Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 4 lutego do 5 kwietnia 2006 r.


OAS.R.P.0055-2/2006 Wolin, dnia 5 kwietnia 2006 r.

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 4 lutego do 5 kwietnia 2006 r.

Na posiedzeniu w dniu 6 lutego:

 1. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 676.000,00 zł.

 1. Burmistrz dokonał analizy dokumentu przesłanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim pt. „Sprawozdanie z realizacji celów strategicznych oraz dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu zagrożeń przestępczością i skuteczności działań KPP w Kamieniu Pomorskim w roku 2005”, nie wnosząc uwag przekazał materiał do Biura Rady Miejskiej w Wolinie celem zapoznania radnych z tym materiałem.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zadanie: „Propagowanie tradycji i kultury Słowian i Wikingów w oparciu o walory historyczne Wolina z okresu jego największej świetności przypadającej w VIII-XII w. w powiązaniu z XII Edycją imprezy edukacyjno - historycznej - Festiwalem Wikingów” - przeznaczając na to zadanie z budżetu Gminy kwotę 15.000,00 zł.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zadanie: „Objęcie szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Wolin w szczególności w m .Ładzin, Kodrabek, Kodrab, Rabiąż , Domysłów, Mokrzyca Wielka i Mała, Warnowo, Dargobądz , krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej, rozwój sportowy osób uzdolnionych , dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie” - przeznaczając na to zadanie z budżetu Gminy kwotę - 10.000,00 zł.

 1. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu Zakładowi Naprawy Pomp - Bohdan Mozol z siedzibą w Olsztynie przy ul. Stokowa 32 wykonania naprawy głównej 1 szt. motopompy M8/8 z OSP Wolin za kwotę 3.294 zł brutto.

Na posiedzeniu w dniu 10 lutego:

 1. Burmistrz uzgodnił z Kierownikiem Gminnego Biura Administracji szkół w Wolinie decyzję o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracownika służby BHP w Gminnym Biurze Administracji Szkół w Wolinie. Burmistrz polecił ogłoszenie o naborze umieścić na tablicy w Urzędzie Miasta i w BIP-ie. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 28 lutego 2006 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył ofertę Pani Leokadii Dubrawskiej na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej w Wolinie i podjął decyzję o zleceniu w/w wykonania operatu szacunkowego nieruchomości po byłej ciepłowni w Wolinie, składającej się z dz. nr 69/4, 69/6, 69/7, 72/6, 72/8, 72/10, 73/4 za cenę określoną w ofercie tj. 500,00 zł plus 22% VAT.

Na posiedzeniu w dniu 14 lutego:

    1. Burmistrz podpisał umowę z firmą „MERITUM” sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 15/14 i firmą „Wodociągi Zachodniopomorskie” sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów m8-10 w sprawie wybudowania przez firmę „MERITUM” na własny koszt sieci wodociągowej o dł. ok. 100 mb w drodze stanowiącej dz. nr 36 i 13 w obrębie Wisełka do własnej nieruchomości na ul. Leśnej 17 w Wisełce i przekazania bezpłatnego Gminie wybudowanej sieci wodociągowej.

    2. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu Zakładowi Naprawy Pomp - Henryk Borsuk z siedzibą w Krasiczynie Olszany 34 wykonania naprawy głównej i modernizacji 1 szt. motopompy PO 5 z OSP Kołczewo i 2 szt. motopomp PO 5 z OSP Wolin za łączną kwotę 10.895,00 zł brutto.

Na posiedzeniu w dniu 20 lutego:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2005/2006 na czas od dnia 01 marca 2006 roku do dnia 31 sierpnia 2006 roku.

 2. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu Zakładowi Elektromechanicznemu „ELKOM” z siedzibą w Renicach 17 wykonania remontu mieszadła firmy Flygt oraz regenerację 2 śmigieł do mieszadeł w Oczyszczalni Ścieków w Wolinie za kwotę łącznie 7.500,00 zł netto.

Na posiedzeniu w dniu 21 lutego:

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Gabrieli Rajtak zam. Wolin ul. Niedamira w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont domu mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru i podjął decyzję o przyznaniu pomocy w sposób następujący:

- 2.500,00 zł na zakup materiałów budowlanych w punktach sprzedaży zlokalizowanych na terenie Gminy Wolin;

- 500,00 zł w formie zlecenia przez Gminę wymiany zniszczonej instalacji elektrycznej budynku.

Na posiedzeniu w dniu 23 lutego:

    1. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 zł.

 1. Burmistrz podjął decyzję o przyjęciu Honorowego Patronatu nad Ogólnopolskim Festiwalem Ekologicznym, który odbędzie się w Międzyzdrojach i Wisełce w dniach 02 - 03.06.2006 r.

 2. Burmistrz realizując Uchwałę Nr XXVIII/310/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu w wysokości 4,5 mln zł.

 3. Burmistrz realizując Uchwałę Nr XXVIII/310/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego:

- na budowę sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie;

- na budowę domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Wolinie;

- na wykonanie pobocza w ciągu drogi powiatowej na ul. Mickiewicza w Wolinie, odcinek wiadukt kolejowy - skrzyżowanie z Osiedlem Robotniczym;

- na wykonanie projektu technicznego na budowę wiejskiej sieci wodociągowej dla miejscowości Rabiąż i Wartowo;

- na opracowanie dokumentacji technicznej hydrologicznych zasobów dyspozycyjnych Wyspy Wolin;

- na wykonanie wodociągu wiejskiego z miejscowości Łuskowo do miejscowości Jarzębowo w zakresie Łuskowo - Korzęcin - Korzęcin Kolonia (w/g schematów nr 1, 2, 5);

- na przebudowę istniejącej ulicy Łąkowej, ciągu pieszo - jezdnego stanowiącej dz. nr 114/1 w Wisełce;

- na opracowanie projektu przebudowy ulicy Konopnickiej, Niedamira i Moniuszki w Wolinie wraz z wykonaniem odwodnienia i oznakowania;

- na dokończenie budowy ulicy Matejki w Wolinie;

 1. Burmistrz realizując Uchwałę Nr XXXIII/351/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22.12.2005 r. W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wolin na 2006 r. podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego:

- na wykonanie projektu technicznego monitoringu i przesyłu danych pracy stacji ujęcia wody przy ul. Rybackiej w Wolinie;

- na wykonanie oświetlenia ulicy stanowiącej dz. nr 131/1 w Kodrąbku;

- na opracowanie projektu technicznego na zmianę systemu grzewczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie z tradycyjnego na gazowe z uwzględnieniem zmiany systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych 9A i 9C.

