Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 3 kwietnia 2004 r. do 28 maja 2004 r.


OAS.AC.0055-3/2004 Wolin, dnia 04.06.2004

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 3 kwietnia 2004 r. do 28 maja 2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2004 r.

1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy nr OAS.ŁS. 0911 - 3/03 na wykonanie prac z zakresu działania archiwum zakładowego.

2. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin.

3. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom.

4. Burmistrz podjął decyzję o zakupie 300 worków do pakowania eternitu.

5. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu wykonania wydawnictwa z okazji X Edycji Festiwalu Wikingów w Wolinie pod tytułem: „ Saga o Jomsborgu, Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie” w nakładzie ok. 1000 szt. W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekroczy wyrażonej w zł., równowartości kwoty

6000 €, realizacja zamówienia nastąpi bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

6. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Zdzisława Michałowskiego, podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dargobądzu Nr 49 z przynależną działką Nr 268/3 o powierzchni 913 m2, którego jest najemcą i podpisaniu protokołu uzgodnień w sprawie przejęcia kaucji w wysokości 1421 zł., związanej z przejmowaną nieruchomością w Dargobądzu od Nadleśnictwa Międzyzdroje.

Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2004 r.

  1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 21/04 w sprawie trybu pracy zespołu zawodowego do spraw zamówień publicznych i komisji przetargowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wolin.

  1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 22/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 01/04 Burmistrza Wolina z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2004 r.

1. Burmistrz podjął decyzję o odwołaniu przetargu w dniu 23 kwietnia na działki:

- 204/21 o pow. 2554 m2,

- 204/22 o pow. 2551 m2,

- 176/7 o pow. 1770 m2,

Przetarg na działki 177/2, 177/3, 177/4 w obrębie Kołczewa oraz 2/5 w obrębie Żółwina odbędzie się zgodnie z ogłoszeniem.

2. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku p. Tomasza Utycha podjął decyzję o zastosowaniu ulgi inwestycyjnej w czynszu dzierżawnym za działkę Nr 33/20 w obrębie 4 Wolina w wysokości 80 % na dalszy okres od 01.09.2003 r. do 30.04.2004 r. z powodu przesunięcia w czasie terminu sprzedaży tej nieruchomości spowodowanego w głównej mierze koniecznością położenia kabla energetycznego.

Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2004 r.

1. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku p. Tomasza Utycha zam. w Wolinie wyraził zgodę na rozłożenie na 10 równych rat rocznych kwoty w wysokości 51.647.00 zł., należnej z tyt. kupna działki Nr 33/20 o pow. 1298 m2 położonej w obrębie 4 Wolina.

2. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosków w sprawie udzielenia 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego, podjął decyzję o jej udzieleniu:

- p. G. i St. Piątkowscy zam. w Kodrąbek - dz. Nr 154/1 o pow. 1800 m2 położona w Kodrąbku,

- M. Słowikowska zam. w Wolinie - dz. Nr 123, 124/2 położona w obrębie 3 Wolina,

- H. Kuchczyński zam. w Wolinie - dz. Nr 276 położona w obrębie 3 Wolina,

- T. Ryba, St. Nidzio zam. w Kodrąb - dz. Nr 162 i dz. Nr 106/212,

- M. Adamczewski zam. w Wolinie - dz. Nr 236/3 położona w obrębie 4 Wolina

3. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku p. Leszka Piotrowskiego zam. w Mierzynie wyraził zgodę na zamianę części działki Nr 31/2 w Żółwinie, stanowiącej własność p. Piotrowskiego i zajętej pod drogę, na część działki Nr 32 stanowiącej drogę gminną,

- podział należy wykonać po istniejącym ogrodzeniu,

- dokonać komunalizacji dz. 32 w Żółwinie, stanowiącej drogę gminną.

4. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego ustnego nieruchomość rolną - dz. 44/20 o pow. 0,0466 ha w Zagórzu.

- do przetargu mogą przystąpić mieszkańcy Zagórza posiadający stałe zameldowanie na dzień 21.04.2004 r.

- wadium 10 %,

- postąpienie 1 %,

- ogłoszenie w Urzędzie, Sołectwie.

5. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Państwa Stanisławy i Piotra Brzezickich, zam. w Wolinie w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika działki nr 70/7 o powierzchni 42m2 położonej w obrębie 4 Wolina.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Mariana Bednarczyka w sprawie rozłożenia ceny sprzedaży działki nr 240 o powierzchni 687 m2 położonej w obrebie 3 Wolina w wysokości 15.050 zł na 5 rat rocznych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/238/2001.

7. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pana Krzysztofa Stecza, zam. w Wolinie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 9/1 w Wolinie tym samym zmieniając decyzję z dnia 19.02.2004 r. dotyczącą zgody na sprzedaż w/w lokalu.

8. Burmistrz rozpatrując wniosek Pana Piotra Lisa podjął decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży udziału w gruncie związanego z nabywanym lokalem przy ul. Mickiewicza 4b/7 w Wolinie na 10 rat rocznych płatnych do 30 września każdego roku - działka nr 34/10, 34/12, 33/25 o powierzchni 5.449 m2.

9. Burmistrz rozpatrując wniosek Pani Krystyny Skroboń podjął decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży udziału w gruncie związanego z nabywanym lokalem mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 5/3 w Wolinie na 120 rat miesięcznych płatnych przez okres 10 lat - działka nr 33/22 i 34/9 o powierzchni 569 m2.

10. Burmistrz rozpatrując wniosek Pani Doroty Andrzejczak podjął decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży udziału w gruncie związanego z lokalem mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 4b/6 w Wolinie na 40 rat kwartalnych płatnych przez okres 10 lat. - dz. 33/25, 34/10, 34/12 o powierzchni 5449 m2.

11. Burmistrz rozpatrując wniosek Pani Katarzyny Sumińskiej podjął decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży udziału w gruncie związanego z nabywanym lokalem mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 4/5 w Wolinie na 40 rat kwartalnych.

12. Burmistrz zlecił wykonanie pełnej inwentaryzacji budynku przy ul. Zamkowej 20 w Wolinie.

1) do w/w zamówienia nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych - wartość poniżej 6000 Euro.

13. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Krzysztofa Mądrego i podjął decyzję o przeznaczeniu do dalszej dzierżawy część działki Nr 24/12 o powierzchni 200 m2 w obrębie 3 Wolina na okres do 30.09.2004 r. na cele uprawy warzyw.

14. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Barbary Stawickiej i podjął decyzję o przeznaczeniu do dalszej dzierżawy część działki Nr 24/12 o powierzchni 100 m2 w obrębie 3 Wolina na okres do 30.09.2006 r. na cele uprawy warzyw.

15. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku p. Zenona Kapusty podjął decyzję o przeznaczeniu do dzierżawy część działki Nr 44 o powierzchni 1,50 ha w obrębie 5 Wolina na okres do 30.09.2006 r. na cele rolne.

16. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku MIZ - BUS Roman Rusek ul. Konopnickiej 20 Międzyzdroje, wyraził zgodę na przesunięcie terminu podpisania umowy użyczenia terenu pod wiaduktem w Wolinie do 31.05.2004 r.

1) nie podpisanie umowy w w/w terminie spowoduje cofnięcie zgody na korzystanie z terenu dla celów przystanku,

2) wystąpić do pozostałych przewoźników o zwrot podpisanych umów w terminie 14 dni od otrzymania pisma pod rygorem cofnięcia zgody na korzystanie z w/w terenu dla celów przystanku.

17. Burmistrz podjął decyzję, aby wystąpić do ZGKiM o uporządkowanie spraw związanych z przydziałem pomieszczeń dodatkowych do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sienkiewicza 30 w Wolinie w ten sposób, aby każdy lokal posiadał przynajmniej jedno pomieszczenie dodatkowe - piwnicę lub komórkę gospodarczą. Aktualnie dwa mieszkania nie mają takich pomieszczeń.

1) dokonać sprostowania udziałów w częściach wspólnych w/w nieruchomości w stosunku do mieszkań sprzedanych w oparciu o inwentaryzację z dnia 20.03.2004 r. sporządzoną przez L. Dubrawską.

2) odmówić sprzedaży piwnicy dla Bogusława Kota, ponieważ nabył on już jedno dodatkowe pomieszczenie związane z lokalem mieszkalnym - komórkę gospodarczą.

