Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 1 czerwca do 2 września 2005 r.


OAS.MG.0055-4/2005 Wolin, dnia 05.09.2005 r.

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 1 czerwca do 2 września 2005 r.

Na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2005 r.:

    1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Krzysztofa Burza i podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 26/1 w Dargobądzu na rzecz najemcy.

    2. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Haliny i Stanisława Brodowskich i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na uiszczenie należności w kwocie 7.256,56 zł z tytułu kupna dz. 213/31 w terminie do 31 października br.

    3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Romana Drążyk i podjął decyzję o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego 4/1 w Uninie do sprzedaży na rzecz najemcy.

    4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Józefa Plath i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na dzierżawę działki Nr 21/9 na okres 2 lat.

    5. Burmistrz rozpatrzył pismo Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim Nr GM.AD.7012-17/05 i polecił poinformować zainteresowanych utworzeniem postoju TAXI w Wisełce, że istnieje taka możliwość pod warunkiem poniesienia kosztów związanych z dzierżawą terenu od Starostwa Powiatowego.

    6. Burmistrz rozpatrzył podanie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 6-8 i poinformował, że Gmina jest zainteresowana wykupem cz. dz. 29/1 przy ul. Ciasnej w Wolinie zajętej pod chodnik nie zaś zamianą czy wykonaniem zamiennego, określonego zakresu robót na terenie Wspólnoty.

    7. Burmistrz rozpatrzył pismo Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim Nr Am.AD.7012-5/04/05 informującego, że działka nr 185/7 o pow. 755 m2 położona w Darzowicach pozostaje w dalszym ciągu w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa podjął decyzję aby:

 • Kserokopię tego pisma przekazać radnym z okręgu, Sołtysowi, radzie Sołeckiej

 • Udzielić odpowiedzi Staroście z powiadomieniem ww. osób:

Uwzględnione w piśmie Starostwa Powiatowego przeznaczenie pasa technicznego nabrzeża cieśniny Dziwny w Darzowicach znajdującego się na dz. 185/7 na cele rekreacji dla mieszkańców Darzowic i okolic oraz turystów jest zgodne z docelowym przeznaczeniem tego terenu jako ogólnodostępnego miejsca wypoczynku. W przypadku gdyby Starostwo zmieniło przeznaczenie ww. terenu prosimy o poinformowanie, ponieważ Gmina jest zainteresowana utrzymaniem przeznaczenia jak wyżej.

    1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Anny Andruszkiewicz i Pana Józefa Michalak i podjął decyzję o użyczeniu cz. dz. 268/1 przy ul. Świerczewskiego wykorzystywanej na cele dojazdu samochodów na plac budowy do dz. p. Andruszkiewicz i p. Michalak na okres do 30.06.2006 r.

    2. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Barbary Zając i Pana Bogdana Jankowskiego i podjął decyzję o nie wydzierżawieniu 100 m2 parkingu w Wolinie przy ul. Światowida celem utworzenia małej gastronomii.

    3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Mariusza Jama i podjął decyzję o nie wydzierżawieniu działki Nr 69 znajdującej się w Koniewie na plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Uzasadnieniem jest fakt, że w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia Gmina poniosłaby odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji były brane pod uwagę ostatnie przypadki jakie miały miejsce na tego typu placach w Kamieniu Pom. i Wisełce.

    4. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pana Zbigniewa Nowickiego i Pana Zygmunta Kramkowskiego i podjął decyzję o rozłożeniu ceny nabycia działki 47/49 wraz z kosztami przygotowania do zbycia nieruchomości na cztery raty miesięczne.

    5. Burmistrz rozpatrzył podanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie i podjął decyzję o przedłużeniu okresu użyczenia działek Nr 11/2, 12/2 i 13/2 położonych w obrębie 5 na których ZGKiM zamierza nasadzić wierzbę energetyczną na podkładzie z odwodnionych osadów ściekowych na okres 3 lat.

    6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Tomasza Magrian i podjął decyzję o wydzierżawieniu działki Nr 69/1 o pow. 1,6282 ha położonej w Obrębie 5 Wolin na cele rolne na okres 3 lat.

    7. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Romualda Sadowskiego i podjął decyzję o przedłużeniu umów jak w załączniku, za wyjątkiem dz. 238/1 w obrębie 4 Wolin, każdą o taki okres aby w efekcie umowa była zawarta na 5 lat.

    8. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Zbigniewa Nowaka i podjął decyzję o udzieleniu bonifikaty z tytułu użytkowania wieczystego na cz. dz. 135/1 w obrębie 4 Wolin w wysokości 50%.

    9. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Reginy Radziwon i podjął decyzję o udzieleniau bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. 28 w obrębie 5 Wolin w wysokości 50%.

    10. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Aleksandra Bosiackiego i podjął decyzję o udzieleniu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. 10 w obrębie 4 Wolina w wysokości 50%.

    11. Z uwagi na przedłużające się prace adaptacyjne lokalu mieszczącego się w Mokrzycy Małej (uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) Burmistrz podjął decyzję o zamianie uprzednio wskazanego lokalu Pani Zofii Olszówce na lokal położony w Warnowie 41 znajdujący się w zasobach Nadleśnictwa Międzyzdroje.

    12. Z uwagi na bardzo trudną sytuację rodzinną i zdrowotną Pani Elżbiety Różalskiej uprzednio zamieszkałej w Uninie a obecnie w Hostel w Wolinie Burmistrz podjął decyzję o przydzieleniu jej lokalu mieszkalnego nr 3a mieszczącego się w Mokrzycy Wielkiej 25.

    13. Realizując wyrok sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim Burmistrz podjął decyzję o przydzieleniu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w baraku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 8a w Wolinie Panu Zbigniewowi Kaban.

    14. Burmistrz rozpatrzył podanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Słowiańska 8a-12 i podjął decyzję o poniesieniu kosztów odtworzenia dokumentacji technicznej architektoniczno - budowlanej budynku położonego przy ul. Słowiańskiej 8a - 12 w wysokości wynikających z udziału Gminy we Wspólnocie.

    15. Burmistrz podpisał umowę Nr ODBZ/W1/1095690/27408/2005/ISDN (zawartą z dniem 12.05.2005 r) pomiędzy Telekomunikacją Polską S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, której przedmiotem jest korzystanie z usługi linia cyfrowa ISDN TP.

    16. Burmistrz rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej w Wiejkowie i podjął decyzję o dofinansowaniu imprezy z okazji Dnia Dziecka kwotą 200 zł.

    17. Burmistrz rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej z Zagórza i podjął decyzję o dofinansowaniu imprezy z okazji Dnia Dziecka w kwocie 200 zł.

    18. Burmistrz podpisał umowę na dzierżawę części komina po dawnej ciepłowni w Wolinie przy ul. Mickiewicza z firmą „Emitel” na okres 3 lat.

    19. Burmistrz podjął decyzję o wydaniu zezwoleń dla:

 • Pana Waldemara Litra, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w punkcie gastronomicznym w Wisełce, ul. Warnowska, na terenie Ośrodka Portu Handlowego Spółka z o. o. Świnoujście; zezwolenie jest ważne od 01.07.2005 r. - 31.12.2009 r.

 • Pani Urszuli Czupryniak, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w punkcie gastronomicznym zlokalizowanym w Wolinie, ul. Mickiewicza 3; zezwolenie jest ważne od 17.06.2005 r. - 30.06.2012 r.

 • Pani Danuty Garstki,, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w punkcie gastronomicznym zlokalizowanym w Wisełce, ul. Leśna 11A; zezwolenie jest ważne od 10.06.2005 r. - 30.08.2012 r.

 • Pana Huberta Siedleckiego, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, o zawartości powyżej 18% alkoholu w Restauracji „Pałacyk” Wisełka, ul. Leśna 5a; zezwolenie jest ważne od 15.06.2005 r. - 31.05.2012 r.

 • Pana Waldemara Rapsiewicza, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, o zawartości powyżej 18% alkoholu w Restauracji zlokalizowanej na Campingu „Tramp” w Świętoujściu; zezwolenie jest ważne od 24.06.2005 r. - 24.06.2009 r.