 1. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu opracowania projektu technicznego na adaptację budynku po byłym ujęciu wody w Uninie na świetlicę wiejską.

 2. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu z budżetu Gminy kwoty 8.000,00 zł na wykonanie placu zabaw dla dzieci w Draminie.

 3. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu wykonania kosztorysu inwestorskiego na wymianę podłóg z elementami nośnymi oraz technologię wykonania tego zadania w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Mickiewicza 9 w Wolinie.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jana Malskiego w sprawie rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej i podjął decyzję o rozłożeniu na 10 równych rat rocznych opłaty adiacenckiej w kwocie 4.992,30 zł spowodowanej wzrostem wartości dz. nr 120/3 w Wisełce z tytułu jej podziału.

 5. Burmistrz podjął decyzję o pokryciu przez Gminę kosztów sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej dotychczasowym właścicielom w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 6 - 8 w Wolinie. Konieczność zmiany udziałów wynikła z zakończonej inwentaryzacji w/w budynków.

Na posiedzeniu w dniu 24 lutego:

 1. Burmistrz rozpatrzył ofertę firmy „ART.-GEO” Marek Ober z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 109/1 i podjął decyzję o zleceniu tej firmie wykonania dokumentacji geotechnicznej dla planowanej inwestycji - modernizacja obiektu na potrzeby Ośrodka Kultury Miasta i Gminy, Biblioteki i Ośrodka Pomocy Społecznej na działce nr 58/32 przy ul. Światowida - Katedralnej w Wolinie. Termin realizacji zlecenia - 30 dni za kwotę 4.500,00 zł netto.

 2. Burmistrz wykonując postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 lutego 2006 r. Nr PNB-7356/7/06 podjął decyzję o zleceniu wykonania przez rzeczoznawcę przeciwpożarowego oceny bezpieczeństwa eksploatacji olejowej kotłowni etażowego CO istniejącej w piwnicach budynku przy ul. Leśnej 4 w Wisełce, którego Gmina jest współwłaścicielem.

 3. Burmistrz rozpatrzył wniosek firmy P.P.U.H. Krzysztof Chudziak z siedzibą w Goleniowie przy ul. Piaskowej 26d/1 realizującej budowę ulicy Kwiatowej i Słowackiego w Wolinie i podjął decyzję o podpisaniu aneksu do umowy wydłużającego termin zakończenia inwestycji ze względu na panujące trudne warunki atmosferyczne oraz na zmianę terminów płatności za wykonane roboty.

    1. Burmistrz rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Dramino w sprawie udrożnienia sieci kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości i podjął decyzję o udrożnieniu na koszt Gminy tej sieci, która jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Burmistrz ustalił sposób wykonania wniosków zgłoszonych na Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 13 lutego 2006 r. oraz na XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 15 lutego 2006 r., a mianowicie:

- zlecił wykonanie koncepcji zainstalowania monitoringu w centrum Miasta w Wolinie;

- zlecił wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej miejscowości Troszyn.

Zobowiązał Kierownika Referatu BIG i Kierownika Referatu Gospodarczego do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcom oraz dopilnowania wykonania wniosków.

Na posiedzeniu w dniu 27 lutego:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie zasad postępowania w związku z potencjalnym zagrożeniem wirusem ptasiej grypy.

Na posiedzeniu w dniu 1 marca:

 1. Burmistrz podjął decyzję o zaktualizowaniu załącznika do Zarządzenia Nr 53/04 Burmistrza Wolina z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości komunalnych Gminy Wolin.

 2. Burmistrz rozpatrzył wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu w sprawie dofinansowania organizowanego przez szkołę Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla klas III, który odbędzie się po raz pierwszy w roku szkolnym 2005/2006 i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500,00 zł na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

 3. Burmistrz rozpatrzył wniosek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła w Wolinie w sprawie dofinansowania spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowanego w dniu 13 kwietnia 2006 r. oraz spotkania z okazji Dnia Inwalidy, organizowanego w dniu 29.04.2006 r. i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty łącznie 500,00 zł na dofinansowanie tych przedsięwzięć.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Reginy Radziwoń w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 28 w obrębie 5 Wolina wynoszącej 96,24 zł netto.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Reginy Kurysz w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 137 i 138 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 209,45 zł netto.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Felicji Kubasik w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 30 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 112,46 zł netto.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Ewy Polęckiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 84/3 w Wisełce wynoszącej 66,05 zł netto.

 3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Zofii Stańczyk w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 29/1 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 11,92 zł netto.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Sławomira Nicińskiego w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 114 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 58,45 zł netto.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Marii Wiśniewskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 111 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 137,27 zł netto.

 6. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Henryki i Michała Hagaj w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 123 i 124/2 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 41,46 zł netto.

 7. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Zofii Poronis w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 27 w obrębie 5 Wolina wynoszącej 306,33 zł netto.

 8. Burmistrz po zapoznaniu się z aktem notarialnym - Repertorium A Nr 355/2005 nie skorzystał z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego dz. nr 301/1 o pow. 44386 m2 położonej w Parłówku za kwotę 61.050,00 zł przeznaczonej na rozwój funkcji gospodarczych (przemysłowo - składowych).