18. Burmistrz podjął decyzję, że nie skorzysta z prawa pierwokupu:

- dz. Nr 198/46 o pow. 1047 m2 i udziału do 1/53 części w działce Nr 198/12 o pow. 12305 ha oraz udziału 1/53 części w działce Nr 198/13 o pow. 175 m2 położoną w obrębie Zastania w kwocie 26.100,00 zł.,

- dz. Nr 198/11 o pow. 1264 m2 i udziału do 1/53 części w działce Nr 198/12 o pow. 12305 ha oraz udziału 1/53 części w działce Nr 198/13 o pow. 175 m2 położoną w obrębie Zastania w kwocie 31.600,00 zł.,

- dz. Nr 198/1 o pow. 974 m2, dz. Nr 198/2 o pow. 955 m2, dz. Nr 198/3 o pow. 961 m2 i udziału do 3/53 części w działce Nr 198/12 o pow. 12305 ha oraz udziału 3/53 części w działce Nr 198/13 o pow. 175 m2 położonej w Zastaniu w kwocie 73.500,00 zł.,

- dz. Nr 198/53 o pow. 970 m2 i dwa udziały po 1/106 części w dz. Nr 198/12 o pow. 12305 ha oraz dwa udziały po 1/106 części w działce Nr 198/13 o pow. 175 m2 położonej w obrębie Zastania w kwocie 25.200,00 zł.,

- dz. Nr 198/54 o pow. 970 m2 i dwa udziały po 1/106 części w dz. Nr 198/12 o pow. 12305 ha oraz dwa udziały po 1/106 części w działce 198/13 o pow. 175 m2 położonej w obrębie Zastania w kwocie 27.300,00 zł.,

- dz. Nr 198/38 o pow. 841 m2 i udział do 1/53 części w dz. Nr 198/12 o pow. 12305 ha położonych w Zastaniu w kwocie 24.000,00 zł.,

  • dz. Nr 198/39 o pow. 860 m2 i udział do 1/53 części w dz. Nr 198/12 o pow. 12305 ha położonej w Zastanie w kwocie 27.000,00 zł.

19. Burmistrz rozpatrując wniosek Komisariatu Policji Międzyzdroje - Wolin podjął, decyzję, że część ciągu pieszego wzdłuż ul. Świerczewskiego przełoży i wykona pracownikami grupy remontowej przy Urzędzie Miasta i Gminy Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2004 r.

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 28/04 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2004 r.

1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Danuty Majerskiej, zam. w Wolinie w sprawie pokrycia połowy kosztów zawarcia umowy notarialnej przez Gminę Wolin, a dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 10b/1 w Wolinie z uwagi na trudną sytuację materialną.

2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek firmy Lafarge Beton Sp. z o. o . w sprawie przedłużenia terminu zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2004 r. na dotychczasowych warunkach.

3. Burmistrz na podstawie art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami, zrezygnował z prawa pierwokupu działek Nr 198/52 o powierzchni 969m2 i udziału do 1/53 części w działce Nr 198/12 o powierzchni 12.305 ha oraz 1/53 części w działce Nr 198/13 o powierzchni 175 m2 położonych w obrębie Zastań w kwocie 25.200 zł.

4. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Piotra Lisa w sprawie zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłat w kwocie 53,50 zł związanych z przygotowaniem do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 4b/7 w Wolinie.

5. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Gabrieli Jankowskiej w sprawie rozłożenia ceny sprzedaży udziału w gruncie nabytym z lokalem przy ul. Mickiewicza 5/2 w Wolinie na 40 rat kwartalnych, tj.:

- I rata w kwocie 70 zł

- 39 pozostałych w kwocie 87 zł

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Beaty Kanabaj w sprawie rozłożenia I opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu notarialnego z lokalem przy ul. Małej 4/2 w Wolinie na 20 rat kwartalnych.

7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Roberta Sznobel w sprawie rozłożenia I opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nabywanego z lokalem przy ul. Małej 4/6 w Wolinie na 20 rat kwartalnych.

8. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Tomasza Utycha w sprawie przesunięcia terminu płatności w kwocie 11.367,27 zł z tytułu zaległości za dzierżawę działki wraz z należnymi odsetkami za nieterminową zapłatę oraz zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami do dnia 31.08.2004 r. Warunkiem jest zabezpieczenie zobowiązań hipoteką kaucyjną na nabywanej nieruchomości.

9. Negocjacje w sprawie ofert sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 148/1 w Ładzinie o powierzchni 6997m2.