 • Pani Doroty Dolatowskiej, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w punkcie Małej Gastronomii o nazwie Bar „Mix II” zezwolenie jest ważne od 01.07.2005 r. - 30.06.2012 r. ;o zawartości do 4,5% oraz piwa, o zawartości powyżej 18% alkoholu w punkcie Małej Gastronomii o nazwie „Bar Mix” Wisełka, ul. Leśna 9 zezwolenie jest ważne od 01.06.2005 r. - 31.05.

 • Pana Waldemara Rapsiewicza, o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa , o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, o zawartości powyżej 18% alkoholu; zezwolenie jest ważne od 01.06.2005 r. - 31.05.2010 r.

    1. Burmistrz podpisał umowę zlecenie Nr OK/EG.4031-80/05 z Drukarnia „ARTDECO” Ewa Jachim. Przedmiotem umowy jest wydanie albumu fotograficznego z 10-ciu edycji Festiwalu Wikingów, w ramach realizacji projektu pod nazwą „XI Międzynarodowy Festiwal Wikingów - Wolin 2005” współfinansowanego przez Unię Europejską - „Wolin-Jomsborg-Vineta Festiwale Wikingów 1993-2005.

  Na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2005 r.:

  1. Burmistrz Wolina wydał obwieszczenie przypominające właścicielom zwierząt domowych w ciążących na nich obowiązkach wynikających z Uchwały Nr LII/340/90 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 1998 r. z póź. zm.

        1. Burmistrz podjął decyzję o zakupie mapy dla potrzeb GCR za kwotę 406,10 zł.

        2. Burmistrz podjął decyzję o kontynuacji indywidualnego ubezpieczenia członków OSP Gminy Wolin zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Pierwsza rata ubezpieczenia indywidualnego - 4.515 zł; pierwsza rata ubezpieczenia drużyn OSP - 560 zł.

        3. Burmistrz podjął decyzję o dofinansowaniu gminnych zawodów w Kołczewie w kwocie do 1800 zł.

        4. Burmistrz rozpatrzył Tanecznego Klubu Sportowego „Jantar” w Wolinie i podjął decyzje o przeznaczeniu na „Turniej Młodego Tancerza” kwotę 250 zł.

  Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2005 r.:

     1. Burmistrz podjął decyzję o wykonaniu wystroju sali i poczekalni Urzędu Stanu Cywilnego tj. wykonanie paneli pod wieszaki, zakupu wazonów i sztucznych kwiatów oraz zakup lustra.

     2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Wolinie, pomiędzy Gminą Wolin a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Wolinie.

     3. Burmistrz rozpatrzył wniosek Państwa Konrada i Elżbiety Janson w sprawie nabycia dz. Nr 151w Wisełce i podjął decyzję o dokonaniu wyceny w/w działki.

     4. Burmistrz rozpatrzył wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano - Montażowego „Jupi Gaz” S. C. Wioletta i Piotr Jakubowscy ul. Dubois 12/16 71-610 Szczecin i podjął decyzję o wydaniu zezwolenia na przeprowadzenia sieci gazowej przez teren dz. Nr 283/4 w obrębie 4 Wolina, stanowiącej własność Gminy, celem wykonania przyłącza gazowego do budynku przy ul. Spokojnej 17 w Wolinie wg dokumentacji; po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

     5. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pana Bogdana Woźniaka i podjął decyzję o wystąpieniu do Starostwa w sprawie możliwości nabycia przez Gminę dz. Nr 194/2 w Wisełce.

     6. Burmistrz rozpatrzył wniosek Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego ZUW „Optimus” i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na korzystanie z boiska szkolnego w Wisełce przez dzieci przebywające na zielonej szkole pod warunkiem, że całkowita odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie boiska oraz ewentualne zdarzenia ponoszą opiekunowie dzieci zatrudnieni przez ZUW „Optimus” oraz ośrodek Optimus.

     7. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Krystyny Wesołowskiej i podjął decyzję o wykonaniu przestawienia pieca w lokalu przy ul. Słonecznej 8/3 będącego własnością Gminy, oraz o przeprowadzeniu przeglądu komina w w/w budynku.

     8. Burmistrz rozpatrzył wnioski złożone przez:

  - Panią Barbarę Osieleniec,

  - Panią Reginę Kurysz,

  - Pana Łukasza Gryckiewicz,

  - Pana Stanisława Hordejuk,

  - Panią Stanisławę Malinowską,

  - Panią Felicję Sielach,

  - Pana Franciszka Nowaka,

  - Panią Zofię Poronis.

  i podjął decyzję o zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2005 r.

  Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2005 r.:

         1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 27/05 w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Klimkowskiej funkcji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

         2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 28/05 w sprawie przekazania stanowiska pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie.

  Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2005 r.:

  1. Burmistrz przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego dz. Nr 268/9 w obrębie 4 Wolina. Warunki: wadium 10%; ogłoszenie w Urzędzie, Internecie, prasie.

  2. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Danuty Zalewskiej i podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż dz. 12/9 o pow. 461 m2 w Żółwinie (wadium 10%; ogłoszenie w Urzędzie Miasta, Internecie i w prasie; postąpienie zgodnie z przepisami).

  3. Burmistrz rozpatrzył wniosek TELEM Sp. z o. o. i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przez dz. 517/1 obręb Troszynek rurociągu kablowego, światłowodowego pod warunkiem wykonania tego w rurze osłonowej w postaci przecisku zgodnie z PN i z Prawem Budowlanym.

  4. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Danuty Stepaniuk w sprawie wykupu dz. 51/5 o pow. 668 m2 w Wisełce pod drogę od Danuty Stepaniuk z uwzględnieniem stanowiska rzeczoznawcy i podjął decyzję o zleceniu wykonania operatu.

  5. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pana Zdzisława Leśkiewicz i podjął decyzję o nie wydzierżawieniu cz. dz. 371/11 o pow. 50 m2 - cała działka 617 m2 - w Dargobądzu pod obiekt na działalność gospodarczą z uwagi na to, że nieruchomość ta jest przeznaczona na potrzeby Gminy (DK w Dargobądzu).

  6. Burmistrz rozpatrzył wniosek Łąkpol Sp. z. o. o. Łuskowo 27 i podjął decyzję o skomunalizowaniu dz. 205 w stosunku do dz. 204 wniosek przekazał do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

  7. Burmistrz rozpatrzył wniosek p. Krzysztofa i Wiesławy Ambroziewicz i podjął decyzję o nie wydzierżawieniu cz. dz. 151/44 o pow. 200m2 w obrębie 3 Wolina pod uprawę warzyw; teren ten przewidywany jest m.in. pod budowę portu fortyfikacyjnego..

  8. W związku z brakiem jednomyślności współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 21 w Wolinie co do kupna dz. 83/22 na polepszenie warunków zagospodarowania na współwłasność Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży dz. 83/22 w kompleksie z dz. 83/21, 83/20 i 82/1 jako jednej nieruchomości o łącznej pow. 1829 m2, położonej w obrębie 3 Wolina. W/w działki zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego. Warunki:

  • wadium 10%;

  • postąpienie zgodnie z przepisami;

  • ogłoszenie w Urzędzie, Internecie, prasie;

  • przed wystawieniem nieruchomości do sprzedaży uporządkować sytuację formalno prawną terenu tj. usunąć nieformalnych użytkowników.

  W zw. z podjęciem decyzji o sprzedaży dz. 83/22 brak jest zgody na jej wydzierżawienie.

  1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Krystyny Sitnickiej i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na kupno dz. 91 o pow. 588 m2 w obrębie 4 Wolina na rzecz użytkownika wieczystego.

  2. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Doroty Dolatowskiej i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na sprzedaż dz. 47/31 na rzecz użytkownika wieczystego z rozłożeniem ceny sprzedaży na 5 lat. Decyzja w sprawie sprzedaży dz. 47/44 zostanie podjęta po wznowieniu granic dz. 47/13 - drogi.

  3. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia lokali mieszkalnych Nr 2, 3, 4 w budynku Nr 41 w Warnowie.

  4. Burmistrz rozpatrzył wniosek Domu Dziecka w Lubinie i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zorganizowanie biwaku na dz. 130/1 w Wisełce w dniach 17-19 czerwca br.; całkowitą odpowiedzialność za dzieci oraz ewentualne zdarzenia na terenie biwaku ponosić będą Dom Dziecka i wytypowani opiekunowie.