 9. Burmistrz rozpatrzył wniosek firmy „GEO-AKR” Usługi Geodezyjne z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Chopina 5/5 i uznając argumenty wnioskodawcy, iż na opóźnienie prac wpłynęły niekorzystne warunki atmosferyczne (wysokie mrozy i zalegająca pokrywa śnieżna) podjął decyzję o odstąpieniu od naliczania kar mownych za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych wymienionych we wniosku.

 10. Burmistrz biorąc pod uwagę długotrwały proces prowadzenia przez Urząd Miasta procedury administracyjnej (kłopoty z doręczaniem korespondencji) niezbędnej do zatwierdzenia rozgraniczenia dz. nr 54 w Skoszewie, podjął decyzję o odstąpieniu od naliczania kar mownych za nieterminowe wykonanie tych prac przez firmę „GEO-AKR” Usługi Geodezyjne z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Chopina 5/5.

 11. Burmistrz podjął decyzję o podziale przejętej do zasobów komunalnych dz. nr 101 w Płonicie zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole uzgodnień z dnia 30.09.2005 r. w sprawie ustalenia dojazdu do kompleksu działek w Płonicie zlokalizowanych pomiędzy dz. nr 101, drogą krajową Nr 3, granicą obrębu Płocin i granicą obrębu Dargobądz.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Szulińskich w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej i podjął decyzję odmowną ze względu na brak podstaw prawnych do umorzenia tej opłaty ustalonej decyzją z dnia 27.12.2005 r. nr RG.HK. 72290-27/05 z tytułu podziału dz. nr 680 w Dargobądzu. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają możliwość rozłożenia tej opłaty na 10 lat, z czego zainteresowani skorzystali a ich wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Stanisława Mączki w sprawie sprzedaży dz. nr 141 w Kołczewie i podjął decyzję odmowną ze względu na to, że obecnie trwa aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmująca również dz. nr 141. Decyzja o przeznaczeniu do sprzedaży dz. nr 141 w Kołczewie może zostać podjęta po zatwierdzeniu zmian w studium.

 3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Romualda Sadowskiego w sprawie przesunięcia terminu płatności czynszu dzierżawnego za 2006 r. w kwocie 2.296,43 zł i podjął decyzję o przesunięciu terminu płatności do dnia 30.11.2006 r.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Mirosława Niemiec i Pani Danuty Powęzka w sprawie nabycia przez Gminę działki, której są współwłaścicielami podjął decyzję o przygotowaniu projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nabycia przez Gminę dz. nr 222/24 o pow. 1.212 m2 w Wisełce z przeznaczeniem pod drogę.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Krzysztofa Kłosowskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o przedłużeniu okresu dzierżawy dz. nr 70/1 i dz. nr 71/1 położonych w obrębie 5 Wolina do dnia 13.02.2011 r.

 6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Henryka Zemlera w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o przedłużeniu okresu dzierżawy dz. nr 154/1 w Kołczewie na okres tylko do dnia 30.09.2007 r. ponieważ działka ta objęta jest zmianami w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy na cele nierolnicze.

 7. Burmistrz po zapoznaniu się z aktem notarialnym - Repertorium A Nr 551/2006 nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 550/46 o pow. 1.180 m2 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną, mieszkaniową jednorodzinną i komunikację wewnętrzną i udziału 7/20 w dz. nr 550/48 o pow. 4305 m2 stanowiącej drogę położonych w Domysłowie za cenę łączną 17.700,00 zł.

Na posiedzeniu w dniu 2 marca:

  1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy z Telekomunikacją Polską Region Usług i Sprzedaży Telefonicznej w Toruniu na świadczenie usług internetowych dla Biblioteki Publiczne w Wolinie - Filia w Ładzinie.

  2. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego dz. nr 13/2 o pow. 572 m2 i dz. nr 13/10 o pow. 1462 m2 w Płocinie. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w sposób zwyczajowy - w Urzędzie Miasta, Sołectwie, w internecie, w BIP-ie, prasie.

3.Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Jadwigi Kapłan w sprawie zaopatrzenia nieruchomości położonej w Warnowie w bezodpływowy zbiornik nieczystości płynnych i podjął decyzję o zobowiązaniu właściciela tej nieruchomości Pana Turczynowicza do zaopatrzenia nieruchomości w taki zbiornik stosownie do przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, wykonany zgodnie z wymogami prawa budowlanego, a w przypadku nie wykonania zbiornika w nakazanym terminie skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Marka Ofiara w sprawie wyrażenia zgody na postawienie pomieszczenia gospodarczego na terenie nieruchomości w Mokrzycy Małej 16 i podjął decyzję odmowną w tej sprawie. Polecił dokonać podziału piwnic w tym budynku w ten sposób, aby do każdego lokalu mieszkalnego przynależało pomieszczenie w piwnicy.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Teresy Sałek w sprawie umorzenia należności w kwocie 215,00 zł i podjął decyzję odmowną w tej sprawie ze względu na brak podstaw prawnych do umorzenia należności z tytułu wykupu budynku mieszkalnego w Domysłowie wynikających z aktu notarialnego nr 5504/2002 z dnia 05.09.2002 r.

 3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Teresy Pluta w sprawie umorzenia należności w kwocie 6.868,99 zł i podjął decyzję odmowną w tej sprawie ze względu na brak podstaw prawnych do umorzenia należności z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego w Łojszynie wynikających z aktu notarialnego nr 7237/1999 z dnia 30.11.1999 r.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Iwony Kuźniewskiej w sprawie przesunięcia terminu płatności należności i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu płatności raty za 2006 rok w kwocie 1.214,00 zł z tytułu wykupu lokalu użytkowego - zakładu fryzjerskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wolinie do dnia 30.06.2006 r.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Stefanii Sarbak w sprawie zmniejszenia powierzchni dzierżawionej działki i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zmniejszenie dzierżawionej działki nr 47/13 w obrębie 4 Wolina do 200 m2 z odpowiednim zaznaczeniem na mapie.

