Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 17 grudnia 2003 r.do 28 stycznia 2004 r.


OAS. MC. 0056 - 1/2004 Wolin, dn. 2 lutego 2004 r.

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 17 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.:

 1. Burmistrz zapoznał się z wnioskiem Wodociągów Zachodniopomorskich S.A. o zatwierdzeniu taryfy na dostawę wody na terenach wiejskich i podjął decyzje o przygotowaniu uchwały w tej sprawie.

 2. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy przyłączeniowej na wykonanie przyłącza energii elektrycznej do szatni klubu sportowego „Mechanik Piaski” w Piaskach Wielkich.

 3. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Magdy Frankowskiej w sprawie remontu garażu położonego przy ulicy Zamkowej 23 w Wolinie.

 4. Burmistrz podjął decyzję o rozbiórce byłego szaletu miejskiego, znajdującego się przy ul. Zamkowej 3 w Wolinie.

 5. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Bogumiły Stachowiak w sprawie przesunięcia terminu spłaty raty za wykup udziału w działce gruntowej nr 269 położonej w obrębie 3 Wolina do dnia 31.12. 2003 r.

 6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Romualda Sadowskiego w sprawie umorzenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy z uwagi na trudną sytuację finansową rolników spowodowaną suszą w kwocie 1.454,46 zł.

 7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w sprawie podnajmu lokalu użytkowego wraz z kotłownią /sklep nr 2/, położonego w Wolinie przy ul. Wojska Polskiego 18 do dnia 30. 11. 2004 r. na rzecz pracowników GS ”SCH” w Wolinie.

 8. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Gminnej Spółdzielni „SCH” w Wolinie w sprawie przesunięcia terminu uiszczenia pierwszych rat rocznych w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego działki Nr 177 w obrębie 3 Wolina i 181/1, 250/2 i 264/2 w obrębie 4 Wolina począwszy od stycznia 2004 r. i skończywszy w czerwcu 2004 r. Każda z sześciu rat płatna jest w terminie do 30 każdego miesiąca.

 9. Burmistrz podjął decyzję o przedłużeniu umów z palaczami w kotłowni budynku byłego gimnazjum w Wisełce do 31 marca 2004 r.

 10. Burmistrz zapoznał się z informacją o przetargu z dnia 15 grudnia 2003 r. na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gminnych i ogłosił kolejny przetarg na działkę Nr 268/9 na dotychczasowych warunkach.

 1. obręb Wolin:

 • działka Nr 268/2, pow. 212 m2 wraz udziałem do 1/5 w działce Nr 268/7, pow. 841 m2, cena 15.243 zł - cena sprzedaży 55.000 zł,

 • działka Nr 268/3, pow. 162 m2 wraz z udziałem do 1/5 w działce Nr 268/7, pow. 841 m2, cena 13.063 zł - cena sprzedaży 54.520 zł,

 • działka Nr 268/4, pow. 162 m2 wraz z udziałem do 1/5 w działce Nr 268/7, pow. 841 m2, cena 13.063 zł - cena sprzedaży 55.640 zł,

 • działka Nr 268/5, pow. 161 m2 wraz z udziałem do 1/5 w działce Nr 268/7, pow. 841 m2, cena 13.019 zł - cena sprzedaży 58.000 zł,

 • działka Nr 268/6, pow. 261 m2 wraz z udziałem do 1/5 w działce Nr 268/7, pow. 841 m2, cena 17.380 zł - cena sprzedaży 72. 000 zł,

 • działka Nr 268/8, pow. 1740 m2, cena 65.027 zł - cena sprzedaży 65.677 zł,

 • działka Nr 268/9, pow. 1836 m2, cena 69.806 zł - brak chętnych.

 1. obręb Wisełka:

 • działka Nr 14, pow. 1,1832 ha, cena 1.498486 zł w tym cena zabudowań 1.048.449 zł - brak chętnych.