  5. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Marii Latoszek i Pani Małgorzaty Słowikowskiej i podjął decyzje o udzieleniu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w 2005 r. w wysokości 50%.

  6. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pana Sławomira Zygier i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na kupno lokalu mieszkalnego w Chynowie 16/3 na rzecz najemcy.

  7. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Teresy Sałek i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu spłaty raty (do 30.10.2005 r.) za grunt nabyty z mieszkaniem w Domysłowie 50 oraz umorzenie odsetek.

  8. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Marii Klucha i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na dzierżawę cz. dz. 277 na okres 5 lat natomiast cz. dz. 286/2 na okres 1 roku gdyż teren wymaga opracowania Koncepcji docelowego zagospodarowania po modernizacji stacji ujęć i ustaleniu stref ochronnych.

  9. Burmistrz rozpatrzył wniosek GS „SCH” w Wolinie i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na podnajem (zgoda do 31.12.2005 r.) sklepu Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 10 w Wolinie.

  10. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż dz. 177/3 o pow. 1110 m2, cena wywoławcza 18.775 zł KW 7152 obręb Kołczewo; dz. 177/4 o pow. 1111 m2 cena wywoławcza 18.791 zł KW 7152 w obrębie Kołczewo; dz. 174/5 o pow. 1092 m2 cena wywoławcza 22.369 zł KW 17458 w obrębie 3 Wolin; warunki sprzedaży w/w działek jak w ostatnim przetargu.

  11. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż dz. 174/6 o pow. 1081 m2 w obrębie 3 Wolin. Warunki: wadium 10%, ogłoszenie w Urzędzie, Internecie, prasie; postępowanie zgodnie z przepisami.

  12. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu negocjacji na sprzedaż działek w obrębie 2 Wolina:

  • działka Nr 32/3 i Nr 33/9, pow. 955 m2, KW 10829, cena 30.638 zł;

  • działka Nr 40/11, pow. 586 m2, KW 12234, cena 18.858 zł;

  • działka Nr 40/25, pow. 553 m2, KW 12234, cena 17.908 zł;

  • działka Nr 40/26, pow. 553 m2, KW 12234, cena 17.908 zł.

  Warunki: wadium 10%, ogłoszenie w Urzędzie, Internecie i prasie.

  1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomośći położonych w Wolinie:

  • działka Nr 176/2, pow. 1798 m2, KW 13155 wraz z udziałem do 1/8 w działce 176/8 o pow. 2009 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, cena 29.227 zł;

  • działka Nr 176/3, pow. 1300 m2, KW 13155 wraz z udziałem do 1/8 w działce 176/8 o pow. 2009 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, cena 22.198 zł;

  • działka Nr 176/4, pow. 1560 m2, KW 13155 wraz z udziałem do 1/8 w działce 176/8 o pow. 2009 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, cena 25.935 zł;

  • działka Nr 176/5, pow. 1560 m2, KW 13155 wraz z udziałem do 1/8 w działce 176/8 o pow. 2009 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, cena 25.935 zł;

  • działka Nr 176/6, pow. 972 m2, KW 13155 wraz z udziałem do 1/8 w działce 176/8 o pow. 2009 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, cena 18.003 zł;

  • działka Nr 176/7, pow. 1770 m2, KW 13155 wraz z udziałem do 1/8 w działce 176/8 o pow. 2009 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, cena 28.578 zł;

  Warunki jak w ostatnim przetargu.

  1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości w Obrębie 3 Wolin:

  • lokal użytkowy nr 30e - pomieszczenie gospodarcze usytuowane w podziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 30-30a w Wolinie o pow. 5m2 wraz z udziałem w wysokości 500/37800 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu Nr 63 o pow. 155 m2, KW 5895. Cena wywoławcza 999 zł w tym cena udziału w gruncie 76 zł do oddania w użytkowanie wieczyste;

  • lokal użytkowy nr 30d - pomieszczenie gospodarcze usytuowane w podziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 30-30a w Wolinie o pow. 5m2 wraz z udziałem w wysokości 500/37800 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu Nr 63 o pow. 155 m2, KW 5895. Cena wywoławcza 999 zł w tym cena udziału w gruncie 76 zł do oddania w użytkowanie wieczyste;

  Pozostałe warunki jak w ostatnim przetargu.

  1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Danuty Jędrzejczak i Pani Haliny Pawelec i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na remont dachu w Draminie w bloku Nr 10 i polecił sporządzić umowę z właścicielami lokali w zakresie udziału w kosztach remontu; Burmistrz wydał zgodę na spłatę kosztów remontu przez właścicieli lokali w 12 ratach miesięcznych.

  2. Burmistrz rozpatrzył wniosek p. Mariusz i Justyny Obodzińskich i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie rur wodociągowych przez dz. 205/15 i 205/11 w Dargobądzu w celu doprowadzenia wody do projektowanego obiektu na dz. 206/1; po ułożeniu wodociągu teren przywrócić do stanu pierwotnego.

  3. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu działki Nr 17/1 położonej w Żółwinie KW 8647 (dawniej 15440) za kwotę 200 000zł. Działka leży częściowo na terenie rolniczym, częściowo w strefie rozwoju rekreacji z możliwością zabudowy i terenów sportowych.

  4. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pana Radnego Karola Kazanowskiego. i podjął decyzję o przejęciu do zasobów Gminnych dz. 76 w Troszynie stanowiącą drogę do jeziora i o przejęciu od ANR cz. dz. 62/1 w Mierzęcinie, w celu urządzenia drogi - dojścia do jeziora o szerokości 12 m.

  5. Burmistrz rozpatrzył wniosek Biura Projektów Eugeniusz Brzostek, Wysoka Kamieńska i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na wymianę istniejącej, elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV typu AL na izolowaną przebiegającą przez działkę Nr 521/4 położonej w Dargobądzu.

  6. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Anny Skibińskiej i poinformował o możliwości odstąpienia od odsetek od zaległych rat z tytułu wykupu mieszkania przy ul. Konopnickiej 17/2 w Wolinie po uiszczeniu zaległych należności w terminie 30 dni od otrzymania pisma w tej sprawie.

  7. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pana Bolesława Młynarczuka i podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż płyt drogowych. Cena wywoławcza 50 zł / szt.; wadium 10%; ogłoszenie w Urzędzie i Internecie; postępowanie min 10% ceny wywoławczej.

  8. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pana Piotra Ciślaka i podjął decyzję o skierowaniu pisma do właścicieli budynku w Uninie 12 zakazujące przejeżdżania przez teren nieruchomości w Uninie 10 z uwagi na to iż ulega dewastacji graniczne mieszkanie oraz przekazać przedmiotowe pismo pozostałym współwłaścicielom budynku Nr 10. W przypadku niepodporządkowania się zostaną ustawione słupki uniemożliwiające wjazd na teren posesji Nr 10 dla właścicieli budynku Nr 12.

  9. Burmistrz rozpatrzył wniosek p. Mariusza i Justyny Obodzińskich i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na urządzenie wjazdu na dz. Nr 206/1 w Dargobądzu (stanowiącą własność p. Obodzińskich) przez dz. Nr 206/5 należącą do Gminy Wolin.

  10. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Elżbiety Różalskiej i podjął decyzję o zawarciu umowy najmu na lokal mieszkalny w Uninie 19/3 na Annę Różalską z prawem zamieszkania dla Mateusza Różalskiego - brata w związku ze sprawowaniem opieki.

  11. Burmistrz po rozpatrzeniu pisma Pani Leokadii Dubrawskiej podjął decyzję o zleceniu wyceny alternatywnej dz. Nr 51/5 w Wisełce wg wskazań rzeczoznawcy.

  12. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. (dot. kwoty 279.033 zł).

  13. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (dot. kwoty 550.000 zł).

  14. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (dot. kwoty 4.500.000 zł).

  15. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/294/05 Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

  16. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2005 r.

  17. Sekretarz Gminy zaproponował zmianę granic okręgu wyborczego Nr 2, obejmującego część miasta Wolin, w związku z nowymi ulicami.