 6. Burmistrz rozpatrzył podanie Ludowego Klubu Sportowego „VINETA” z siedzibą w Wolinie przy ul. Świerczewskiego 3 w sprawie zabezpieczenia terenu przy stadionie na wykonanie trybun i podjął decyzję o poinformowaniu klubu, że w sprawie możliwości zagospodarowania dz. nr 121/8 przy ul. Świerczewskiego w Wolinie zajętej pod kolektor sanitarny na cele poszerzenia stadionu - budowa trybun, klub winien wystąpić do Urzędu Miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Mapy dla w/w celów zakupi Urząd Miasta.

 7. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Krzysztofa Pietruszewskiego w sprawie uzgodnienia zjazdu i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na wykonanie zjazdu z dz. nr 74/2 w Płocinie przez dz. 169 - rów na drogę stanowiącą dz. nr 107. Sposób wykonania zjazdu i przepustu na rowie zainteresowany ma uzgodnić z kierownikiem Referatu Gospodarczego.

 8. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pana Andrzeja Lesińskiego w sprawie dzierżawy działek i podjął decyzję odmowną w tej sprawie z uwagi na to, że przeznaczenie do dzierżawy pod garaże działek nr 438/9-438/12 i 438/15-438/17 w Kołczewie przy ul. Słonecznej będzie możliwe po uzyskaniu przez wnioskodawcę decyzji o warunkach zabudowy w Referacie Budownictwa Urzędu Miasta w Wolinie.

 9. Burmistrz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Nadleśnictwa Międzyzdroje wyrażonym w piśmie nr 210/8/2006 z dnia 20.02.2006 r. i podjął decyzję o zleceniu wykonania podziału dz. nr 12/2 w Kołczewie należącej do Nadleśnictwa Międzyzdroje w celu wydzielenia drogi o pow. ok. 500 m2 do obsługi dz. nr 842 i 843 stosownie do uzgodnień poczynionych z Nadleśniczym oraz zlecić podział dz. nr 840 w Kołczewie w celu wydzielenia drogi do obsługi dz. nr 841 w miejscu ustalonej służebności drogowej.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Jadwigi i Edwarda Stachowiak w sprawie przesunięcia terminu płatności i podjął decyzję o przesunięciu terminu płatności raty za 2006 r. w kwocie 1.848,29 zł z tytułu wykupu gruntu związanego z lokalem mieszkalnym do dnia 31.10.2006 r.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Czesława Kościelaka w sprawie umorzenia należności i podjął decyzję o umorzeniu zaległego czynszu wraz z odsetkami do dnia 28.02.2006 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Wiejkówku z powodu trudnej sytuacji materialnej najemcy.

 3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Ireny Malinowskiej w sprawie rozłożenia na raty należności i podjął decyzję o rozłożeniu na 5 rat rocznych ceny sprzedaży dz. nr 98/1 w Sierosławiu w kwocie 3.993,00 zł na rzecz wieczystego użytkownika na zasadach określonych w Uchwale Nr XXX/238/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31.03.2001 r.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Zakładu Usługowego „KONDRAX” - Marian Konrad Groński z siedzibą w Wolinie przy ul. Mickiewicza 4a w sprawie sprzedaży najmowanego lokalu użytkowego i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu użytkowego w budynku byłej mleczarni przy ul. Mickiewicza 4 w Wolinie przeznaczonego na działalność usługowo - handlową RTV, którego najemcą jest zainteresowany.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Tomasza Jankowskiego w sprawie wydzierżawienia gruntów i podjął decyzję o przeznaczeniu do dzierżawy na cele rolne dz. nr 58/4 w Kodrąbiu na okres 3 lat z zastrzeżeniem, że dzierżawca nie będzie miał możliwości wycinania drzew i krzewów z dzierżawionej nieruchomości.

 6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Marka Grunt w sprawie zakupu części działki na poszerzenie swojej nieruchomości i podjął decyzję odmowną w tej sprawie z uwagi na brak możliwości przeznaczenia do sprzedaży części dz. nr 234/7 w Wisełce stanowiącej drogę z przeznaczeniem na poszerzenie dz. nr 234/8 stanowiącej własność zainteresowanego, ponieważ dz. nr 234/6 zostałaby pozbawiona dostępu do drogi publicznej a droga przebiegająca z drugiej strony dz. 234/6 stanowi własność prywatną.

 7. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Magdy Stabal w sprawie kupna działki nr 203 w Ładzinie i podjął decyzję o wystąpieniu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzinie o zajęcie stanowiska w sprawie potrzeby zachowania basenu przeciwpożarowego znajdującego się na dz. nr 203. Pismo w tej sprawie przekazać do wiadomości kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich.

 8. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Katarzyny Rolińskiej w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości i podjął decyzję o zmianie warunków umowy dzierżawy dz. nr 134 a mianowicie wydłużenie okresu dzierżawy do 10 lat włącznie oraz zmianę dzierżawionej powierzchni na 19 m2 a w związku z tym objęcie dzierżawą całej dz. nr 41//2 przy ul. Wojska Polskiego w Wolinie na cele inwestycji budowlanej.

 9. Burmistrz polecił zobowiązać dzierżawcę do realizacji postanowień wynikających z protokołu z dnia 15.04.2005 r. - porozumienia zawartego między Gminą Wolin a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”, które obejmowało również sposób docelowego zagospodarowania dz. nr 41 (po podziale dz. nr 41/2).