W negocjacjach uczestniczyli:

- Pan Bogdan Wilkowski - Burmistrz Wolina

- Pani Hanna Klonowska - Kierownik Ref. RG

- Pani Barbara Kołakowska - oferent

- Pan Krzysztof Beczek - oferent

- Pan Piotr Szpak - oferent

- Pan Adam Celiński - protokolant

- Pani Izabela Jamrożek-Bartczak - protokolant

W wyniku negocjacji oferenci starający się o wykup ziemi zaproponowali następujące ostateczne kwoty:

a) Pani B. Kołakowska - 50.000 zł, płatność w sposób następujący:

- I rata 10.000 zł przed zawarciem aktu notarialnego

- pozostałe 40.000 zł w równych 9 ratach rocznych płatnych do końca danego roku;

b) Pan K. Beczek - 28.000 zł, płatność w sposób następujący:

- 4.000 zł w dniu zawarcia umowy

- 24.000 zł rozłożone na 5 równych rat rocznych w równych kwotach 4.800 zł płatnych do końca danego roku rozpoczynając od 2005 r.;

c) Pan P. Szpak - 50.000 zł, płatność w sposób następujący:

- 25.000 zł w dniu zawarcia umowy kupna

- 25.000 zł w I połowie 2005 roku.

Burmistrz uwzględniając najkorzystniejsze warunki zapłaty, podjął decyzję o podpisaniu umowy sprzedaży z Panem Piotrem Szpakiem.

10. Burmistrz podjął decyzję o przedłużeniu umów na dozorowanie byłego Gimnazjum w Wisełce do 30 czerwca 2004 r.

11. Burmistrz wydał Zarządzenie nr 23/04 w sprawie sposobu ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach i Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie.

12. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 24/04 w sprawie ustalenia dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach i Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie. Wysokość dotacji miesięcznej na 1 ucznia w roku 2004 r. ustalono na kwotę 341,77zł. Wykonanie zarządzenia powierzono Skarbnikowi Gminy.

13. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 25/04 w sprawie określenia zasad przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Wolin.

14. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 26/04 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Do w/w Zarządzenia ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. do uchwały Nr XVIII/201/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

15. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 27/04 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Do w/w Zarządzenia Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. do uchwały Nr XVIII/202/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

16. Burmistrz wydał jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

a) dla Przedsiębiorcy - Pana Zdzisława Skierskiego, zam. Ostromice na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, w punkcie gastronomicznym, zlokalizowanym na terenie parku w Ostromicach podczas Festynu pt.: „Wejście do Unii Europejskiej” w dniach 2 - 3 maja 2004 r. Zezwolenie ważne jest na czas ograniczony: od dnia 2 maja do dnia 3 maja 2004 r.,

b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dargobądzu na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w punkcie gastronomicznym, zlokalizowanym w Wiejskim Ośrodku Kultury w Dargobądzu, podczas zabawy tanecznej w dniach 15 - 16 maja. Zezwolenie ważne jest na czas ograniczony: od dnia 15 maja do dnia 16 maja 2004 r.,

c) dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wolinie przy ul. Zamkowej 5, na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu w punkcie gastronomicznym, zlokalizowanym w Wiejskim Ośrodku Kultury w Dargobądzu, podczas imprezy „Majówka” w dniach 1 - 2

i 8 - 9 maja 2004 r. Zezwolenie ważne jest na czas ograniczony: od dnia 1 - 2 maja i 8 - 9 maja 2004r.,

d) dla Przedsiębiorcy - Pana Patryka Kryś, zam. Troszyn , na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu w punkcie handlowym branży spożywczo-przemysłowej, zlokalizowanym w Troszynie, na działce Nr 83, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zezwolenie jest ważne od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2009 r.,

e) dla Przedsiębiorcy - Pana Huberta Siedleckiego, zam. Wisełka, ul. Leśna na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, w restauracji „Pałacyk”, zlokalizowanej w Wisełce przy ul. Leśnej 5a, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zezwolenie jest ważne od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 31 maja 2011 r.

17. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy - zlecenia z Panią Ireną Czyrko na sprzątanie:

- Kołczewa - w terminie 01.05 - 30.09.2004 r.,

- Wisełki - w terminie 01.05 - 15.06.2004 r.

18. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 29/04 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Wolin lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.

Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2004 r.