  Z uwagi na powyższe Burmistrz przygotował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/400/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 8 czerwca 2002 r., w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic.

  Podjął także decyzję w sprawie zmiany siedziby Obwodu Głosowania Nr 8 świetlica wiejska w Recławiu, na lokal Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolinie, ul. Zamkowa 23. Powyższa zmiana została podyktowana złymi warunkami technicznymi świetlicy wiejskiej w Recławiu (brak WC, przeciekający dach, brak przyłącza internetowego).

  1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Spółdzielni Eksploatacyjnej „Nowa” i podjął decyzję o dofinansowaniu uroczystości zw. z obchodami X-lecia powstania Spółdzielni, która odbędzie się 22.06 i przeznaczył na w/w cel kwotę 200 zł.

  2. Burmistrz rozpatrzył podanie Biura Projektów Eugeniusz Brzostek i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV oraz NN 0,4 kV w Wartowie obręb Kołczewo na działkach 204/9 (SN 15 kV), 209/41 (SN 15 kV i NN 0,4 kV), 204/24, 204/27, 204/28 (NN 0,4 kV) w odległości 0,5 m od granicy działek oraz na demontaż elektroenergetycznej linii napowietrznej na dz. 204/25,204/26. Po ułożeniu sieci teren przywrócić do stanu pierwotnego i zgłosić przedstawicielowi Ref. Gospodarczego tut. Urzędu.

  Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2005 r.:

  1. Burmistrz rozpatrzył wniosek zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Kamieniu Pomorskim oraz Komendanta PSP w Kamieniu Pomorskim w sprawie dofinansowania kwotą 1000 zł powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych, które odbędą się 25.06 i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na w/w cel.

  2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. (dot. kwoty 170.022,42 zł).

  Na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2005 r.:

  1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia opłat za wstęp na obszary położone w Wolińskim Parku Narodowym w obrębie Gminy Wolin.

  Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2005 r.:

  1. Burmistrz podpisał umowę Nr BIG/HP.341-15/04/30/05 pomiędzy Gminą Wolin a firmą Gutkowski Jan, 64-100 Leszno ul. Niepodległości 11. Przedmiotem umowy jest rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Wolinie przy ul. Rybackiej. W zakres prac wchodzi wykonanie automatycznej technologii uzdatniania wody wraz z szafa sterowniczą.

  2. Burmistrz podpisał umowę zlecenie nr OK.EG.4031-66/05 pomiędzy Gminą Wolin a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Vita” s.c. ul. Prosta 1, 72-510 Wolin. Przedmiotem umowy jest obsługa medyczna w ramach realizacji projektu pod nazwą „XI Międzynarodowy Festiwal Wikingów - Wolin 2005” w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.:

  1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu porozumienia z dniem 28.06.2005 r. z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim reprezentowaną przez Kapitana Stanisława Misztela w sprawach funkcjonowania jednostki OSP w Kołczewie i OSP Wolin w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

  2. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 32/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

  3. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 33/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

  Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2005r.:

  1. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 34/05 w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

  2. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 35/05 w sprawie powierzenia Pani Krystynie Brzezickiej funkcji Kierownika Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie.

  3. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 36/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

  Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2005 r.:

  1. Burmistrz podjął decyzję o dofinansowaniu w kwocie 1500zł festynu organizowanego w dniu 9 lipca br przez Zrzeszenie Prywatnych Handlowców i Przedsiębiorców dla mieszkańców Gminy Wolin.

  2. Burmistrz podpisał umowę Nr OK/EG.4031-79/05 pomiędzy Gminą Wolin a Drukarnia „ARTDECO” Ewa Barbara Jachim. Przedmiotem umowy jest druk 100 szt. Dyplomów pamiątkowych, w ramach realizacji projektu pod nazwą „XI Międzynarodowego Festiwalu Wikingów - Wolin 2005” współfinansowanego przez Unię Europejską.

  Na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r.:

  1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na projekt techniczny adaptacji budynku po byłej restauracji Światowit zaadoptowanego na Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną, biura Ośrodka Pomocy Społecznej.

  2. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na modernizację wraz z odwodnieniem na ulicy Słowiańskiej wraz z przepompownią w ul. Kwiatowej (z wszystkimi branżami).

  3. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu opracowania dokumentacji w zakresie eliminacji drgań i nieprzyjemnych zapachów w przepompowni na ul. Leśnej w Wisełce.

  4. Burmistrz podpisał umowę na wykonanie opracowania koncepcji dotyczącej sieci dróg wewnętrznych obsługujących teren „Osiedla Domków Jednorodzinnych” przy ul. Westerplatte w Kołczewie z włączeniem do istniejącej sieci dróg publicznych.

  5. Burmistrz podpisał umowę Nr OK.EG.4031-65/05 pomiędzy Gmina Wolin a Catering „Labirynt” Firmą Usługowo-Handlową Marta Anna Faleńska. Przedmiotem umowy jest udostępnienie terenu stanowiącego własność Gminy Wolin tj. błonie nad Dziwną, obręb 3 oraz wyspa Ostrów w Recławiu pod organizację sprzedaży piwa podczas XI Festiwalu Wikingów.

  6. Burmistrz podpisał umowę o dzieło nr OK.EG.4031-67/05 pomiędzy Gminą Wolin a Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego - mgr Barbara Haraś,. Przedmiotem umowy jest wykonanie dzieła polegającego na tłumaczeniu tekstów dostarczonych przez zamawiającego tj. programu Festiwalu Wikingów, tekst porozumienia itp. w ramach realizacji projektu pod nazwą „XI Międzynarodowy Festiwal Wikingów - Wolin 2005” w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  7. Burmistrz podpisał umowę Nr OK/EG.4031-69/05 pomiędzy Gminą Wolin a Publicznym Gimnazjum przy ul. Spokojnej w Wolinie. Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie noclegów dla uczestników tj. wojów, rzemieślników i służb porządkowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „XI Międzynarodowy Festiwal Wikingów - Wolin 2005” w dniach 5 do 7 sierpnia 2005 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2005 r.:

  1. Burmistrz podpisał umowę z PZU Życie S.A z siedziba w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24 a Gminą. Przedmiotem umowy jest przekazanie Gminie Wolin łodzi hybrydowej typu PARKER RIB 510 o wartości około 90 tys. złotych. Przekazanie nastąpi w dniu 6 sierpnia 2005 roku podczas trwania XI Festiwalu Wikingów.

  2. Burmistrz podjął decyzję o sposobie realizacji uchwały Nr. XXVIII/303/05 w sprawie wyrażenia opinii dot. wprowadzenia opłat za wstęp na obszary położone w Wolińskim Parku Narodowym w obrębie Gminy Wolin. Burmistrz postanowił w/w uchwałę przesłać do Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska z prośbą o jej realizację.

  3. Burmistrz podpisał umowę patronacką Nr PR/SCZ/2005/0027 pomiędzy Gminą Wolin a „Agorą” SA w Warszawie - Oddział Szczecin, przy ul. Henryka Pobożnego 11. Przedmiotem porozumienia jest patronat prasowy „Gazety Wyborczej” nad XI Festiwalem Wikingów, który odbędzie się w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r.

  4. Burmistrz podpisał umowę Nr OK.EG.4031-73/O5 pomiędzy Gmina Wolin a Interart Studio. Przedmiotem umowy jest wykonanie i zamieszczenie banera na stronie głównej portalu Internetowego Szczeciński Serwis Informacyjny Infoludek.pl w ramach realizacji projektu pod nazwą „XI Międzynarodowy Festiwal Wikingów - Wolin 2005” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  5. Burmistrz po rozpatrzeniu oferty firmy Forest King Polska sp. z. o. o podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży nieruchomości w obrębie 5 Wolina tj. dz. nr 69/2 o pow. 1,2636 ha, dz. nr 70/2 pow. 1,2645 ha, dz. nr 71/2 pow. 0,3530 ha, dz. nr 72/2 pow. 0,2734 ha, dz. nr 73/2 pow. 0,1611 ha; w obrębie 6 Wolina dz. nr 1/45 o pow. 0,0793 ha. Łączna powierzchnia - 3,3959 ha.