 10. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Anny Nowaszyńskiej w sprawie wynajęcia pomieszczeń na poddaszu w budynku nr 34 w Kodrąbiu na poprawę warunków mieszkaniowych i podjął decyzję o wystąpieniu do zainteresowanej o przedłożenie w terminie 60 dni ekspertyzy techniczno - budowlanej dotyczącej możliwości adaptacji strychu na cele mieszkaniowe oraz zgody pozostałych współwłaścicieli lokali w tym budynku. W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów w nakazanym terminie sprawa pozostanie bez biegu.

 11. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Roberta Świątkiewicza w sprawie przydzielenia strychu w budynku w Kodrąbiu 34 oraz wyrażenia zgody na jego adaptację na cele mieszkaniowe i podjął decyzję o wystąpieniu do zainteresowanego o przedłożenie w terminie 60 dni ekspertyzy techniczno - budowlanej dotyczącej możliwości adaptacji strychu na cele mieszkaniowe oraz zgody pozostałych współwłaścicieli lokali w tym budynku. W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów w nakazanym terminie sprawa pozostanie bez biegu.

 12. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Eugenii Kożuszko w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 148 i 149 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 113,78 zł netto.

 13. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Janiny i Wojciecha Dastych w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 321/1 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 31,02 zł netto.

 14. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Ireny Krych w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 11 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 65,62 zł netto.

 15. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jana Łania w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 10/2 i 13 w obrębie 6 Wolina wynoszącej 127,31 zł netto.

 16. Burmistrz po zapoznaniu się z orzeczeniem technicznym z dnia 15.02.2006 r. w sprawie lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 4F/10 w Wolinie ( po Pani Zofii Bondzio) podjął decyzję o likwidacji lokalu poprzez:

- w pierwszej kolejności likwidacji prawnej lokalu poprzez włączenie tego lokalu do części wspólnych budynku, a w związku z tym dokonanie na koszt Gminy zmiany udziałów w częściach wspólnych wszystkim dotychczasowym właścicielom lokali w budynku byłej mleczarni;

- w drugiej kolejności dokonać fizycznej likwidacji lokalu poprzez rozbiórkę na koszt Gminy ścianek.

Na posiedzeniu w dniu 8 marca:

 1. Burmistrz podjął decyzję o sporządzeniu aneksu do umowy dzierżawy nr GDE 7012-100/01 z dnia 04.10.2000 r. dotyczącej części dz. nr 39/10 w obrębie 5 Wolina mającego na celu dostosowanie § 1 umowy do załącznika mapowego do tej umowy z uwagi na istniejące rozbieżności a także wyłączenie z umowy obszaru cmentarza żydowskiego.

 2. Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży dz. nr 13/2 i 13/10 w Płocinie w związku z prowadzonym postępowaniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie na wniosek Panów Dawida i Zdzisława Mitelszted obejmujący również przedmiotowe działki (pismo SKO z dnia 02.03.2006 r - wpłynęło dnia 03.03.2006 r., znak: SKO.W 410/1077/06) oraz postępowaniem Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - postanowienie z dnia 06.03.2006 r., znak: RR.III.MN.7722/4/2006.

Na posiedzeniu w dniu 9 marca:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie.

Na posiedzeniu w dniu 10 marca:

  1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych w Gminie Wolin.

  2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 11/06 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie.

  3. Burmistrz podjął decyzję o wydzieleniu kwoty 11.500,00 zł w dziale 801 - Oświata i Wychowanie, w rozdziale 80112 - Dowożenie uczniów do szkół, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych organizowanych przez placówki oświatowe Gminy Wolin, tj.:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie - 2.000,00 zł;

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie - 1.500,00 zł;

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobądzu - 1.500,00 zł;

d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie - 1.500,00 zł;

e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie - 1.500,00 zł;

f) Publiczne Gimnazjum w Wolinie - 2.000,00 zł;

g) Publiczne Gimnazjum w Sierosławiu - 1.500,00 zł.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie w sprawie przydzielenia godzin na nauczanie indywidualne i podjął decyzję o przydzieleniu szkole 10 godzin na nauczanie indywidualne uczennicy klasy V w okresie do końca tego roku szkolnego zgodnie z orzeczeniem nr 9/06 z dnia 17.02.2006 r. wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Wolinie o potrzebie nauczania indywidualnego tej uczennicy.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Mirosława Kowalczyka w sprawie rozłożenia opłaty na raty i podjął decyzję o rozłożeniu na 9 rat miesięcznych opłaty rocznej w kwocie 872,85 zł netto z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 10/10 w obrębie 6 Wolina.

Na posiedzeniu w dniu 16 marca:

 1. Burmistrz zaopiniował roczne plany łowieckie na rok gospodarczy 2006/2007 oraz sprawozdanie z wykonania planów gospodarczych na rok 2005/2006 dla następujących kół łowieckich:

- Wojskowe Koło Łowieckie „Orzeł”;

- Koło Łowieckie „Tumak”;

- Koło Łowieckie Nadleśnictwa Międzyzdroje.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Heleny Wyrwicz w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 29/1 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 15,61 zł netto.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Barbary Schreiber w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 29/1 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 10,42 zł netto.

 3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Horsta Kuchczyńskiego w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 276 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 166,25 zł netto.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Celiny i Władysława w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 255/1 i 258/1 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 170,09 zł netto.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Jadwigi i Andrzeja Konkel w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 332 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 184,34 zł netto.

 6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Reginy Zając w sprawie zastosowania bonifikaty i odjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty ocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 225 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 25,36 zł netto.

 7. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Elżbiety Kulikowskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w wysokości 6308/38439 w dz. nr 84 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 49,20 zł netto.

 8. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Marii Latoszek w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w wysokości 1/2 w dz. nr 107 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 52,06 zł netto.

 9. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Zbigniewa Nowaka w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 135/1 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 85,00 zł netto.