1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Alicji Pińkowskiej z dn. 29 kwietnia 2004 r. znak OPS - 8150/1/04 i podjął decyzję o upoważnieniu od 1 maja 2004 r. Kierownika OPS do wydawania decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości.

2. Burmistrz na wniosek z dnia 29.04.2004 r. znak OPS - 8150/1/04 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnił starszego pracownika socjalnego Panią Zofię Sokołowską do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach opieki społecznej.

3. Burmistrz rozpatrzył wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Alicji Pińkowskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. znak OPS - 8150 - 2/04 i podjął decyzję o upoważnieniu od 1 maja 2004 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania decyzji w tym zakresie.

4. Burmistrz podjął decyzję o wydaniu obwieszczeń o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Wolin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. Granice obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Wolin zostały zachowane bez zmian.

Na posiedzeniu w dniu 10 maja 2004 r.

1. Burmistrz podjął decyzję o wykonaniu remontu w pomieszczeniu gospodarczym z przystosowaniem do funkcji biura dla Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Zamkowej 21.

Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2004 r.

1. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu TBS, podjął decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych w celu wykonania docieplenia ścian zewnętrznych, a wynikających z udziału w nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 24, 24a.

2. Burmistrz na wniosek mieszkańców podjął decyzję o zleceniu wykonania dwóch niewymiarowych bramek do piłki nożnej (jedna przy ul. Jaracza i druga przy ul. Parkowej) oraz siatki zabezpieczającej zaplecze budynku przy ul. Konopnickiej 17.

3. W odpowiedzi na pismo Biura Zarządzania Nieruchomością Małgorzata Mikinka w Świnoujściu ul. Marynarzy 5 w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych związanych z utylizacją eternitu pochodzącego z demontażu pokrycia połaci dachowej budynku przy ul. Słowiańskiej 8a - 12, Burmistrz podjął decyzję, że wystąpi z wnioskiem do Rady Miejskiej o ich uwzględnienie przy podziale środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto podjął decyzję, żeby zwrócić się do wykonawcy o przedłożenie protokołu konieczności, który był podstawą ich wydatkowania. W związku z powyższym odsyłamy fakturę nr 05/03/2004 r.

4. W związku z zaleceniem pokontrolnym z dn. 29.04.2004 r. Grupy Energetycznej „Enea” Burmistrz podjął decyzję o zleceniu usunięcia nieprawidłowości w instalacji elektrycznej zasilającej i wewnętrznej w świetlicy w Warnowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2004 r.

5. Burmistrz podjął decyzję o remoncie przystanku w miejscowości Ostromice i pomalowaniu tablicy ogłoszeń. Prace zostaną wykonane przez Referat Gospodarczy.

6. Burmistrz podjął decyzję o pomalowaniu świetlicy w Mokrzycy Wielkiej i Korzęcinie.

7. Burmistrz podjął decyzję o wybudowaniu przystanku autobusowego w Wisełce (na wysokości ul. Westerplatte).

8. Burmistrz podjął decyzję o remoncie przystanku w Uninie i pomalowaniu przystanku w Kodrąbku.

9. Burmistrz podjął decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego przy ul. Rybackiej o pow. 26 m2 po zmarłej Krystynie Złotnik, następcy prawnemu Sławomirowi Złotnikowi.

10. Burmistrz na podstawie wyroku sądu Sygn. Akt IC/134/03 podjął decyzję o przyznaniu lokalu socjalnego przy ul. Jaracza 4/7 o pow. 27,9 m2

p. Stanisławowi Łaszewskiemu.

11. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Andrzeja Kaczmarka wyraził zgodę na podnajem lokalu użytkowego przy ul. Zamkowej 23 na okres do 31.08.2005 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej przez ZGKiM w Wolinie z p. Kaczmarkiem, umowa podnajmu zawarta z p. Piotrem Misiakiem również wygasa.

12. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu aneksu do porozumienia z dn. 05.05.1999 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Burmistrzem Gminy i Miasta Wolin w sprawie utrzymania cmentarzy wojennych.

13. Z uwagi na zakończone przez firmę PPH „Anpol” zadanie pt: „Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż ul. Słowiańskiej w Wolinie, a braku zgłoszenia tego faktu przez wykonawcę Burmistrz podjął decyzję o poinformowaniu wykonawcy, że w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia zobowiązuje firmę do zgłoszenia zakończenia prac objętych umową.