  6. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pana Karola Kazanowskiego w sprawie zamiany działki nr .11 stanowiącej własność gminy Wolin na działkę nr.16 stanowiącej własność Pana Kazanowskiego i poinformował, że propozycja do zamiany na działkę nr.11 o pow. 0,47ha w Mierzęcinie działka nr.16 o pow. 0,55 ha położona w Troszynie nie została przyjęta z uwagi na gorszą lokalizację oraz niedogodność - przez działkę przebiega linia energetyczna oraz rów. W części teren jest podmokły - działka leżeć będzie również w pobliżu projektowanej obwodnicy.

  7. Burmistrz rozpatrzył wniosek p. Genowefa i Ryszard Lambrecht i podjął decyzję o nie wydzierżawieniu dz. Nr 404/2 z uwagi na fakt, że w/w działka w dniu 18 marca br. została wydzierżawiona na okres 3 lat w zw. z powyższym podanie w sprawie poszerzenia siedliska nie może zostać rozpatrzona pozytywnie.

  8. Burmistrz rozpatrzył wniosek odnośnie zakresu robót , który należy wykonać w lokalu, a którego najemcą jest Adam Skiba położonego w Jagniątkowie 1/4 i podjął decyzję o zleceniu wykonania projektu i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie prac zawartych w protokole z dnia 21 czerwca 2005 roku. Kosztorys inwestorski określi koszty wykonania prac , które należy zabezpieczyć w budżecie gminy na 2006 rok.

  9. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Barbary Szymanowskiej, i podjął decyzję o pokryciu kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej na wykup przez najemcę lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 1 w Draminie.

  10. Burmistrz rozpatrzył wniosek Agencji MESS 13 ul. Spasowskiego 5b/5, 75-451 Koszalin i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie animacji ulicznych pod warunkiem że nie będzie prowadzona sprzedaż piwa.

  11. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Dariusza Kilanowskiego i podjął decyzję o wydzierżawieniu cz. dz. Nr 15 o pow. 44 m2 poł w Wisełce przy ul. Leśnej na okres od 15.06 do 15.09.

  12. Burmistrz rozpatrzył wniosek MAXBUD Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane, ul. Łabędzia 22, 73-110 Stargard Szczeciński i podjął decyzję o udostępnieniu cz. dz. Nr 78 położonej w obrębie 5 Wolina w zw. z prowadzonymi robotami okołotorowymi przy torze Nr 1 pomiędzy stacjami kolejowymi Wolin i Mokrzyca Mała na okres jednego miesiąca. Po okresie korzystania z nieruchomości teren musi zostać przywrócony do stanu pierwotnego.

  Na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2005 r.:

  1. Burmistrz podpisał umowę o dzieło nr OK.EG.4031-68/05 pomiędzy Gminą Wolin a Zbigniewem Jankowskim. Przedmiotem umowy jest wykonanie dzieła polegające na przeprowadzeniu pleneru rzeźbiarskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą „XI Międzynarodowy Festiwal Wikingów - Wolin 2005” w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  Na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2005 r.:

  1. Burmistrz podpisał umowę nr OK.EG.4031-76/05 pomiędzy Gminą Wolin a Krzysztofem Szcześniak. Przedmiotem umowy jest pełnienie dyżurów elektryka w czasie Festiwalu Wikingów w dniach 5 do 7 sierpnia, w ramach realizacji projektu pod nazwą „XI Międzynarodowy Festiwal Wikingów - Wolin 2005” w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2005 r.:

  1. Burmistrz wydał Zarządzenie nr 37/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Dariusza Felisiaka nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum w Wolinie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

  2. Burmistrz wydal Zarządzenie nr 38/05 w sprawie po powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elizy Cichockiej nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

  3. Burmistrz wydal Zarządzenie nr 39/05 w sprawie po powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Alicji Grochowczak nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

  4. Burmistrz wydał Zarządzenie nr 40/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Daniela Strzelczyka nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum w Wolinie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

  5. Burmistrz wydał Zarządzenie nr 41/05 w sprawie Regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach prowadzonych przez Radę Miejską w Wolinie.

  6. Burmistrz wydał Zarządzenie nr 42/05 w sprawie powołania Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach prowadzonych przez Radę Miejską w Wolinie.

  7. Burmistrz podjął decyzję o zakupie 400 mb kabla energetycznego YKY5 x 16 mm2 dla stacji ujęć w Wolinie. Kabel zasilający studnię Nr 5 z uwagi na liczne łączenia mufy, wymaga pilnej wymiany z uwagi na zagrożenie awarią.

  8. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu usługi gastronomicznej - ugotowania 330 porcji grochówki dla uczestników tegorocznej edycji Etapowych Regat Turystycznych. Uczestnicy regat przybędą do Wolina w dniu 28 lipca 2005.

  9. Burmistrz przeznaczył do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XVII 126/99 Rady Miejskiej z dnia 29.12.1999 i Nr XI/85/99 z dnia 28.06.1999 nieruchomość:

  Część działki nr 70/2 położoną w obrębie 5 Wolin o pow. 1400 m2.

  Sposób zagospodarowania nieruchomości:

  Nieruchomość po byłej ciepłowni, oddana zostanie w dzierżawę na okres 10 lat z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności w zakresie obróbki i konfekcjonowania fornitu. Umowa dzierżawy obejmuje dwa etapy:

  I - do czasu uzyskania przez dzierżawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu, nie później jednak niż do 30 listopada 2005 r.

  II - prowadzenia działalności w zakresie obróbki i konfekcjonowania fornitu.

  Opis nieruchomości:

  Zabudowana obiektami po byłej ciepłowni w tym:

  - budynkiem usługowym, o powierzchni użytkowej 647 m2 w którym mieściły się biura ciepłowni.

  Wysokość czynszu dzierżawnego:

  Grunt: w okresie trwania I etapu dzierżawy nie dłużej niż do 30.11.2005 r. czynsz za grunt wynosił będzie 0,102 zł/m2 wg stawki na cele składowe nie związane z prowadzeniem działalności. W okresie trwania II etapu dzierżawy stawka czynszu za teren pod obiektem o pow. 647 m2 wynosić będzie 0,214 zł/m2 wg stawki na cel związane z prowadzeniem działalności produkcyjnej za pozostały teren o pow. 701,50 m2 stawka czynszu wynosić będzie 0,123 zł/m2 wg stawki na cele składowe związane z prowadzeniem działalności. Stawka może być waloryzowana corocznie o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za III kwartał roku poprzedniego ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

  Budynek: w pierwszym etapie dzierżawy nie dłużej niż do 30.11.2005 r. nie pobiera się czynszu stosownie do § 5 pkt 2 uchwały nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28.06.1999 r. w sprawie zasad najmu komunalnych lokalu użytkowych i nieruchomości zabudowanych na terenia Gminy Wolin. W drugim etapie dzierżawy stawka czynszu wynosić będzie 6,52 zł/m2. Stawka będzie waloryzowana corocznie o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za III kwartał roku poprzedniego ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Czynsz ten zostanie pomniejszony zgodnie z §3 uchwały Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 czerwca 1999r. o podatek od nieruchomości wynikający ze złożonej przez dzierżawcę deklaracji na podatek od nieruchomości wg stawek obowiązujących w danym roku kalendarzowym, który opłacany będzie przez dzierżawcę zgodnie złożoną deklaracją. Czynsz za grunt i obiekt płatny miesięcznie. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Wysokość czynszu może ulec zmianie w okresie trwania umowy, stosownie do Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie.

  Forma oddania nieruchomości:

  Dzierżawa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami Dz. U. Nr 261, poz 2603 z 2004 r. Nieruchomość jest wyłączona spod przetargu stosownie do § 4 pkt 2 uchwały Nr XI/85/99 z dnia 28.06.1999 r. z uwagi na wysokie bezrobocie, a firma oferuje zatrudnienie kilkanaście osób z terenu Gminy Wolin.