 10. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Władysławy Mądrej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 71 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 32,43 zł netto.

 11. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Grażyny i Stanisława Piątkowskich w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 154/1 w obrębie Kodrąbek wynoszącej 217,02 zł netto.

 12. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Lidii Mazur w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 180 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 187,99 zł netto.

 13. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Aliny i Andrzeja Feretyckich w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 37/4 w obrębie Strzegowo wynoszącej 122,42 zł netto.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Ireny Nowak w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 20 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 263,76 zł netto.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Janiny i Władysława Słomiany w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 209 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 139,46 zł netto.

 3. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Teresy i Jana Skrzypczak w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 57 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 70,30 zł netto.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Wiesławy Walczak w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 221 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 72,67 zł netto.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Ireneusza Somerlik w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 221 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 61,70 zł netto.

 6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Małgorzaty Słowikowskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 123 i 124/2 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 54,14 zł netto.

 7. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Stanisławy Malinowskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 51 w obrębie Laska wynoszącej 146,90 zł netto.

 8. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Stefanii Wróblewskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w wysokości 3386/28217 w dz. nr 22 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 19,10 zł netto.

 9. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Zofii Jastrzębskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 129/4 w obrębie Mokrzyca Wielka wynoszącej 43,71 zł netto.

 10. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Teresy i Tadeusza Radys w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 29/1 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 21,22 zł netto.

 11. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Heleny Wilczyńskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w wysokości 3341/28217 w dz. nr 22 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 18,80 zł netto.

 12. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Tadeusza Krzyszczaka w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 336/1 w obrębie Kodrąbek wynoszącej 9,37 zł netto.

Na posiedzeniu w dniu 17 marca:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 12/06 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za 2005 r.

Na posiedzeniu w dniu 21 marca:

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Izy Szczęsnej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 29/1 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 16,36 zł netto.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Danuty Ocalewskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 100 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 35,04 zł netto

Na posiedzeniu w dniu 22 marca:

 1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu porozumienia w sprawie ustalenia trybu współdziałania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Wolinie i Urzędu Miasta w Wolinie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim w przypadku prowadzenia akcji ratunkowych i ochrony środowiska na terenie Gminy Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 23 marca:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 13/06 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Wolin w 2006 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Wolin w 2006 r.

 2. Burmistrz w oparciu o art. 36 a ust. 9 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ma zamiar powołać bez konkursu n/w osoby na dyrektorów publicznych placówek oświatowych w Gminie Wolin:

- Publiczne Gimnazjum w Sierosławiu - Panią Bożenę Lysy;

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie - Panią Jolantę Żurawską;

- Publiczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie - Panią Grażynę Słonina.

 1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy z Telekomunikacją Polską S.A. w Szczecinie o świadczeniu usług dostępu do Internetu DSL TP w celu realizacji programu informatycznego w Gminie Wolin pt. „Regionalna Platforma Informatyczna” tj. instalacji internetu w WOK Troszyn, Dargobądz, Wisełka, Bibliotece Publicznej w Wolinie filia w Ładzinie i Kołczewie oraz w gmachu Urzędu Miasta w Wolinie.

 2. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu z budżetu Gminy kwoty 1.310,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Śladami Wczesnośredniowiecznego Wolina - Jomsborga - Vinety - wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych o miejscach atrakcyjnych turystycznie” realizowanego przez Stowarzyszenie „Centrum Słowian i Wikingów” w Wolinie, które na ten cel otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 8.000,00 zł.

Na posiedzeniu w dniu 29 marca:

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Janiny Wolińskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 115/2 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 64,86 zł netto.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Katarzyny Adamczewskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 150, 151, 152, 153/1, 153/2 w obrębie 4 Wolina wynoszącej łącznie 140,53 zł netto.

 3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Barbary Osieleniec w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 1/4 udziału w dz. nr 8 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 42,69 zł netto.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Ireny Nowak w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 193/31 i 200 w obrębie 3 Wolina wynoszącej łącznie 90,52 zł netto.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Anny Szmit w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 321/1 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 56,15 zł netto.

 6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Teodozji Kondraciuk - Rodzajewskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału 3360/52264 w dz. nr 20/5 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 22,58 zł netto.

 7. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Stanisławy Zapolskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału 4600/25753 w dz. nr 23/1 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 57,62 zł netto.

 8. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Krystyny Kalisiak w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w dz. nr 217/1 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 105,04 zł netto.

 9. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Agnieszki Kalisiak w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w dz. nr 217/1 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 26,26 zł netto.

 10. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Piotra Kalisiak w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w dz. nr 217/1 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 26,26 zł netto.

 11. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Zofii Jastrzębskiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w dz. nr 129/4 w obrębie Mokrzyca Wielka wynoszącej 43,72 zł netto.

Na posiedzeniu w dniu 30 marca:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/264/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim Wolin.

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nabycia przez Gminę Wolin nie zabudowanej dz. nr 222/24 o pow. 1212 m2 położonej w Wisełce pod drogę.

 2. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wolin oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 3. Burmistrz zapoznał się z pozytywną opinią Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Wolinie i przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/369/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za trudne warunki pracy oraz innych niektórych składników wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin.

