herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja Dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt ścieków naturalnych 2018-09-11 13:39
Informacja Nadzór Wodny w Kamieniu Pomorskim w nawiazaniu do informacji do doręczeniu zgłoszeniu z dnia 9 lipca 2018 r., podaje do publicznej wiadomości, że pismem Pełnomocnika strony z dnia 20 lipca 2018 r. (data wpływu do Urzedu dnia 23 lipca 2018 r.) zostało wycofane zgłoszenie w sprawie: 2018-08-07 19:43
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" ogłasza nabór Nr 4/2018 2018-07-19 09:56
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie SZ.1.2.420.1.2018.MF z dn. 09.07.2018r. w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego dokonanego przez wnioskodawcę: ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58,60-479 Poznań 2018-07-13 08:58
Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie w sprawie wskazania lokalizacji przejazdów kolejowo - drogowych. 2016-05-05 08:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 87/2014 z dnia 29 października 2014 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie jednotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV relacji Glinki - Recław. 2015-06-25 11:10
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 maja 2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 16/2015 dla przedsięwzięcia pn.:Budowa linii napowietrznej 220 kV Glinki-Recław". 2015-05-28 15:27
Obwieszczenie AP-3.746.168.2014.KC z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000273_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. 2015-04-27 09:14
Obwieszczenie AP-3.746.162.2014.KC z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000599_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. 2015-04-01 08:24
Obwieszczenie AP-3.746.173.2014.KC z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000347_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. 2015-03-27 09:46
Obwieszczenie AP-3.746.164.2014.KC z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000099_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. 2015-03-27 09:45
Obwieszczenie AP-3.746.137.2014.KC z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001254_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. 2015-03-27 09:44
Obwieszczenie AP-3.746.168.2014.KC z dnia 18.03.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego c0000273_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. 2015-03-25 11:02
Obwieszczenie AP-3.746.178.2014.KC z dnia 04.03.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego c0001096_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. 2015-03-16 10:16
Obwieszczenie AP-3.746.152.2014.KC z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000927_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. 2015-02-27 08:52
Obwieszczenie AP-3.746.173.2014.KC z dnia 05.02.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego c0000347_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. 2015-02-16 14:39
Obwieszczenie AP-3.746.162.2014.KC z dnia 05.02.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego c0000599_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. 2015-02-16 14:38
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 31/2014 dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV zlokalizowanej na działce nr 46/6 obręb Recław Gmina Wolin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2014-04-23 11:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2013 r. o zakończeniu prac nad projektem planów zadań ochronnych dla 8 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów. 2013-12-19 15:14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zakończeniu prac nad projektem planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów. 2013-12-17 09:20
Obwieszczenie INF.6733.3.2013.EW z dnia 30.08.2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie skateparku wraz z oświetleniem terenu, utwardzeniem nawierzchni, instalacją kanalizacji deszczowej, małą architekturą i ogrodzeniem w m. Wolin, obręb 0004, ul. Spokojna, działka nr 238/5 2013-09-09 13:45
Obwieszczenie Burmistrza Cedyni o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na: budowie przepompowni ścieków przy osadniku Imhoffa wraz z rurociągiem tłocznym ścieków i odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej do istniejącej przepompowni D1 2013-08-13 15:36
Obwieszczenie Burmistrza Cedyni o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na: inwestycji budowy skateparku wraz z oświetleniem terenu, utwardzeniem nawierzchni, instalacją kanalizacji deszczowej, małą architekturą i ogrodzeniem, miasto Wolin, obręb 0004, ul. Spokojna, działka nr 238/5 2013-08-06 08:07
Obwieszczenie BUA 6733.05.01.2013 z dnia 08.07.2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie budynku Urzędu Miejskiego, położonego w Wolinie. 2013-07-11 11:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 7/2013 z dnia 02.07.2013 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Przekroczenie gazociągiem i kablem ochrony katodowej Cieśniny Dziwna w Wolinie". 2013-07-10 08:23
Wykaz Starosty Kamieńskiego z dnia 24.06.2013 r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres pow. trzech lat. 2013-07-09 08:31
Wykaz Starosty Kamieńskiego z dnia 21.06.2013 r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres pow. trzech lat. 2013-07-09 08:30
Wykaz Starosty Kamieńskiego z dnia 21.06.2013 r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat. 2013-07-09 08:30
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Wolin o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego położonej w Wolinie przy ul. Zamkowej 23 na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2/7 2013-06-26 07:49
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Przekroczenie gazociągiem i kablem ochrony katodowej Cieśniny Dziwna w Wolinie". 2013-06-17 12:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 2/2013 z dnia 17.05.2013 r., znak: AP.7840.7.1-6.2013.WP pozwalającej na realizację inwestycji pn.: "Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych i zabudowanych w Gminie Wolin"; w województwie zachodniopomorskim, powiecie kamieńskim, na terenie gminy Wolin dla pod zadania: Odbudowa wału przeciwpowodziowego Sierosław w km 12+950-14+462 na rzeką Dziwną". 2013-06-06 09:45