 1. obręb Ładzin:

 • działka Nr 148/1, pow. 6997 m2, cena 143.541 zł w tym cena obiektów 59.112 zł - brak chętnych.

Burmistrz podjął decyzję o przeprowadzeniu kolejnego przetargu na działkę Nr 148/1 na dotychczasowych warunkach, przy cenie wywoławczej 99.000 zł.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Kamili Podolskiej w sprawie wykupu najmowanego lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 24a, wraz z udziałem w działce gruntowej Nr 50 w obrębie 3 Wolina.

 2. Burmistrz rozpatrzył wniosek p. Jowity Joachimiak i podjął decyzję o sprzedaży działki Nr 139 o powierzchni 2,24 ha położonej w Ostromicach. Warunki sprzedaży zostaną ustalone po wycenie.

 3. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Zdzisława Nowickiego w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 18/2 o pow. 21 m2 położonej w obrębie 3 Wolin z przeznaczeniem na garaż blaszany na okres do 30 września 2006 r.

 4. Burmistrz podjął decyzję o zmianie umowy użyczenia na działkę Nr 130/5 o pow. 16 m2 położonej w obrębie Wisełka zawartej z p. Iloną Prokesch.

 1. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego ofertowego części Zespołu Przyrodniczo - Turystycznego „Jezioro Wisełka ”.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek pp. Hanny i Andrzeja Garbowskich w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z p. Marcinem Garbowskim - synem wnioskodawców, umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 46,88 m2, przydzielonego wnioskodawcom celem adaptacji na cele mieszkalne w budynku po byłej mleczarni przy ul. Mickiewicza 4 w Wolinie w terminie do 30.06.2005 r.

 2. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy użytkowania z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w imieniu którego działa Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie mgr Zygmunt Mostowski, której przedmiotem jest oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których Marszałek wykonuje prawa właścicielskie.

 3. Burmistrz zaopiniował pozytywnie udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo, od 4,5% do 18 % (z wyłączeniem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu dla p. Zbigniewa Suminka zamieszkałego w Wolinie przy ul. Sienkiewicza 14 w punkcie handlowym zlokalizowanym w Wolinie, ul. Jaracza, działka Nr 88/13 od dnia 17 grudnia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2003 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 79/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. o kwotę 18.538 zł i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. (opieka społeczna).

Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2003 r.:

1. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umów z osobami prowadzącymi zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze w świetlicach środowiskowo - socjoterapeutycznych oraz z osobami obsługującymi Gminny Ośrodek Aktywności Przeciwalkoholowej w Wolinie.

2. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy z p. Alicją Grudzińską na inkaso opłaty targowej w Wolinie na okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.

3. Burmistrz zaopiniował pozytywnie udzielenie zezwolenia dla:

1) p. Ireny Kalinowskiej zamieszkałej w Wolinie przy ul. Kwiatowej 11 na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa oraz powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) w punkcie handlowym branży spożywczo - przemysłowej, zlokalizowanym w Sierosławiu, działka 98/1, działka 98/1 od dnia 2. 01. 2004 r. do dnia 31. 01. 2009 r.

2) p. Elżbiety Kalicińskiej zamieszkałej w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 5c/2 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu w Barze pn.LAFETE zlokalizowanym w Wolinie, ul. Świerczewskiego, działka Nr 77/3, podczas balu sylwestrowego, od dnia 31 grudnia 2003 r. do dnia 1 stycznia 2004 r.

4. Burmistrz pozytywnie zaopiniował utworzenie regularnej linii przewozowej - busowej na trasie Świnoujście - Kamień Pomorski dla PHU EMILBUS.