W przypadku braku zgłoszenia przeprowadzony zostanie odbiór jednostronny, a stwierdzone w trakcie odbioru ewentualne usterki zostaną zlecone do usunięcia osobie trzeciej, których koszty pomniejszą wynagrodzenie wykonawcy umowy.

14. W odpowiedzi na pismo Dyrektora ZGKiM i Wspólnoty Mieszkaniowej MTBS w sprawie remontu części budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Wolinie (dach nad dawnym pomieszczeniem kotłowni) Burmistrz informuje strony, że zabezpieczono środki w budżecie oraz zwraca się z prośbą o przedłożenie dokumentacji formalno - prawnej z wyboru oferenta oraz określenia nakładów finansowych przy uwzględnieniu udziałów stron, które będą podstawą dofinansowania.

15. Burmistrz rozpatrując pismo ZGKiM w Wolinie, podjął decyzję o partycypacji w kosztach funduszu remontowego w budynku przy ul. W. Polskiego 8 w kwocie 62,89 zł. miesięcznie.

16. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na Modernizację stacji ujęć wody przy ul. Rybackiej w Wolinie.

17. Burmistrz odpowiadając na pismo p. Stanisłąwa Losa reprezentującego mieszkańców osiedla „Molkowo” z dn. 23.05.2004 r w sprawie uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów tzw. „Molkowa”, stwierdził, iż na przestrzeni ostatnich ośmiu lat w obrębie Wisełki wybudowano nową stację ujęcia wody pitnej, kolektory przesyłowe kanalizacji sanitarnej z m. Wisełka do oczyszczalni w Międzywodziu oraz w wielu miejscowościach fragmenty sieci rozdzielczych.

Wykonanie kolejnych zadań jest limitowane ograniczonym stanem środków finansowych w budżecie na rok 2004.

Natomiast Państwa wystąpienie z wyżej wymienionych względów potraktowane zostanie jako wniosek i propozycja do uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2005 rok.

Na posiedzeniu w dniu 12 maja 2004 r.

1. Burmistrz zobowiązał kierowników referatów do udzielenia odpowiedzi na wnioski radnych zgłoszone na XVIII Sesji Rady Miejskiej, a mianowicie:

a) poinformować Pana Konrada Jansona, że aktualnie przygotowywana jest dokumentacja w celu skierowania na drogę postępowania sądowego przeciwko właścicielom nieruchomości w Warnowie 59 w sprawie nielegalnego odprowadzania nieczystości płynnych z nieruchomości (brak szamba),

b) poinformować Pana Tadeusz Kłosowskiego, że aktualnie nie przewiduje się zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania porządku i czystości na terenie Gminy i Miasta Wolin. W przypadku pojawienia się inicjatywy uchwałodawczej Pana wniosek zostanie rozpatrzony.

Ostatnia zmiana uchwały miała miejsce 23.08.2003 r. Gmina przyjmuje sygnały o dzikich wysypiskach i likwiduje je ze środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

c) poinformować Panią Ewę Halicką, że właściciel terenu po byłej „Woliniance” zostanie przywołany do uporządkowania terenu oraz przywrócenia stanu poprzedniego.

Natomiast nie ma możliwości zobowiązania właściciela terenu do jego ogrodzenia, ponieważ te sprawy reguluje prawo budowlane.

2. Burmistrz rozpatrując wniosek mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. Woj. Polskiego 30 i 30a tj. Państwa:

- Z. Kaban, S. Szymanik, Z. Kościecha, S. Kraszewski, B. Pakos, J. Charuk, S. Żułma, J. Pesta, J. Rusak, Z. Kryciński, J. Kiperska,

zlecił poinformowanie wnioskodawców, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dn. 27.04.2002 r. Nr XXXIX/379/2002, sprzedaż lokali użytkowych do których zalicza się również samodzielne garaże występuje z zastosowaniem pierwszeństwa dla ich najemców tj. w trybie bezprzetargowym.

Z osób, które złożyły niniejszy protest do nabycia w trybie uchwały kwalifikuje się jedynie p. Kryciński jako najemca garażu, któremu proponowano nabycie garażu w chwili kupna mieszkania. Jednak złożył on pisemną rezygnację. Po raz drugi zaproponowano mu kupno garażu w kwietniu br.