  Na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2005 r.:

  1. Burmistrz podpisał umowę nr OK.EG.4031-78/05 pomiędzy Gminą Wolin a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. Przedmiotem umowy jest udostępnienie parkingu strzeżonego na terenie ZGKiM w Wolinie dla pojazdów uczestników Festiwalu Wikingów w dniach 5 do 7 sierpnia 2005 r. w ramach realizacji projektu pod nazwą „XI Międzynarodowy Festiwal Wikingów - Wolin 2005” w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  2. Burmistrz podpisał umowę nr OK/EG.4031-70/05 pomiędzy Gminą Wolin a Powiatem Kamieńskim - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie. Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie noclegów dla uczestników tj. wojów, rzemieślników i służb porząkowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „XI Międzynarodowy Festiwal Wikingów - Wolin 2005” w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  3. Burmistrz podpisał umowę nr OK.EG.4031-77/05 pomiędzy Gminą Wolin a ENEA S.A. Oddział w Szczecinie. Przedmiotem umowy jest zakup energii elektrycznej na potrzeby organizacji Festiwalu Wikingów w dniach 5 do 7 sierpnia 2005 r., w ramach realizacji projektu pod nazwą „XI Międzynarodowy Festiwal Wikingów - Wolin 2005” w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  4. Burmistrz złożył zamówienie nr OK/EG.4031-104/05 na całodzienne wyżywienie (wtorek 2 sierpień 2005r.) dla 20 osób (20 zł od osoby) oraz na obiadokolację (od środy 3 sierpnia do czwartku 4 sierpnia; cena 12 zł od osoby) dla 20 osób za łączną kwotę 1040,00 zł brutto.

  Na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2005 r.:

  1. Burmistrz podpisał porozumienie pomiędzy gminą Wolin a Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie kwoty 5120 zł z przeznaczeniem na służby płatne oraz zakup paliwa dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania XI Festiwalu Wikingów .

  2. Burmistrz podjął decyzje o pokryciu kosztów związanych z promocją Gminy Wolin podczas VIII edycji Western Piknik w firmie Pro Colsulting S.C.

  Na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2005 r.:

  1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr OAS/43/2005 w sprawie dodania hasła klasyfikacyjnego do instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin związków międzygminnych.

  Na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2005 r.:

  1. Burmistrz podpisał polisę Nr 250000138470 z Sopockim Zakładem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. Przedmiotem ubezpieczenia jest:

  • NNW - świadczenia podstawowe - III klasa ryzyka - 500 osób. Ubezpieczeniem objęto obcokrajowców - uczestników Festiwalu Wikingów - zgodnie z dostarczonym do dnia 04.08.2005 wykazem imiennym,

  • Zwrot kosztów leczenia - III klasa ryzyka - 500 osób. Ubezpieczeniem objęto obcokrajowców - uczestników Festiwalu Wikingów - zgodnie z dostarczonym do dnia 04.08.2005 wykazem imiennym,

  Wysokość składki: 1200,00 zł

  1. Burmistrz podpisał polisę Nr 250000138471 z Sopockim Zakładem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. Przedmiotem ubezpieczenia jest:

  • NNW - świadczenia podstawowe - III klasa ryzyka - 503 osób. Ubezpieczeniem objęto obcokrajowców - uczestników Festiwalu Wikingów - zgodnie z dostarczonym do dnia 04.08.2005 wykazem imiennym,

  • Zwrot kosztów leczenia - III klasa ryzyka - 503 osób. Ubezpieczeniem objęto obcokrajowców - uczestników Festiwalu Wikingów - zgodnie z dostarczonym do dnia 04.08.2005 wykazem imiennym,

  Wysokość składki: 1250,00 zł

  1. Burmistrz podpisał polisę Nr 250000138472 z Sopockim Zakładem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. Przedmiotem ubezpieczenia jest:

  • OC obcokrajowców uczestniczących w Festiwalu Wikinów,

  Wysokość składki: 1000,00 zł

  1. Burmistrz podpisał polisę Nr 250000138473 z Sopockim Zakładem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. Przedmiotem ubezpieczenia jest:

  • OC organizatora imprezy masowej - Festiwal Wikingów.

  Wysokość składki: 2000,00 zł.

  Na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2005 r.:

  1. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 44/05 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

  2. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. Nr 198/51 o pow. 1042 m2 z przeznaczeniem mieszkaniowo - rekreacyjnym i udziału 1/53 cz. dz. Nr 198/12 o pow. 12305 m2 oraz udziału 1/53 w dz. Nr 198/13 o pow. 175 m2 w obrębie Zastań. Cena 41.000.

  Na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2005 r.:

  1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Pluta Teresa i podjął decyzję o przekazaniu płytek chodnikowych, rozbiórkowych w ilości ok 80 sztuk na podjazd dla osoby niepełnosprawnej.

  2. Burmistrz przygotował projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

  3. Burmistrz przygotował projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

  4. Burmistrz przygotował projekt Uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych, rozbudowanych lub zmodernizowanych w wyniku inwestycji.

  Na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2005 r.:

  1. Burmistrz podjął decyzję o wykonaniu zbiornika na nieczystości płynne na działce nr 47/10 w Wolinie przy budynku Nr 18 na ulicy Zamkowej.

  2. Na podstawie oferty Firmy Bioarcus Sp. z o. o. Burmistrz podjął decyzję o zakupie biofiltra typ REBF 200 dla potrzeb przepompowni W-5 w Zastaniu.

  3. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na zakup i montaż zaworów termostatycznych w Przedszkolu Miejskim z Odziałem Żłobkowym w Wolinie.

  4. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na wykonanie ocieplenia na budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 i 18 od strony ulicy Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem istniejących płaskorzeźb „z grafitto”. Nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8 ustawy.

  5. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu wykonania I etapu projektu przebudowy ul. Łąkowej w m. Wisełka. W zakres prac objętych umową wchodzi:

  • opracowanie projektu technicznego na budowę drogi,

  • opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia,

  • opracowanie projektu technicznego na budowę kanalizacji sanitarnej,

  1. Burmistrz podjął decyzję o wykonaniu i montażu nowej stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta w Wolinie przy ul. Zamkowej 23 w pomieszczeniach nr 8,9,10,11,12. Nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8 ustawy.

  2. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty dodatkowe ogólnobudowlane na stacji ujęć w Wolinie ul. Rybacka 43.

  3. Burmistrz w nawiązaniu do zapytania Starostwa w sprawie realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa dróg w powiecie kamieńskim poinformował, że na terenie Gminy Wolin konieczne jest z uwagi na duże zagrożenie bezpieczeństwa wykonanie:

  • modernizacji dróg powiatowych ul. Sienkiewicza i Spokojna,

  • spowalniacza z ciągiem pieszorowerowym i poprawa ronda w Uninie,

  • chodnika w pasie drogi powiatowej w Recławiu - skrzyżowanie drogi A3 do rozjazdu z drogą wjazdową na Wyspę Ostrów Recławski.

  Jednocześnie poinformował iż pierwsze i drugie zadanie posiada pełną dokumentację formalno - prawną.

  1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie ław fundamentowych Domu Pogrzebowego do realizacji na cmentarzu komunalnym w Wolinie.

  2. Burmistrz wyraził zgodę na zmianę umów adaptacyjnych lokali mieszkalnych w budynku po dawnej mleczarni w Wolinie dla Pani Sylwii Chałubiec, która się zrzeka na rzecz Pana Tomasza Niewiadomskiego i Pana Grabowskiego Marcina, który się zrzeka na rzecz Pana Tadeusza Niedźwiedzika. Warunkiem podpisania umowy z nowym najemcą jest przedstawienie przez strony zawartej ugody w zakresie rozliczeń nakładów na adaptację pomieszczeń..

  3. Burmistrz wydał zgodę na reklamę sieci telefonii komórkowej „sim plus” w okolicach plaży przez okres 3 dni.

  Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2005 r.:

  1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Klubu Seniora w sprawie dofinansowania imprezy z okazji „Dnia Seniora” i przeznaczył na ten cel kwotę 200 zł.

  Na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2005 r.:

     1. Burmistrz podpisał umowę z Forest King Polska z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Zalewowej 61a. Przedmiotem umowy jest oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej o pow. 1400 m2 położonej w dz. Nr 70/2 w obrębie 5 Wolina.

  Na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2005 r.:

  1. Burmistrz przygotował projekt uchwały w sprawie zbycia w formie darowizny zabudowanej Dz. Nr 196/14 o pow. 244 m2 położonej w Wisełce z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - zaopatrzenia w energię elektryczną.