5. Burmistrz wyraził zgodę na korzystanie z wiat przystankowych w miejscowości Kołczewo w proponowanym rozkładzie jazdy i zobowiązał przewoźnika firmy PHU EMILBUS do utrzymania przystanku w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6. Burmistrz wyraził zgodę na ustawienie znaku informacyjnego D-15 zgodnego z przepisami prawa w zakresie znaków i sygnałów drogowych natomiast organizacja ruchu na trasie Świnoujście - Kamień Pomorski winna być dostosowana do wymogów określonych przepisami o zarządzaniu ruchem drogowym.

Na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2003 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 80/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. do uchwały Nr XVI/173/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2003 r.

2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 81/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego i socjalnego z zasobów Gminy w 2004 r.

3. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 82/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. o kwotę 14.968 zł i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. (turystyka, administracja publiczna, ochotnicze straże pożarne, dowożenie uczniów do szkół).

4. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 83/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. (przeniesienia planowanych wydatków w budżecie między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej).

5. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 83a/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2003 r. (przeniesienia planowanych wydatków w budżecie między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie).

Na posiedzeniu w dniu 6 stycznia 2004 r.:

1. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy Nr 1/GF/2004 ze Związkiem Gmin Wyspy Wolin, której przedmiotem jest przekazanie środków finansowych w kwocie 120.000 zł na administrację Związku Gmin Wyspy Wolin, tj. 1/3 ogólnych kosztów utrzymania.

2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia umowy o przyjaźni i współpracy z Miastem i Gminą Staffanstorp z Królestwa Szwecji oraz załącznik - Umowa o przyjaźni i współpracy zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Staffanstorp a Miastem i Gminą Wolin, określająca zasady współpracy partnerskiej.

3. Burmistrz podjął decyzję o zakupie płyty żelbetowej na studzienki, kręgów i dwóch włazów z zawiasami typu ciężkiego w celu zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie ul. Ks. Anny i krzyżujących się ulic Świerczewskiego ze Słowiańską w Wolinie.

Na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2004 r.:

1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy na 2004 r. Gminy i Miasta Wolin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego wraz z załącznikiem - programem współpracy na 2004 r.

2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 1/04 z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Wolin.

3. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 2/04 z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy zespołu zadaniowego ds. zamówień publicznych i komisji przetargowych, w jednostkach organizacyjnych Gminy Wolin.

4. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 3/04 z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zamówień publicznych i komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Wolinie.

Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2004 r.:

1. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył wniosek p. Jarosława Kosonia w sprawie rozłożenia ceny sprzedaży udziału w działce Nr 343/6 w Kołczewie związanej z nabywanym lokalem mieszkalnym na okres 10 lat płatną w 40 ratach kwartalnych.

Na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2004 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 4/04 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uruchomienia świetlicy środowiskowo - socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie oraz zatwierdzenia jej regulaminu.

2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 5/04 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw przeprowadzenia inwentaryzacji w Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Miasta w Wolinie.

3. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 6/04 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw ustalenia wartości mienia komunalnego Gminy Wolin.

4. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu wykonania rozliczenia finansowego robót budowlanych polegających na modernizacji ciągu pieszego oraz nawierzchni w ul. Mickiewicza w Wolinie, wykonanych zgodnie ze zleceniem BIG/AZ/222/6/2003 z dnia 15.10.2003 r.

5. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Sylwii Chałubiec w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne w budynku byłej mleczarni w Wolinie do dnia 31.12.2004 r.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej 8a - 12 w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu końcowego rozliczenia remontu połaci dachowej segmentu 10c - 12 do dnia 10.02.2004 r.

7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Anny Wrzesińskiej, zam. w Draminie 13/2, w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu utylizacji odpadów niebezpiecznych do dnia 31.12.2004 r.

8. Burmistrz zapoznał się z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej „Słowianin” w Świnoujściu w sprawie zakłóceń w dostawie wody do mieszkań i przekazał w/w pismo Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie celem udzielenia odpowiedzi.

9. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek p. Wiktora Nowaka w sprawie dokonania zmiany w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin z uwagi na brak podstaw prawnych.

10. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek pp. Bożeny i Grzegorza Złotnik w sprawie przydzielenia rur kanalizacyjnych o długości 16 mb w celu wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej z uwagi na brak środków w budżecie Gminy i Miasta Wolin na 2004 r.

11. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego „ANPOL” w sprawie przedłużenia terminu wykonania robót, będących przedmiotem umowy pn. „Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż ul. Słowiańskiej w Wolinie” do dnia 30.12.2003 r. z uwagi na brak podstaw prawnych oraz korzystne warunki pogodowe, umożliwiające zakończenie prac w terminie określonym w umowie.

12. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego i Elektromechaniki z siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. Słonecznej w sprawie wynajmu podnośnika koszowego P-183 na ok. 150 godzin rocznie w 2004 r. w celu wykonania pielęgnacji koron drzew rosnących przy drogach gminnych za cenę ryczałtową 60 zł netto za 1 roboczogodzinę.

13. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy użyczenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie terenu położonego w dz. nr 37/2 w obrębie 6 Wolina i w dz. nr 18, 19 i 20/9 w obrębie 4 Wolina z urządzonym przystankiem autobusowym, znajdującym się pod estakadą drogi krajowej Nr 3 z przeznaczeniem na dworzec przewozów osobowych.

Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2004 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 7/04 z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Anety Borowicz nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2004 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 8/04 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2003 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2004 r.

2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w sprawie dofinansowania kwotą 500 zł wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie tegorocznych ferii zimowych i podjął decyzję o przeznaczeniu w/w kwoty ze środków przewidzianych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2004 r.:

1. Burmistrz, po zapoznaniu się z informacją kierownika Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie w sprawie nieregularnego spełniania obowiązku szkolnego przez 3 uczniów postanowił nałożyć grzywnę w wysokości po 50 zł na rodziców.

Na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2004 r.:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nieodpłatnego nabycia działki Nr 268/3 o pow. 913 m2 położonej w Dargobądzu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i 2 budynkami gospodarczymi.

 2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nie zabudowanych działek Nr 223/10 o pow. 280 m2 i Nr 223/11 o pow. 100 m2, położonych w Kołczewie.

 3. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nie zabudowanej działki Nr 206/10 o pow. 127 m2, położonej w Kołczewie.

 4. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nie zabudowanej działki Nr 680/6 o pow. 405 m2, położonej w Dargobądzu.

 5. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nie zabudowanej działki Nr 214/4 o pow. 372 m2, położonej w Dargobądzu.

 6. Burmistrz zapoznał się z pismem Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie znak SGZ-nr-4241/5/16/03/KI w sprawie przekazania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa części gruntu o szerokości 4 mb z działki Nr 3/65 w obrębie Wiejkowo z przeznaczeniem na urządzenia drogi dojazdowej do jeziora i nieodpłatnego przekazania wydzielonej nieruchomości na rzecz Gminy.

Burmistrz postanowił poinformować Radę Sołecką w Wiejkowie o stanowisku ANR w sprawie wydzielenia drogi do jeziora a następnie warunków jej przekazania na rzecz Gminy. Burmistrz postanowił że propozycja ustanowienia drogi do jeziora zostanie zgłoszona do aktualizacji studium, co pozwoli na docelowe wpisanie w plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego co jest warunkiem niezbędnym do przejęcia proponowanej drogi do jeziora przez Gminę.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Stanisławy Prasielskiej w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu spłaty raty za wykup lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 6 w Wolinie w kwocie 600 zł do dnia 31.04.2004 r.

 2. W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń Burmistrz podjął decyzję o wystąpieniu do Starosty Kamieńskiego z propozycją wystąpienia z wnioskiem do Gminy o przekazanie na rzecz Powiatu w formie darowizny pomieszczeń Biura Pracy w Wolinie przy ul. Zamkowej 5.