3. Burmistrz rozpatrując wniosek Z. Kaban w sprawie kupna boksu motocyklowego, podjął decyzję jw.

4. Burmistrz podjął decyzję żeby wystąpić do stowarzyszenia w Ładzinie i Ostromicach z propozycją zmiany umów użyczenia na nieruchomości szkolne w zakresie nieodpłatnego udostępniania Gminie pomieszczeń na wybory, uzasadniając tym, że dotychczas lokale wyborcze znajdowały się w budynkach szkolnych, zarówno w Ładzinie jak i Ostromicach, do czego przyzwyczaiło się lokalne społeczeństwo.

5. Uwzględniając inwentaryzację powierzchni całkowitej kompleksu budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Zamkowej 20 w Wolinie, sporządzoną w kwietniu 2004 r. przez Stanisława Zganiacza i wynikłe różnice powierzchniowe, Burmistrz podjął decyzję o zmianie umów aktów notarialnych w/w nieruchomości oraz przypisaniu państwu Wandzie i Ryszardowi Manke nieużytkowego poddasza nad pomieszczeniem handlowym jako pomieszczenia przynależnego. Koszty zawieranych aktów poniesie Gmina.

6. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 30/04 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia.

7. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Lidi Mazur podjął decyzję o zastosowaniu 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego działki Nr 180 o powierzchni 613 m2 położonej w obrębie 4 Wolina.

8. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Danuty Ocalewskiej podjął decyzję o zastosowaniu 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego działki Nr 100 położonej w obrębie 3 Wolina.

9. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 227/1 o pow. 0,0073 ha, położonej w Sierosławiu.

10. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Mikołaja Kilanowskiego podjął decyzję o przepisaniu umowy najmu garażu przy ul. W. Polskiego 30 - 30a w Wolinie z Mikołaja Kilanowskiego na Przemysława Kilanowskiego - użytkownika garażu.

11. Burmistrz rozpatrując wniosek Państwa Kazimiery i Śmierzysława Pietruszewskich, podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży część działki Nr 24/12 w obrębie 3 Wolina na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. Kościelnej 12 w Wolinie.

12. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Alicji Parzyńskiej - Nowackiej, podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 12/1 w Wolinie i tym samym:

  • poinformować Szczecińską Spółdzielnię Mleczarską w likwidacji w Szczecinie, że Gmina przejmując nieodpłatnie wkład budowlany wniesiony przez byłą OSM w Wolinie na budowę przedmiotowego lokalu mieszkalnego, nie ponosi odpowiedzialności w przypadku żądania przez małż. Nowackich zwrotu wpłaconej zaliczki w kwocie 10 mln. starych złotych tytułem kupna tego mieszkania od OSM w Wolinie,

  • o wyżej wymienionym stanowisku zawiadomić również stronę nabywającą lokal od Gminy - małż. Nowackich, a klauzulę o treści, iż małż. Nowaccy nie będą wnosić tego żądania przeciwko Gminie zamieścić w protokole uzgodnień i akcie notarialnym.

13. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Wioletty i Mariusza Naszydłowskich w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Zamkowej 20/1 na rzecz najemcy.

Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2004 r.

1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Rady Sołeckiej Sołectwa Ostromice z dnia 10.05.2004 w sprawie dofinansowania festynu wiejskiego z okazji „Dnia Dziecka”, który odbędzie się 01.06 br. i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł. na w/w cel.

2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - zarząd koła w Wolinie z dn. 06.05.2004 r. w sprawie dofinansowania imprezy z okazji „Dnia Matki i Ojca”, który odbędzie się 26.05.2004 r. i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł. na w/w cel.

3. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek klubu „Seniora” w Wolinie w sprawie dofinansowania imprezy z okazji „Dnia Matki” i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł. na w/w cel.

Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2004 r.

1. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów prowadzonych przez Gminę, publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym.

2. W nawiązaniu do wcześniej przygotowanych projektów Uchwał i zapoznaniu się z opinią Związku Nauczycielstwa Polskiego z dn. 10.01.2004 r. - Zarząd Oddziału Wolin oraz opinią kuratora z dn. 07.01.2004 r. (wpłynęło 26.01.2004 r.), nie wnosząc autopoprawek do wniesionych Uchwał kieruje je do Biura Rady Miejskiej w celu uchwały:

1) w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

2) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, którzy realizują zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze czasu pracy w placówkach oświatowych Gminy Wolin,

3) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 20 maja 2004 r.

