali i budynków komunalnych w 2007 r." 2007-01-04 15:36 -
Sprzedaż i dostawa oleju napędowego 2007-01-04 15:24 -
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego "EkoTerm Plus" lub równoważnik" 2007-01-03 16:15 -
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zlecanymi przez Gminę Wolin 2007 r. oraz sporządzanie kosztorysów i rozliczanie zużycia materiałów budowlanych 2006-12-20 16:10 -
Inwentaryzacja lokali i budynków komunalnych w 2007 r. 2006-12-15 15:20 -
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Gminy Wolin w 2007 r. 2006-12-13 09:47 -
Obsługa geodezyjna Gminy Wolin w 2007 r. 2006-12-13 09:35 -
Wykonywanie wyceny nieruchomości w 2007 r. 2006-12-08 16:19 -
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 100 000,00 PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja systemu grzewczego z przejściem na kotły opalane gazem w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie, wymienionego w uchwale Nr XXXIII/351/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2006 r. przewidzianego do spłaty w latach 2007-2011 2006-11-07 13:16 -
Burmistrz Wolina ogłasza przetarg nieograniczony na "Zmianę systemu grzewczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie" 2006-10-25 15:57 -
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej równowartości 60 000 EURO "Rozbudowa sali gimnastycznej przy publicznej szkole podstawowej w Wolinie w zakresie budowy ogrodzenia" 2006-10-20 11:25 -
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 310 000,00 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, wymienionych w uchwale Nr XXXIII/351/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2006 r. przewidzianego do spłaty w latach 2007-2011 2006-10-06 15:20 -
Burmistrz Wolina ogłasza przetarg nieograniczony na projekt nr: Z/2.32/1.5/376/05 pn. "Regionalna Platforma Teleinformatyczna w Gminie Wolin" wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio 2006-08-11 11:52 -
Burmistrz Wolina ogłasza przetarg nieograniczony na projekt nr: Z/2.32/I/1.5/376/05 pn. "Regionalna Platforma Teleinformatyczna w Gminie Wolin" 2006-07-17 13:05 -
Burmistrz Wolina ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę dróg i ciągów pieszych w ul. Łąkowej w Wisełce o powierzchnii 1232,10 m2 wraz z wykonaniem odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i oświetlen 2006-07-17 13:01 -