Burmistrz postanowił wystąpić do Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wolinie z propozycją wystąpienia z wnioskiem do Gminy o kupno pomieszczeń zajmowanych przez Spółdzielnię przy ul. Zamkowej 5 w Wolinie

 1. Burmistrz podjął decyzję, na wniosek p. Tadeusza Stryjewskiego, p. Andrzeja Milewskiego i p. Władysława Sietko - Sierkiewicza, w związku ze sprzedażą działki 13/2 w Żółwinie zabudowanej dwoma domkami letniskowymi na rzecz osoby trzeciej (nie będącej posiadaczem domków), iż należy zwrócić posiadaczom domków kwoty odpowiadające ich wartości wg wyceny biegłego tj. 7.476 zł dla p. Stryjewskiego i 7.476 zł dla p. Milewskiego i p. Sietkio - Sierkiewicza.

Burmistrz nie uwzględnił żądania w/w osób o zwrot kwoty proporcjonalnej do osiągniętej w przetargu całkowitej ceny sprzedaży nieruchomości tj. kwoty 22.230 zł. Przy podejmowaniu decyzji brane były pod uwagę warunki przetargu na działkę Nr 13/2, które podane były do publicznej wiadomości i do których nie wniesiono zastrzeżeń, zaś wycena wartości domków sporządzona przez biegłego jest najbardziej wiarygodnym wyliczeniem ich wartości.

 1. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek p. Józefa Stachowiaka w sprawie kupna lokalu mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 10a/10 w Wolinie i nie przeznaczył w/w lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz wnioskodawcy z uwagi na zapis § 2 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27.04.2002 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali komunalnych.

 2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek pp. Józefa i Ewy Cieślik w sprawie kupna działki nr 80/2, położonej w obrębie 4 Wolina na ich rzecz, jako użytkowników wieczystych tej działki.

 3. Burmistrz podjął decyzję o adaptacji części pomieszczeń w budynku byłego przedszkola w Ostromicach w celu wyodrębnienia lokalu mieszkalnego dla Państwa Sobieskich i Pani Magryty z uwzględnieniem w projekcie adaptacji istniejącego lokalu zajmowanego przez Pana Jarmuła.

Burmistrz podjął decyzję o przygotowaniu projektu porozumienia ze Stowarzyszeniem „Pomoc” w Ostromicach, dotyczącego adaptacji części pomieszczeń w byłym przedszkolu w Ostromicach na cele mieszkaniowe, a użytkowanych przez Stowarzyszenie na cele oświatowe zgodnie z zawartą umową.

 1. Burmistrz rozpatrzył wnioski w sprawie kupna lokali mieszkalnych i podjął decyzję o przeznaczeniu niżej wymienionych lokali mieszkalnych na rzecz najemców:

a) p. Beata Ossowska, zam. w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 8a/6,

b) p. Renata Romanowska, zam. w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 8b/4,

c) p. Marzena Matecka, zam. w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 10a/7,

d) p. Dorota Andrzejczak, zam. w Wolinie przy ul. Mickiewicza 4b/6,

e) p. Bożena Kuś, zam. w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 8b/1,

f) p. Krystyna Skroboń, zam. w Wolinie przy ul. Mickiewicza 5/3.

 1. Burmistrz podjął decyzję, w związku ze zmianą w umowie najmu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 8b/10 w Wolinie, o zleceniu wykonania ponownej wyceny lokalu w związku z tym, że zmiana tej umowy nastąpiła na żądanie Wspólnoty Mieszkaniowej, koszty wyceny lokalu obciążać będą Gminę.

 2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Krzysztofa Szcześniaka w sprawie nieodpłatnego użyczenia 50 szt. drogowych płyt z demontażu po budowie obwodnicy miasta Wolina na teren plaży miejskiej w Wolinie. Koszty transportu po stronie wnioskodawcy.