Obwieszczenie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie zaplecza garażowo - magazynowego na archiwum oraz pomieszczenia socjalno ? biurowego Urzędu Miasta Wolin przy ul. Krzywej, na działce nr 2/7. 2013-04-24 07:51
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji polegającej na odbudowie wału przeciwpowodziowego wraz z umocnieniem w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: "Odbudowa wałów przeciwpowodziowych, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych i zabudowanych w gm. Wolin" zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim, na terenie powiatu kamieńskiego, gmina Wolin i Dziwnów - podzadanie: "Odbudowa wału przeciwpowodziowego Sierosław w km 12+950 - 14+462 nad rzeką Dziwną". 2013-04-03 09:10
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. Zachodniopomorskiego" poszerzenie pasa robót pod czasowe zajęcie terenów na potrzeby prowadzenia prac budowlano - montażowych. 2013-02-21 15:57
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. Zachodniopomorskiego" poszerzenie pasa robót pod czasowe zajęcie terenów na potrzeby prowadzenia prac budowlano - montażowych. 2013-02-21 15:57
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w związku ze zmianą wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie w sprawie zmiany decyzji Nr 80/2011 z dnia 29.04.2011 r. o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. Zachodniopomorskiego 2012-10-23 10:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 80/2011 z dnia 29.04.2011 r. o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. Zachodniopomorskiego 2012-09-26 15:26
Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2012 r. o pierwszej licytacji 2012-08-02 08:11
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 9/2012 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: "Odbudowa wałów przeciwpowodziowych, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego?, podzadanie: ?Odbudowa wału przeciwpowodziowego Skoszewo w km 27+000-29+300 nad Zalewem Szczecińskim" oraz w zakresie skutków, o których mowa w art. 19 ust. 4 w/w ustawy. 2012-08-02 08:10
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wydaniu decyzji z dnia 11 lipca 2012 r., znak: BP4g-773/75-o/12 nr 1495, uchylającą zaskarżoną decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 lutego 2012 r. nr 27/2012 znak: I.1.7840.1.14-4.2012.AŚ 2012-07-24 11:54
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wydaniu decyzji z dnia 26 czerwca 2012 r., znak: BP4g-773/76/12 nr 994, uchylającą zaskarżoną decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 lutego 2012 r. nr 28/2012 znak: I.1.7840.1.15-4.2012.AŚ 2012-07-06 10:24
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 122/2012 w sprawie zmiany decyzji Nr 80/2011 z dnia 29.04.2011 r. o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. Zachodniopomorskiego 2012-06-26 14:49
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. Zachodniopomorskiego" czasowe zajęcie terenów pod dodatkowe przygotowanie zaplecza budowy. 2012-06-26 14:49
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu na wniosek Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - p. Tomasza Płowensa działającego w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.04.2012 r., postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji polegającej na odbudowie istniejących wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim, na terenie powiatu kamieńskiego w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych i zabudowanych w gm. Wolin" 2012-06-26 14:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: ?Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji: Świnoujście ? Szczecin na terenie woj. Zachodniopomorskiego? ? czasowe zajęcie terenów pod dodatkowe przygotowanie zaplecza budowy i w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 w/w ustawy. 2012-06-11 11:36
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wydaniu postanowienia z dnia 4 kwietnia 2012 r. znak: BOII-1mfp/BP-772-23-523/11/12 prostujące z urzędu błędy pisarskie w decyzji z dnia 29 lutego 2012 r. znak BOII-1mfp/BP-772-23-332/11/12 2012-04-18 11:11
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wydaniu postanowienia z dnia 03 kwietnia 2012 r. orzekającego sprostowanie omyłki w decyzji z dnia 15 marca 2012 r. utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. nr 80/2011. 2012-04-17 08:05
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 80/2011 z dnia 29.04.2011 r. o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji: Świnoujście ? Szczecin na terenie woj. Zachodniopomorskiego ? odcinek od zespołu zaporowo-upustowego ?Kaminke? do Tłoczni Gazu Goleniów ? na terenie miasta Świnoujście , powiatu kamieńskiego i powiatu goleniowskiego w części dotyczącej zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. 2012-04-17 08:01
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie zaprasza do złożenia oferty na "Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" 2012-04-13 16:50
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamiające o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4MPa relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. Zachodniopomorskiego" 2012-03-13 09:49
Proponowany I wariant trasy drogi S3 2012-02-22 12:06
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. o wydaniu decyzji nr 31/2012 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na: "budowę obiektu liniowego - rozbudowa sieci elektroenergetycznej, linia kablowa 15 kV (rura RHDPE). 2012-02-20 14:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji: Świnoujście - Szczecin - odcinek ZZU Kaminke - Tłocznia Goleniów w zakresie wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 2012-02-08 11:08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji: Świnoujście - Szczecin - odcinek ZZU Kaminke - Tłocznia Goleniów w zakresie wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 2012-02-08 11:06