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 30/04 w sprawie powołania Obwodowych Komisji wyborczych w Gminie Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 21 maja 2004 r.

1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie oraz Dyrektora szkoły w sprawie dofinansowania imprezy z okazji „Dnia Dziecka” dla uczniów szkoły i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł. na w/w cel.

2. Burmistrz rozpatrzył wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie w sprawie dofinansowania imprezy z okazji „Dnia Dziecka” i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł. na w/w cel.

3. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 32/04 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

a) dział 751, rozdział 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego,

b) dział 852, rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

4. Z uwagi na fakt, że Wolin został zakwalifikowany do miejscowości poniżej 5 tysięcy mieszkańców stąd na mocy art. 54 karty nauczyciela Burmistrz podjął decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla niżej wymienionych dyrektorów:

- dyrektor Przedszkola p. Grażyna Słonina,

- dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wolinie p. Joanna Wojtczak,

- dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woliniep. Jolanta Mikołajczyk

5. Burmistrz z uwagi na skromne środki finansowe w uchwalonym na rok 2004 budżecie, rozpatrzył negatywnie wniosek Szkoły Podstawowej w Koniewie w sprawie rozdzielenia systemu ogrzewania.

6. W związku z Uchwałą Nr IX/85/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dn. 24 maja 2003 r. oraz decyzją Burmistrza z dn. 22.01.2004 r. w sprawie wykupu działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 107/5 położonej w obrębie 4 Wolina, Burmistrz podjął decyzję o sfinalizowaniu wykupu działki od Państwa Ożyńskich oraz umorzeniu odsetek w kwocie 2352 zł., z tyt. zaległości podatkowych p. Ożyńskich.

Tytułem zabezpieczenia należności wynikającej z podatku rolnego, kwota 2491 zł., zostanie potrącona z ceny nabycia do zasobów Gminy Wolin,

dz. Nr 107/5.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji geodezyjnej zostaną poniesione przez obie strony po połowie.

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2004 r.

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 33/04 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Wolin.

2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wolinie z dnia 21.05.2004 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na nauczanie indywidualne uczennicy klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Wolinie - Burcon Małgorzaty.

3. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/180/2000 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 05 października 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - dot. dodatku mieszkaniowego i odrębnego z tyt. zatrudnienia na wsi i w miastach do 5 tysięcy mieszkańców, a wynikającego z ust. 3 i 5 art. 54 karty nauczyciela.

4. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 34/04 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Wolin.

5. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie w sprawie dofinansowania III edycji gminnego konkursu czytelniczego pn. „Znam swoje lektury”, który odbędzie się w dniu 27 maja 2004 r. i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł. na w/w cel.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Sierosławiu w sprawie dofinansowania wyjazdów do Szczecina na film z okazji „Dnia Dziecka” i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł. na w/w cel.

7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Rady Sołeckij Sołectwa Wiejkowo w sprawie dofinansowania imprezy z okazji „Dnia Dziecka” i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł. na w/w cel.

8. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek UKS „Sprinter” w sprawie dofinansowania kwotą 500 zł., organizacji imprezy sportowej pod hasłem „Biegać każdy może” - biegi uliczne o puchar Burmistrza Wolina, które odbędą się 05.06.2004 r.

9. Burmistrz podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 500 zł. kosztów organizacji IX Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego pn. „Alternatywne źródła energii”, który odbędzie się w Centrum Ekologiczno - Geodezyjnym „Przymierze” w Wisełce w dniach 28 - 29 maja 2004 r oraz zabezpieczeniu transportu osobowego.

10. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 35/04 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Jolancie Ziemiańskiej - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu.

Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2004 r.

2. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wolin.

3. Burmistrz podjął decyzję o wystąpieniu do Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie z wnioskiem o pomoc w finansowaniu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (wymiana rur w kanałach CO) dla zasobów lokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nova”.

4. Burmistrz podjął decyzję o wykonaniu wewnętrznej instalacji oświetlenia zewnętrznego, cmentarza komunalnego w Ładzinie.

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2004 r.

1. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydania opinii do projektu planu ochrony Wolińskiego Parku Narodowego.

16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 28-07-2004 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 12:53