Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych


OAS.MG.0055-2/2005 Wolin, dnia 21.03.2005 r.

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 22 stycznia do 24 lutego 2005 r.

Na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2005 r. :

 1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu aneksu zmieniającego termin realizacji umowy na budowę sieci wodociągowej z Jagniątkowa do Wiekowa z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i ustalił nowy termin zakończenia prac na dzień 28.02.2005 r.

Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2005 r. :

 1. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ARKADA” z Torunia w sprawie projektowanej linii światłowodowej dla Polkomtel S.A. relacji: rzeka Dziwna - maszt w miejscowości Dargobądz, wyraził zgodę na ułożenie linii światłowodowej na dz. Nr 36, 37, 61/18 położonych w obrębie 4 Wolina oraz na dz. Nr 9, 10/3, 11, 13, 18 położonych w obrębie 2 Wolina wg załączonego projektu.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Mirosławy Głowińskiej w sprawie dopisania do umowy najmu budynku mieszkalnego nr 37 położonego
  w Kodrąbku, którego najemcą jest Pani Mirosława Głowińska jako współlokatora.

 1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy komisu z PPUP Pocztą Polską
  z Warszawy, Dyrekcja Okręgu Poczty w Szczecinie, Rejonowy Urząd Poczty
  w Szczecinie, zawartej na przekazanie do sprzedaży Poczcie Polskiej przez Gminę Wolin 100 książek pt.: „Saga o Jomsborgu. Festiwale Słowian i Wikingów w Wolinie” Joanny Orłowskiej i Błażeja Stanisławskiego.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na remont pomieszczenia kuchennego wraz z sanitariatami w Publicznym Gimnazjum w Wolinie.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na realizację II etapu budowy oświetlenia w ul. Łąkowej w Wisełce.

 1. Burmistrz polecił przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania:

- Mokrzyca Mała 16 - budynek pałacowy, remont lokalu mieszkalnego w konstrukcji poddasza wraz z wydzieleniem dodatkowego lokalu mieszkalnego z części strychowej w/w budynku;

- Mokrzyca Wielka 25 - budynek pałacowy, adaptacja części lokalu mieszkalnego 1 z wydzieleniem odrębnego lokalu mieszkalnego, kuchni i sanitariatu.

 1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy przyłączeniowej z ENE Szczecin na budowę przyłącza oświetlenia ulicznego w Kodrąbku, ponadto podjął decyzję o przygotowaniu projektu budowlanego na rozbudowę oświetlenia w miejscowości Kodrąbek.

 1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy z firmą „SPEED-SPOR” z Warszawy na sprzedaż i dostawę sprzętu sportowego oraz jego montaż w Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie.

 1. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Pani Elżbiety Różalskiej w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego, podjął decyzję o zabezpieczeniu lokalu mieszkalnego dla Pani Elżbiety Różalskiej z części lokalu mieszkalnego Pani Olszówki w budynku w Mokrzycy Wielkiej 25. Przebudowę lokalu zlecił Kierownikowi Referatu Gospodarczego po spisaniu uzgodnień z najemcą - Panem Tadeuszem Olszówką.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - dz. nr 14 w Wisełce. Warunki przetargu:

- cena wywoławcza 1.300.000 zł,

- pozostałe warunki jak w I przetargu.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Ewy Kasprowicz w sprawie umorzenia odsetek z tytułu najmu budynku mieszkalnego w Rabiążu 14, w kwocie 563,96 zł. Zaległy czynsz winien być spłacony do końca 2005 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Krzysztofa Młyńskiego w sprawie wyznaczenia terminu przekazania - przejęcia dz. nr 185/24 w Darzowicach na dzień 15.03.2005 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Gminnej Spółdzielni „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Wolinie w sprawie uiszczenia pierwszej opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie dz. nr 21/7, położonej w obrębie 2 Wolina, w związku ze zbyciem prawa wieczystego użytkowania przed upływem 10 lat od jego ustanowienia w kwocie 87.336,75 zł łącznie z podatkiem VAT i podjął decyzję o wystąpieniu z propozycją nabycia części nieruchomości zabudowanej nr 58/3 w obrębie 3 Wolina, obejmującej byłą restaurację Światowid oraz pomieszczenia pizzerii i byłej szkoły. W rozliczeniu Burmistrz zaproponował sklepy przy ul. Wojska Polskiego (sklep AGD i sklep spożywczy), biura przy ul. Zamkowej 5, sklep rolny przy ul. Zamkowej w Wolinie. Ewentualna dopłata różnicy o wartości zamienionych nieruchomości nastąpi wg wyceny biegłego. W rozliczeniu uwzględnić należy również zwrot pierwszej opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie dz. nr 21/7, położonej w obrębie 2 Wolina.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wnioski firmy „GEOTOP” S.C. Usługi Geodezyjne ze Świnoujścia w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczania odsetek z tytułu przekroczenia terminu wykonania dokumentacji z podziału dz. nr: 47/24, 47/34, 47/35, 51/1, położonych w Wisełce, dz. nr: 31/2 32, położonych w Żółwinie, dz. nr 37, położonej w Wolinie oraz dz. nr 512/2, położonej w Dargobądzu.