 3. Burmistrz rozpatrzył wnioski w sprawie wydzierżawienia gruntów:

a) p. Ireneusz Demkowicz - część działki nr 47/13 o pow. 330 m2, położona w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw i podjął decyzję o zawarciu z wnioskodawcą umowy dzierżawy w/w nieruchomości na okres do dnia 30 września 2005 r.,

b) p. Tadeusz Czop - działka nr 79 o pow. 1,42 ha, położona w Kodrąbiu z przeznaczeniem na cele rolne i podjął decyzję o zawarciu z wnioskodawcą umowy dzierżawy w/w nieruchomości na okres do dnia 30 września 2006 r.,

c) p. Jan Symonowicz - część działki nr 24/12 o pow. 21 m2, położona w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod garaż blaszany i podjął decyzję o zawarciu z wnioskodawcą umowy dzierżawy w/w nieruchomości na okres do dnia 30 września 2006 r.,

d) p. Irena Zganiacz - część działki nr 24/12 o pow. 15 m2, położona w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod garaż blaszany i podjął decyzję o zawarciu z wnioskodawcą umowy dzierżawy w/w nieruchomości na okres do dnia 30 września 2006 r.,

e) p. Bolesław Biliński - część działki nr 18/2 o pow. 12,60 m2, położona w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod garaż blaszany i podjął decyzję o zawarciu z wnioskodawcą umowy dzierżawy w/w nieruchomości na okres do dnia 30 września 2006 r.,

f) p. Anna Poronis - część działki nr 18/2 o pow. 12 m2, położona w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod garaż blaszany i podjął decyzję o zawarciu z wnioskodawcą umowy dzierżawy w/w nieruchomości na okres do dnia 30 września 2006 r.,

g) p. Jadwiga Pisaniec - część działki nr 61/20 o pow. 200 m2, położona w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw i podjął decyzję o zawarciu z wnioskodawcą umowy dzierżawy w/w nieruchomości na okres do dnia 30 września 2006 r.,

h) p. Józef Michalak - część działki nr 1/3 o pow. 0,5446 ha, położona w obrębie 6 Wolina z przeznaczeniem na cele rolne i podjął decyzję o zawarciu z wnioskodawcą umowy dzierżawy w/w nieruchomości na okres do dnia 30 września 2006 r.,

i) p. Lech Ziółkowski - działka nr 852/2, położona w Kołczewie z przeznaczeniem na cele rolne i podjął decyzję o zawarciu z wnioskodawcą umowy dzierżawy w/w nieruchomości na okres do dnia 30 września 2005 r.,

j) p. Ewa Żelewska - część działki nr 236/16 o pow. 300 m2, położona w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw i podjął decyzję o zawarciu z wnioskodawcą umowy dzierżawy w/w nieruchomości na okres do dnia 30 września 2005 r. z zastrzeżeniem, iż w przypadku awarii kolektora sanitarnego przebiegającego przez w/w teren dzierżawca udostępni go nieodpłatnie,

k) pp. Bożena i Bogdan Szkiela - część działki nr 1/58 o pow. 240 m2, położona w obrębie 6 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw i podjął decyzję o zawarciu z wnioskodawcą umowy dzierżawy w/w nieruchomości na okres do dnia 30 września 2005 r.,

17. Burmistrz podjął decyzję o wystąpieniu do PKP z prośbą o przekazanie Gminie działki Nr 2 w obrębie 6 Wolina z przeznaczeniem na drogę dojazdową do baraku mieszkalnego oraz uregulowanie własności gruntu z budynkiem przy ul. Mickiewicza 14 w Wolinie, którego część usytuowana jest właśnie w działce nr 2.

18. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Henryka Kabana w sprawie wyrażenia zgody na przepisanie umowy nr 94 na dzierżawę gruntu pod garażem przy ul. Ciasnej w Wolinie na wnioskodawcę, w związku z kupnem tego garażu od p. Zygmunta Kabana.

19. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 195/31 o pow. 0,2773 ha i dz. nr 195/38 o pow. 1,1272 ha, położonych w Zastaniu za kwotę 30.760 zł.

20. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 198/19 o pow. 865 m2 wraz z udziałem do 1/53 w dz. nr 198/12 o pow. 12.305 m2, położonych w Zastaniu za kwotę 30.000 zł.

21. Burmistrz podjął decyzję, w związku z pismem ze Starostwa Powiatowego z dnia 18 grudnia 2003 r., o wystąpienie do Urzędu Morskiego w Szczecinie z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie Gminie Wolin działki 185/7 w Darzowicach.

22. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Artura Szymczaka w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkaniowego Jagniątkowie 1/2 na miesiąc kwiecień 2004 r.

23. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu II przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż działki 268/5 o pow. 161 m2 wraz z udziałem 1/5 w działce 268/7 w obrębie 4 Wolina, na warunkach jak w I przetargu.

24. Burmistrz podjął decyzję o oddaniu w użyczenie na okres do dnia 31 marca 2004 r. sali gimnastycznej w budynku byłego gimnazjum w Wisełce na rzecz p. Marcina Molka pod warunkiem wykonania ściany oddzielającej salę gimnastyczną od reszty budynku.

25. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Jerzego Tredera w sprawie kupna części działki nr 24/12 w obrębie 3 Wolina na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 65 w obrębie 3 Wolina, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XII/121/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 września 2003 r.

26. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek pp. Doroty i Rafała Koszałka w sprawie kupna części działki nr 24/12 w obrębie 3 Wolina na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 23 przy ul. Małej w Wolinie, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XII/121/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 września 2003 r.

Burmistrz podjął decyzję o wystąpienie do drugiego ze współwłaścicieli działki 23 z propozycją nabycia w/w terenu.

27. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek p. Mieczysława Juszy w sprawie kupna obiektu po byłym warsztacie przy ul. Zamkowej 5 w Wolinie, ponieważ zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Wolina zatwierdzonym uchwałą Nr XII/121/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 września 2003 r. obiekt przewidziany jest do rozbiórki.

28. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek p. Zdzisława Mittelstadt w sprawie kupna lub wydzierżawienie działek nr 13/2 i 13/7, położonych w Płocinie.

Burmistrz podjął decyzję o wyznaczeniu p. Mittelstadtowi terminu do dobrowolnego usunięcia wszystkich ulepszeń, jakie wykonał samowolnie na w/w terenie oraz usunięcia wszystkich przedmiotów, które się tam znajdują (opony, reklama).

29. Burmistrz wyraził zgodę na jednorazową zapłatę kwoty 14.700 zł tytułem wykupu od pp. Emilii i Henryka Ożyńskich działki 107/5, położonej w obrębie 4 Wolina i stanowiącej drogę dojazdową do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie w terminie do dnia 20 lutego 2004 r.

30. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek p. Krzysztofa Krawczyka w sprawie umorzenia odsetek za 2003 r. z tytułu dzierżawy sektora IV Zespołu Przyrodniczo - Turystycznego „Jezioro Wisełka” z uwagi na brak podstaw prawnych, ponieważ zaległości zostały spłacone, tj. nie występują zaległości za 2003 r.

31. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki 83/14 w obrębie 3 Wolina na okres 3 lat z przeznaczeniem na plac sportowy dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

Na okres Festiwalu Wikingów teren zostanie udostępniony nieodpłatnie na potrzeby parkingu. Plac sportowy winien być ogólnodostepny dla mieszkańców. Na terenie tym aktualnie jest reklama na zasadzie umowy dzierżawy zawartej z osobą trzecią.

32. Burmistrz zapoznał się z wnioskiem firmy Wolin Turystyka Sp. z o.o. w sprawie kupna części działki nr 160 w Darzowicach zajętej pod budynek mieszkalny i stwierdził, iż w/w wniosek zostanie rozpatrzony po zagwarantowaniu możliwości poszerzenia tej drogi z działki 135/1.