  2. Burmistrz wydał obwieszczenie o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

  3. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 45 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie.

  4. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 46 w sprawie stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie.

  5. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 47 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za I półrocze 2005 r.

  6. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 48/05 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie.

  7. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 49/05 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie.

  8. Burmistrz rozpatrzył ofertę Pani Leokadii Dubrawskiej i podjął decyzję o zleceniu wyceny nieruchomości Nr 58/32 w obr. 3 Wolina zgodnie z ofertą.

  Na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2005 r.:

  1. Burmistrz rozpatrzył wniosek p. Anny Wiśniewskiej, Iwony Karniłowicz, Ewy Niciejewskiej, Mieczysława Furmana i podjął decyzję o notarialnym ustaleniu służebności działki 6/2 w zakresie korzystania - przejścia, przejazdu i konserwacji znajdujących się w działce urządzeń dla użytkowników działki Nr 6/1.

  2. Burmistrz po rozpatrzeniu pisma Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” podjął decyzję o wyrażeniu zgody na poniesienie połowy kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości przy ul. Zamkowej 5 w Wolinie i koszt zmiany udziałów w nieruchomości związanych z zamianą nieruchomości pomiędzy Gminą Wolin a GS”SCH” zgodnie z porozumieniem z dnia 15.04.2005 r.

  3. Burmistrz po rozpatrzeniu pisma GS”SCH” podjął decyzję o wystąpieniu do ZGKiM w Wolinie o zmniejszenie powierzchni najmu zaplecza sklepu AGD przy ul. Wojska Polskiego 18 o pow. 2,58 m2, z której GS”SCH” zrezygnował.

  4. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Katarzyny Rolińskiej i podjął decyzję o skierowaniu p. Katarzyny Rolińskiej do zawarcia umowy najmu do ZGKiM w Wolinie na pomieszczenie socjalne o pow. 2,58 m2 przy ul. Woj. Polskiego 18 w Wolinie, które zostało wyodrębnione z zaplecza sklepu AGD należącego do GS”SCH”.

  5. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Iwony Karmiłowicz i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę warunków umowy kupna lokalu mieszkalnego przez Iwonę Karmiłowicz tj. włączenie do powierzchni mieszkalnej pomieszczeń przynależnych - piwnicy o pow. 33,70 m2.

  6. Burmistrz po rozpatrzeniu pisma GS”SCH” podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zaliczenie kwoty 7567,05 zł z tyt. zwrotu I opłaty rocznej w zw. ze sprzedażą przez GS”SCH” sklepu AGD przy ul. Zamkowej, na poczet zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wolin a GS”SCH” w Wolinie, objętej pomieszczeń z dnia 15.04.2005 r.

  7. Burmistrz rozpatrzył wniosek GS”SCH” i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na odstąpienie od naliczenia odsetek z tyt. zwrotu I opłaty rocznej na rzecz Gminy Wolin ustalonych za okres od 14.01.05 r. do 14.04.05 w kwocie 2330,03 zł, z uwagi na to, iż opłata ta została objęta porozumieniem z 15.04.05 r. dot. zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wolin a GS”SCH”.

  8. Burmistrz po rozpatrzeniu podania Pani Ewy Niciejewskiej podjął decyzję o skierowaniu w/w do ZGKiM w Wolinie celem zawarcia umowy na dodatkową powierzchnię mieszkalną 8,62 m2 w budynku przy ul. Zamkowej 5 w Wolinie. Po zawarciu umowy najmu przeznaczyć do sprzedaży w/w pomieszczenie na polepszenie warunków zagospodarowania posiadanego przez p. Niciejewską lokalu mieszkalnego.

  9. Burmistrz po rozpatrzeniu pisma GS”SCH” w sprawie zmiany powierzchni najmowanego lokalu użytkowego - biur i podjął decyzję o wystąpieniu do ZGKiM w Wolinie o zmniejszenie powierzchni najmu biur przy ul. Zamkowej 5 w Wolinie o pow. 8,62 m2, z której GS”SCH” zrezygnował.

  10. Burmistrz po rozpatrzeniu oferty Pani Janiny Krajewskiej upr. Geologiczne CUG Nr 070122 podjął decyzję o zleceniu opracowania ekspertyzy geologicznej na terenie dz. 227 w Dargobądzu w zw. z planowanym odtworzeniem cmentarza.

  11. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku PKP S.A. Centrala - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie podjął decyzję o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste dz. 2/1 o pow. 0,1561 ha w obr. 6 Wolina wydzielonej z dz. Nr 2 na cele infrastruktury kolejowej z jednoczesnym przeniesieniem całości urządzeń znajdujących się na terenie działki na rzecz PKP w Szczecinie.

  12. Burmistrz po rozpatrzeniu informacji o I nieograniczonym przetargu ustnym, który odbył się w dniu 17 czerwca 2005 r. na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości;

  - dz. Nr 383/7 pow. 1149 m2 cena wyw. 21.570 zł, obr. Dargobądz,

  - dz. Nr 384/1 pow. 1580 m2 cena wyw. 29.176 zł, obr. Dargobądz,

  - dz. Nr 1/3 pow. 279 m2 cena wyw. 15.969 zł, obr. 4 Wolin,

  z uwagi na brak chętnych do kupna w/w nieruchomości podjął decyzję o ogłoszeniu II przetargu nieograniczonego na sprzedaż w/w działek po obniżeniu ceny z I przetargu o 25%. Pozostałe warunki jak w I przetargu.

  1. Burmistrz po rozpatrzeniu prośby Pani Zofii Sowińskiej podjął decyzję o przeznaczeniu do dzierżawy cz. dz. 1/58 o pow. 375 m2 w obr. 6 Wolina na okres do 30.09.2006 r. z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.

  2. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Pani Renaty Mościckiej podjął decyzję o poniesieniu kosztów związanych z wykupem przez Gminę dz. 220/3 i 221/3 w Kołczewie w związku z podjętą uchwałą przez Radę Miejską.

  3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Wioletty i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego ustnego dz. Nr 33/10, 33/11, 33/13 w obr. 4 Wolina pod budowę garaży. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami bądź posiadają zawarte umowy o najem lokalu mieszkali mieszkalnych i handlowych, bądź umowy o adaptację na te cele budynku byłej mleczarni w Wolinie, wadium 10 %, ogłoszenie ukaże się w Urzędzie i Internecie.

  4. W związku z przygotowaniem do sprzedaży dz. Nr 24/21, 24/22, 24/23 położonych w obrębie 3 Wolina Burmistrz podjął decyzję o nie przedłużaniu umowy dzierżawy Nr 36 zaw. z Barbarą Kołodzińską na cz. dz. Nr 24/13 o pow. 187 m2, wypowiedzeniu umowy dzierżawy Nr 412 zaw. z Witoldem Tomaszewskim na cz. dz. Nr 24/12 o pow. 12 m2, wypowiedzeniu w części umowę dzierżawy Nr 145 zaw. z Kazimierą Tomaszewską na cz. dz. Nr 24/12 o pow. 300 m2 tak aby nowa powierzchnia w umowie wynosiła 217 m2.

  5. W związku ze sprzedażą dz. Nr 24/15 dla Jerzego Tredera Burmistrz podjął decyzję o wypowiedzeniu w części umowy Nr 146 zaw. z Walentyną Smugą na cz. dz. Nr 24/12 o pow. 150 m2 tak aby nowa pow. w umowie wynosiła 130 m2, wezwaniu Walentyny Smugi i Zbigniewa Kochmańskiego do opuszczenia bezumownie użytkowanego terenu w zaznaczonej części sprzedanego dla Jerzego Tredera, zmianie lokalizacji w umowie dzierżawy Nr 411 zaw. z Barbarą Stawicką na cz. dz. 24/12 o pow. 100 m2 tak aby lokalizacja dzierżawy na mapie była zgodna ze stanem faktycznym.

  6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Jadwigi Brol i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży cz. dz. 234/16 o pow. 140m2, położonej w Wisełce na polepszenie warunków zagospodarowania działek Nr 234/15 i 234/17.