 1. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku firmy ARKADA z Torunia dotyczącego projektowanej linii światłowodowej dla Polkomtel S.A. relacji: rzeka Dziwna - maszt w miejscowości Dargobądz, wyraził zgodę na przeprowadzenie linii światłowodowej telefonicznej na dz. nr 108/15 i 108/18 w Dobropolu wg zmienionego projektu oraz zaproponował odpłatność za zajęcie terenu
  o długości 337 mb po 50 zł/mb.

Na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2005 r. :

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Klubu Seniora w Wolinie w sprawie dofinansowania imprez z okazji Dnia Kobiet, która odbędzie się 8.03.2005 r. i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł na w/w cel.

 1. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosek Pana Romana Zemmera w sprawie obniżenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego, płaconego w formie karty podatkowej na rok 2005, zaopiniował pozytywnie w/w wniosek przy obniżce stawki karty podatkowej do kwoty 747 zł miesięcznie.

Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2005 r. :

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 4/05 w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 5/05 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXII/364/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie.

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nieodpłatnego nabycia niezabudowanych działek nr 203/9 o pow. 270 m2 oraz
  nr 208/27 o pow. 347 m2 położonej w Łuskowie.

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako
  dz. nr 59/6 o pow. 0,0044 ha, położona w Płocinie oraz oznaczonej jako
  dz. nr 301/79 o pow. 0,0042 ha, położona w Mokrzycy Małej.

 1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu porozumienia w sprawie uregulowania dróg dojazdowych w miejscowości Wisełka oraz umowy użyczenia NR 2-B/2005 z dniem 1 lutego 2005 z Wolińskim Parkiem Narodowym w Międzyzdrojach na czas do lat trzech.

 1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu porozumienia z Tadeuszem Olszówką, zamieszkałym w Mokrzycy Wielkiej 25/1 w sprawie przeprowadzenia w lokalu mieszkalnym w Mokrzycy Wielkiej 25/1 prac modernizacyjno-remontowych mających na celu wyodrębnienie nowego lokalu mieszkalnego.

 1. Burmistrz podjął decyzję o przystąpieniu do prac adaptacyjnych pomieszczeń mieszczących się w budynku położonym w Mokrzycy Małej 16 z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych dla Pani Zofii Olszówki, umieszczonej na poz. 1 - w grupie osób samotnych listy osób uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Wolin w 2005r.

 1. Burmistrz podjął decyzję o przystąpieniu do prac adaptacyjnych pomieszczeń mieszczących się w budynku położonym w Mokrzycy Małej 16 z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych dla Państwa Magdaleny i Piotra Jankowskich umieszczonych na poz. 1 - w grupie rodzin 3-osobowych listy osób uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Wolin w 2005r.

 1. Burmistrz podjął decyzje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż części lokalu użytkowego, która pozostała po wyodrębnieniu mieszkania dla Państwa Sobieskich, obejmującego: dwa pomieszczenia po biurach, wspólny korytarz, pomieszczenia piwniczne i wspólną kotłownię przy ul. Leśnej 4/1 w Wisełce, z uwagi na adaptację części lokalu użytkowego po biurach na mieszkanie, należy wykonać nową inwentaryzację obu lokali.

Warunki przetargu:

- wadium 5 %,

- postąpienie ustalają uczestnicy przetargu,

- ogłoszenie w prasie, Urzędzie, Sołectwie i w Internecie.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Państwa Lidii i Zdzisława Pałka
  w sprawie nabycia dz. nr 213/23 wraz z budynkiem gospodarczym, położnej
  w obrębie 4 Wolina, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania dz. nr 213/12.

 1. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pani Anny Różalskiej. Z uwagi na potrzebę przydzielenia odrębnego mieszkania dla Pani Elżbiety Różalskiej,
  a w związku z tym, koniecznością poniesienia kosztów adaptacyjno-remontowych, w wyniku czego Pani Anna Różalska stanie się samodzielnym najemcą lokalu mieszkalnego w Uninie 19/3, remont mieszkania winna przeprowadzić we własnym zakresie.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Janusza Wolińskiego w sprawie nabycia lokalu socjalnego po uprzednim przekwalifikowaniu go na lokal mieszkalny.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Państwa Barbary i Jerzego Wolskich
  w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Niedamira 36 w Wolinie na rzecz najemcy.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Beaty Hachlicy w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Niedamira 21 w Wolnie i wyraził zgodę na ustalenie terminu zawarcia aktu notarialnego kupna w/w lokalu na miesiąc maj br. oraz na poniesienie

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 30-06-2005 14:08
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2005
  Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2005 14:08