Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2003 r.


UCHWAŁA NR III/27/2002
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 21 grudnia
2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta (załącznik Nr 1) w wysokości - 15.673.757 zł, z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) - 14.170.897 zł, w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 3) - 160.000 zł

 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) - 1.500.860 zł

 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik nr 5) - 2.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta (załącznik Nr 6) w wysokości - 14.898.757 zł, z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7) - 13.395.897 zł, w tym: wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 8) - 160.000 zł

 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9) - 1.500.860 zł

 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 10) - 2.000 zł

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 775.000 zł zostanie przeznaczona na:

 1. spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 150.000 zł

 2. spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 300.000 zł

 3. spłatę kredytu z Fundacji EFRWP „Counterpart Fund” - 75.000 zł

 4. spłatę kredytu inwestycyjnego z Banku Gospodarki Żywnościowej w Szczecinie - 250.000 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 14.968 zł

§ 5. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:

 1. Dział 900 Rozdział 90017 w łącznej kwocie - 40.000 zł

§ 8. Ustala się dotacje dla instytucji kultury przeznaczone na:

 1. Dział 921 Rozdział 92109 w łącznej kwocie - 248.000 zł

 2. Dział 921 Rozdział 92116 w łącznej kwocie - 217.000 zł

 3. Dział 921 Rozdział 92118 w łącznej kwocie - 99.000 zł

§ 9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

 1. Dział 926 Rozdział 92695 w łącznej kwocie 140.000 zł

§ 10. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do kwoty 1.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

 2. przekazania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Biura Administracyjnego Szkół do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych z wyłączeniem środków finansowych na inwestycje oraz wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 01-08-2003 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2003 14:34