 4. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 14/06 w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Małgorzaty Friedrich w sprawie zakupu działek w Kołczewie i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego dz. nr 177/3 o pow. 1110 m2 i dz. nr 177/4 o pow. 1111 m2 położonych w Kołczewie. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w sposób zwyczajowy - w Urzędzie Miasta, Sołectwie, w internecie, w BIP-ie, prasie.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Stefana Ziółkowskiego w sprawie zakupu działki i podjął decyzję odmowną w tej sprawie ze względu na to, że dz. nr 20/23 położonej przy ul. Mickiewicza w Wolinie jest objęta umową użyczenia na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Lecha Czerec w sprawie zakupu działki w Kołczewie i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego dz. nr 186 o pow. 3076 m2 położonej w Kołczewie. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w sposób zwyczajowy - w Urzędzie Miasta, Sołectwie, w internecie, w BIP-ie, prasie.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Haliny w sprawie wykupu na własność prawa użytkowania wieczystego i podjął decyzję o sprzedaży dz. nr 250/1 położonej w Ostromicach na rzecz wieczystego użytkownika na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Wolinie.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Wandy Pelplińskiej w sprawie kupna lokalu użytkowego i podjął decyzję o sprzedaży lokalu użytkowego adaptowanego z pomieszczeń księgarni o pow. 21,50 m2 położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Wolinie na rzecz najemcy tj. wnioskodawczyni. Biorąc pod uwagę, że w/w lokal jest połączony z wcześniej nabytym przez zainteresowaną lokalem o pow. 11,40 m2 sprzedaży należy dokonać poprzez zmianę warunków umowy notarialnej Nr 4684/96 z dnia 23.09.1996 r.

 3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Mariusza Słupeckiego w sprawie kupna najmowanego lokalu mieszkalnego i podjął decyzję o sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego 4A/5 w Wolinie wraz z częścią poddasza po jego zaadoptowaniu na pomieszczenie gospodarcze.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Beaty Kujda o przejęcie przez Gminę budynku po byłej straży pożarnej w Uninie i podjął decyzję o wystąpieniu do Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie Gminie Wolin budynku po byłej straży pożarnej w Uninie wraz z przyległą cz. dz. nr 18/80 z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkaniowe.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Janusza Dembowskiego w sprawie drogi dojazdowej do jego nieruchomości i podjął decyzję o wystąpieniu do właściciela dz. nr 98/6 w Wisełce z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie tej działki na cele drogowe tj. na poszerzenie istniejącej drogi. Koszty związane z przejęciem tej działki poniesie Gmina Wolin. Burmistrz jednocześnie zastrzegł, że Gmina może przejąć w/w działkę wyłącznie nieodpłatnie.

 6. Burmistrz podjął decyzję o wystąpieniu do właścicieli dz. nr 223/33 w Wisełce z propozycją nabycia przez Gminę części tej działki o pow. 640 m2 z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi - dz. nr 228.

 7. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Renaty Stankiewicz w sprawie przesunięcia terminu płatności i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu zapłaty raty w kwocie 774,00 zł wraz z należnymi odsetkami z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej 18/1 w Wolinie do dnia 20.08.2006 r.

 8. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Teresy Pluta w sprawie przesunięcia terminu płatności i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu zapłaty kwoty 2.289,63 zł wraz z należnym oprocentowaniem z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego do dnia 20.12.2006 r.

 9. Burmistrz po zapoznaniu się z aktem notarialnym Repertorium Nr A 906/06 nie skorzystał z prawa pierwokupu udziału w wysokości 7/14 w dz. nr 223/25 i 223/26 za kwotę łączną 16.000,00 zł położonych w Wisełce w strefie rozwoju rekreacji z możliwością zabudowy i terenów sportowych.

 10. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Bożeny i Grzegorza Złotnik w sprawie zmiany decyzji o opłacie adiacenckiej i podjął decyzję o zmianie decyzji z dnia 08.03.2006 r. Nr RG.HK 72290-1/06 w ten sposób, że kwota należnej opłaty adiacenckiej w wysokości 143,40 zł zostanie zapłacona w 2 ratach płatnych do dnia 31.07.2006 r.

 11. Burmistrz po rozpatrzeniu pisma Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Żółwińskiej „EKO-LAS” w Żółwinie z dnia 27.02.2006 r. podjął decyzję o zleceniu wykonania wyceny budowli i urządzeń znajdujących się na dz. nr 13/18 w Żółwinie i przesłaniu jej do akceptacji Stowarzyszeniu.

 12. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Magdy Stabal w sprawie kupna działki i podjął decyzję odmowną w tej sprawie z uwagi na to, że dz. nr 203 w Ładzinie jest objęta aktualizacją studium zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o przeznaczeniu w/w działki do sprzedaży może być podjęta po zatwierdzeniu zmian w studium.

 13. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Szymona Szlażko w sprawie zmiany warunków umowy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę warunków umowy sprzedaży lokalu użytkowego - sklepu przy ul. Zamkowej 5/1 w Wolinie w związku ze zmianą powierzchni użytkowej lokalu spowodowanej przebudową lokalu, a wykazanej w inwentaryzacji bez wzajemnych rozliczeń. koszty związane ze zmianą warunków umowy poniesie właściciel lokalu.

 14. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Barbary Gałuszka w sprawie kupna działki i podjął decyzję odmowną w tej sprawie z uwagi na to, że dz. nr 4/1 w Chynowie nie została przeznaczona do sprzedaży.

 15. Burmistrz rozpatrzył podanie państwa Krystyny i Jerzego Sitnickich w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i podjął decyzję o przyjęciu rezygnacji Państwa Sitnickich z wykupu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 91 w obrębie 4 Wolina na własność w drodze umowy notarialnej, w związku z wnioskiem zainteresowanych o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z uchwałą rady Miejskiej w Wolinie Nr XXXI/334/05 z dnia 24.10.2005 r.

 16. Burmistrz rozpatrzył wniosek Sołtysa Chynowa Pani Barbary Ciołek w sprawie przejęcia budynku i podjął decyzję o wystąpieniu do firmy „Mikrotech” S.A. w Krośnie o rozważenie możliwości nabycia przez Gminę Wolin obiektu po byłej kantynie wojskowej w Chynowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

 17. Burmistrz rozpatrzył podanie pani Elżbiety Szakiel w sprawie sprzedaży działki i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego ustnego zabudowanej dz. nr 148/2 o pow. 313 m2 w Recławiu. W przetargu mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie Sołectwa Recław zarejestrowane w Urzędzie Miasta lub Sądzie na dzień 30.03.2006 r.