  7. Burmistrz podjął decyzję o wypowiedzeniu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla SM „Słowianin”, do nowej wysokości opłaty rocznej doliczyć VAT, w przypadku wykonania wyceny z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez SM „Słowianin” na uzbrojenie nieruchomości zawrzeć odrębne umowy z rzeczoznawcą Leokadią Dubrawską w/g przedstawionej oferty.

  8. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. 221/17 o pow. 1.537 m2 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną z możliwością całorocznego zamieszkiwania i udz. w dz. 221/27 w wysokości 1/20 o pow. 3.529 m2 położonych w Wisełce, cena 100.405 zł.

  9. Burmistrz rozpatrzył podanie Firmy Handlowej „Wiking” Wanda i Ryszard Manke ul. Słowiańska 3F, 72-510 Wolin i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie cz. dz. 56/2 w obr. 3 Wolina na okres jednego roku z przeznaczeniem pod ustawienie reklamy. Lokalizację reklamy należy uzgodnić z Kierownikiem RGosp. z uwagi na sąsiedztwo drogi, dzierżawa zostanie zawarta po uzyskaniu przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków z uwagi na to że teren znajduje się w strefie A ochrony Konserwatorskiej.

  10. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. 338/18 o pow. 1.370 m2 położoną w Dargobądzu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Cena 20.000 zł.

  11. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 50 w sprawie przeprowadzenia waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych na terenie gminy Wolin.

  12. Burmistrz rozpatrzył wniosek Hufca Jaworzno - Związek Harcerstwa Polskiego i podjął decyzję o dokonaniu podziału dz. Nr 130/1 w Wisełce na 4 działki, w tym 3 działki o pow. ~3000 m2 i 1 o pow. ~5159 m2, z działki 139/1 wydzielić drogę dojazdową do projektowanych działek, która będzie przedmiotem sprzedaży w udziale po 1/3 dla trzech nowych działek. Burmistrz nie wyraził zgody na pozostawienie obiektów bazy harcerskiej Hufca Jaworzno.

  13. Burmistrz zawarł porozumienie pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie pomocy kadrowej w realizacji robót publicznych zw. z wykonaniem inwestycji regionalnej - Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej - „Centrum Słowian i Wikingów Woli - Jomsborg - Vineta” na Wyspie Ostrów Recławski.

  14. Burmistrz złożył wniosek o nadanie odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa” dla następujących osób: Jamrożek Franciszek, Pięknik Zbigniew, Dunder Edward, Woronko Krzysztof, Rybakowki Mieczysław, Kazanowski Karol, Krupa Józef, Czajkowki Wiesław.

  15. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 51/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

  Na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2005 r.:

  1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 52/05 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie gminy Wolin.

  2. Burmistrz udzielił pełnomocnictwa dla Pani Krystyny Brzezickiej - Kierownika GBAS w Wolinie na okres pełnienia tej funkcji w zakresie czynności wyjaśniających i przygotowawczych zw. z przyznawaniem przez Burmistrza świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminie Wolin.

  3. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiany nie zabudowanej działki Nr 217/11 położonej w Wolinie obr. 4 na nie zabudowaną dz. Nr 40/14 położoną w Wolinie obr. 2.

  4. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 6/31 o pow. 0,0418 ha, położona w Piaskach Wielkich.

  5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Józefa Stachowiaka, i podjął decyzję o przeznaczeniu w drodze przetargu nieograniczonego ustnego do sprzedaży działek w obrębie 3 Wolna o numerach 174/4, 174/7 - 174/20. Wadium 10%, ogłoszenie ukaże się w Urzędzie, prasie i Internecie.

  6. Burmistrz po rozpatrzeniu pisma Nr N-2126/12/2005 Nadleśnictwa Międzyzdroje podjął decyzję o wystąpieniu do Nadleśnictwa o rozwiązanie umowy użytkowania dz. 99 w obr. Warnowo z uwagi na jej zbędność dla celów budowy ujęcia wody.

  7. Burmistrz rozpatrzył wniosek “Eskulap” spółka jawna, ul. Słowiańska 5c, 72-510 Wolin i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na użyczenie cz. dz. 268/1 w obrębie 4 Wolina o pow. 415 m2 na cele składowania materiałów budowlanych na okres do 30.06.2005 r.

  8. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Beaty Stankiewicz i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. 249/5 położonej w Ładzinie.

  9. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Krystyny Słomianej i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Moniuszki 21 w Wolinie.

  10. Burmistrz rozpatrzył wniosek państwa Jarosława i Eugenii Chałubiec i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 4c w Wolinie na rzecz najemcy.

  11. Burmistrz rozpatrzył wniosek Biura Projektów przy Zakładzie Instalatorstwa Elektro-Energetycznego Eugeniusz Brzostek i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kabla elektrycznego przez dz. 24/3 w obr. Sułomino pod warunkiem przywrócenia terenu po zakończeniu prac do stanu pierwotnego.

  12. Burmistrz rozpatrzył wniosek ZGKiM w Wolinie i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego lokal mieszkalny przy ul. Niedamira 11/5 w Wolinie. Wadium 10%, ogłoszenie ukaże się w Urzędzie, prasie i Internecie.

  13. Burmistrz rozpatrzył podania Pana Zygmunta Popławskiego oraz podanie Pana Romana Bednarczyka i podjął decyzję o przeznaczeniu do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu nie ograniczonego ustnego na okres do 30.09.2008 r. dz. 78 i 79 w obr. 2 Wolina. Wadium 10% wywoławczego rocznego czynszu, postąpienie 10% rocznego czynszu, ogłoszenie ukaże się w Urzędzie i Internecie. Działka Nr 80 stanowi własność prywatną. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do dzierżawy na cele rolne dz. Nr 249 w obr. 4 Wolina na okres do 30.09.2008 r.

  Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2005 r.:

  1. Burmistrz podpisał polisę ubezpieczenia Nr F0009768, której przedmiotem jest łódź hybrydowa marki Parker RIB 510 na okres od 25.08.05 do 24.08.06. Wysokość składki 2265 zł.

  2. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 53/05 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości nie zabudowanych położonych w działkach Nr 32/3 i 33/9, 40/11, 40/25, 40/26 w obrębie 2 Wolin.

  3. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. Nr 198/24 o pow. 862 m2 położonej w Zastaniu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo - rekreacyjną z dopuszczeniem usług komercyjnych oraz udziału 1/53 w działkach 198/12 i 198/13. Cena 38.000 zł.

  4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Łyczko Barbary i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu zapłaty opłaty planistycznej w kwocie 1272,79 zł do 30.10.2005 r.

  5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Ewy Kowalskiej i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu zapłaty opłaty planistycznej w kwocie 1272,79 zł do 30.10.2005 r.

  6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Łyczko Krystyny i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu zapłaty opłaty planistycznej w kwocie 2186,11 zł do 30.10.2005 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pana Artura Kazanowskiego i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na ustalenie terminu zawarcia umowy sprzedaży dz. 24 w Mierzęcinie do końca września 2005 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Lili Wojtowicz i podjął decyzję o zawarciu umowy o najem lokalu mieszkalnego w Draminie 14/1 z p. Lilą Wojtowicz konkubiną zmarłego najemcy - Józefa Filipowicza.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Lili Wojtowicz i podjął decyzję o umorzeniu zaległego czynszu wraz z odsetkami z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Draminie 14/1 z powodu śmierci najemcy i trudnej sytuacji materialnej konkubiny najemcy.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Stefana Klimkiewicza i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu zapłaty opłaty planistycznej w kwocie 1320 zł do 15.09.2005 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Janusza Wolińskiego i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Niedamira 21 i wyraził zgodę na pokrycie przez Gminę kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży oraz kosztów zawarcia umowy notarialnej.

  2. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu opracowania programu użytkowego dla nieruchomości zabytkowej w Mokrzycy Małej 16 - pałac niezbędnego w zw. z planowaną sprzedażą lokali mieszkalnych znajdujących się w tym pałacu.

  3. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu opracowania Kosztorysu inwestorskiego na remont lokalu w Jagniątkowie

   Metadane - wyciąg z rejestru zmian

   Akcja Osoba Data
   Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 25-11-2005 10:05
   Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2005
   Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2005 10:05