herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie.


RG.7125.01.2016.MK

W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie.

Obręb

ewidencyjny

Nr

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie i

sposób zagospodarowania

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Cena

nieruchomości

Forma oddania

nieruchomości

Wolin 3

Adres:

ul. Zamkowa 4/6

72-510 Wolin

8

227 m2

(udział w prawie użytkowania wieczystego dla lokalu nr 6 3900/40352)

SZ1K/00009919/3

Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka nr 8 przy ul. Zamkowej 4 w Wolinie zabudowana jest budynkiem mieszkalno - użytkowym. W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych i dwa lokale użytkowe.

Nieruchomość usytuowana w centrum miasta; w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Granica działki przebiega po obrysie budynku. Dojazd dobry jedną z głównych ulic miasta. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda, kanalizacja, sieć gazowa i telefoniczna.

Budynek wybudowany przed II Wojną Światową, w technologii tradycyjnej: murowany z cegły, więźba dachowa i schody drewniane. Budynek całkowicie podpiwniczony. Powierzchnia piwnic przynależnych do lokali nie była wliczana do udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.

Lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Zamkowej 4 w Wolinie, usytuowany jest na poddaszu budynku. Składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki i dwóch pokoi. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 39,00 m?. Wraz z lokalem związany jest udział 3900/40352 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki nr 8 o powierzchni 227 m?, położonej w obrębie 3 - Wolin.

Pierwszeństwo nabycia posiada najemca lokalu.

62.900,00 zł wartość nieruchomości lokalowej,

w tym 1.485,00

wartość udziału w gruncie.

Sprzedaż lokalu z zastosowaniem 98% bonifikaty - cena sprzedaży 1.228,30 zł.

Oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat udziału w działce gruntu:

371,25 zł - wysokość pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, co stanowi 25% ceny gruntu.

Pierwsza opłata po zastosowaniu 98% bonifikaty 7,43 + 23% VAT.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: 14,85 zł + 23% VAT.

Opłata roczna stanowi 1% ceny gruntu. Opłaty roczne za dany rok wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku.

Opłata roczna może ulegać zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zbycie

na rzecz najemcy

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia

1997 roku

o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782)

Wolin, dnia 18.02.2016 r. Burmistrz Wolina prosi o składanie wniosków:

  1. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy bądź innych przepisów,

  2. poprzednich właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku.

  3. Termin składania wniosków wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 18-02-2016 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kus 18-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2016 15:23