 18. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Teresy Łysa w sprawie rozłożenia na raty płatności i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozłożenie na 3 raty roczne opłaty adiacenckiej w kwocie 87,60 zł.

 19. Burmistrz podjął decyzję o wypowiedzeniu Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie prawa korzystania z części dz. nr 115 o pow. 2035 m2 w obrębie 4 Wolina na cele boiska szkolnego i zażądaniu zwrotu terenu z dniem 01.05.2006 r., dokonaniu podziału dz. nr 115 w celu wydzielenia terenu o pow. 0,0527 ha przewidzianego pod regulację granic terenu szkoły oraz wydzielenia terenu o pow. 0,2035 ha przewidzianego pod usługi bankowe z infrastrukturą towarzyszącą typu parkingi, garaże, zgodnie ze wstępnym projektem podziału.

 20. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży dz. nr 24/27 o pow. 270 m2 w obrębie 3 Wolina na rzecz właściciela obiektu w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Wolinie Nr niniejszego/327/99 z dnia 09.03.1998 r. i Nr XL/397/2002 z dnia 08.06.2002 r.

 21. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Bogdana Nowaka w sprawie unieważnienia protokołu oględzin podjął decyzję odmowną w tej sprawie, ponieważ:

- przeprowadzone oględziny dz. nr 133 w Wisełce w dniu 21.03.2006 r. przez przedstawicieli Urzędu Miasta w Wolinie przy udziale p. Jansona i p. Nowaka wykazały jednoznacznie, że p. Nowak wykonując wjazd na posesję przy ul. Przytulnej od strony dz. 133 dokonał obniżenia w tym miejscu drogi;

- wykonując wjazd na posesję powinien uzgodnić potrzebę zajęcia na ten cel drogi - dz. nr 133 z właścicielem tj. Skarbem państwa reprezentowanym przez Starostę Kamieńskiego;

- ulica Przytulna ma charakter drogi ogólnodostępnej, a zatem umożliwiny powinien być bezpieczny przejazd tą drogą i dlatego p. Nowak powinien bezwzględnie przywrócić drogę do stanu pierwotnego, do czego zobowiązał się w cyt. protokole oględzin;

- załączone do podania pismo z dnia 22.11.2001 r. jest zgłoszeniem wykonania przez p. Nowaka ogrodzenia nieruchomości stanowiącej jego własność a nie stanowi wniosku o uzgodnienie wjazdu na posesję;

Burmistrz polecił przekazać odpowiedź na podanie zainteresowanemu i przekazać do wiadomości Starostwu Powiatowemu i Referatowi Gospodarczemu Urzędu Miasta.

Na posiedzeniu w dniu 31 marca:

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Iwony Pociecha w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału 1/2 w dz. nr 166 i 167 w obrębie 4 Wolina wynoszącej łącznie 172,76 zł netto.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Bogumiły Schań w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 71 w obrębie 3 Wolina wynoszącej 85,87 zł netto.

 3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Danieli Łysy w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 329 i 330 w obrębie 3 Wolina wynoszącej łącznie 104,36 zł netto.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Janiny i Bogdana Nowak w sprawie utwardzenia ulicy Przytulnej i wykonania chodnika wzdłuż tej ulicy podjął decyzję odmowną w tej sprawie z uwagi na to, że w budżecie Gminy Wolin na 2006 r. nie przewidziano środków na tę inwestycję. Zgodnie z wolą zebrania wiejskiego w Wisełce w roku bieżącym przewidziana jest do realizacji przebudowa ulicy Łąkowej w Wisełce, w tym kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz modernizacja oświetlenia.

Na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia:

1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Klubu Seniora w Wolinie w sprawie dofinansowania i podjął decyzję o przeznaczeniu z budżetu Gminy kwoty 200 zł na dofinansowanie spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych organizowanego przez Klub.

 1. Burmistrz ze względu na zatrudnienie z dniem 3 kwietnia 2006 r. głównej księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie przesunął termin przekazania zadań z zakresu księgowości dotyczących pomocy społecznej z Urzędu Miasta do OPS na dzień 1 maja 2006 r.

 2. Burmistrz zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie w 2005 r. i skierował je do Biura Rady Miejskiej celem przedstawienia radnym.

 3. Burmistrz po zapoznaniu się z aktem notarialnym Repertorium Nr 1361/2006 nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 198/9 o pow. 954 m2 przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji letniskowej i usług rekreacyjnych i udziału w wysokości 1/53 w dz. nr 198/12 o pow. 12.305 m2 przewidzianej na drogę wewnętrzną i ciągi piesze i udziału w wysokości 1/53 w dz. nr 198/13 o pow. 175 m2 przewidzianej na przepompownię ścieków położonych w Zastaniu za kwotę łączną 48.800,00 zł.

 1. Burmistrz po zapoznaniu się z aktem notarialnym Repertorium Nr A 841/2006 nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 383/5 o pow. 738 m2 przeznaczonej na rozwój funkcji osadniczych położonej w Dargobądzu przeznaczonej na rozwój funkcji osadniczych za kwotę 15.000,00 zł.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Krystyny Sitnickiej w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w dz. nr 91 w obrębie 4 Wolina wynoszącej 160,73 zł netto.

Na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 15/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie.

Na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rrady Miejskiej w Wolinie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Czesława Welsz w sprawie zastosowania bonifikaty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 57/4 w obrębie Gogolice wynoszącej 171,39 zł netto.

 3. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu Zakładowi Elektromechanicznemu „ELKOM” z siedzibą w Renicach 17 wykonania remontu pompy firmy Flygt - typ 3085.181 w Oczyszczalni Ścieków w Wolinie za kwotę 850,00 brutto.

19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-04-2006 16:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 16:19