Burmistrz wystąpił do właściciela działki 135/1 w Darzowicach z propozycją nabycia przez Gminę części tej działki niezbędnej na poszerzenie drogi - działki 160.

33. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Henryka Lambrechta w sprawie wydzierżawienia części działki nr 467/6, położonej w Kołczewie z przeznaczeniem na lokalizacje reklamy na okres 3 lat.

34. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Jaworzno w sprawie wydzierżawienia działki nr 130/1 w Wisełce na okres lipiec - sierpień 2004 r. z przeznaczeniem na organizację obozu harcerskiego.

35. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Melanii Sawastian wyrażenia zgody na rozłożenie raty rocznej z tytułu kupna lokalu mieszkalnego w kwocie 797,40 zł wraz z odsetkami w kwocie 143,53 zł należnej Gminie w 2004 r. na 3 raty płatne w terminach do 31.03.2004 r., do 31.07.2004 r. i do 30.11.2004 r.

36. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu opracowania operatu określającego potrzeby wykonania zabiegów pielęgnacyjnych bądź cięć sanitarnych z uwagi na zły stan zdrowotny poszczególnych drzew lub potrzebę całkowitego wycięcia drzew stanowiących zagrożenie dla mienia oraz osób przebywających na cmentarzu - dotyczy cmentarza znajdującego się na działce nr 26/1, stanowiącej własność Gminy Wolin.

37. Burmistrz podjął decyzję o przedłużeniu umowy z p. Elżbietą Szabiel działki pod pawilonem handlowym w Recławiu o kolejne 4 lata.

38. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Firmy Geodezyjnej A.Z. z siedzibą w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 13b w sprawie odstąpienia od pobrania tzw. „zabezpieczenia należytego wykonania umowy” na wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych gruntów.

Na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2004 r.:

 1. Burmistrz podjął decyzję o rozpisaniu konkursu na zadania w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego, a mianowicie:

1) przygotowanie i prowadzenie X Festiwalu Wikingów w dniu 6 - 8 sierpnia 2004 r.,

2) prowadzenie Piłkarskiego Klubu Sportowego VINETA Wolin w 2004 r.,

3) objęcie zajęciami sportowymi w zakresie:

  • lekkiej atletyki młodzieży i dzieci z Publicznego Gimnazjum w Wolinie,

  • trzech zadań związanych z rozwijaniem i propagowaniem masowego sportu żeglarskiego - XL Jubileuszowe Etapowe Regaty Turystyczne - lipiec 2004 r., VI Regaty Międzymieliźniane o Puchar Burmistrza Wolina, VI Edycja Ligi w klasie OPTYMIST pod patronatem Gminy Wolin.

  • Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Olgierda Biełusza w sprawie kupna działki nr 512 w Dargobądzu na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 340/1 i 340/2 oraz wniosek p. Krzysztofa Paszka w sprawie kupna części placu graniczącego z jego posesją, tj. działki nr 512, położonej w Dargobądzu na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości nr 339.

  • Burmistrz rozpatrzył wniosek Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wolinie w sprawie sprzedaży działki gruntowej nr 21/9 graniczącej z działką nr 21/7 z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania i wyraził zgodę na zbycie części działki nr 21/5 w obrębie 2 Wolina oznaczonej na projekcie działki 21/9 na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 21/7 pod warunkiem skutecznego przeprowadzenia procedury związanej z podziałem geodezyjnym działki 21/5.

  • 4. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego w wysokości 600.000 zł na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołczewie na działce nr 182”.

   5. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji ujęć wodociągowej - Wolin, ul. Rybacka 47”.

   6. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. o kwotę 150.000 zł.

   7. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. o kwotę 30.000 zł.

   Na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 r.:

   1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wnioski w sprawie udzielenia zezwoleń dla:

   a) przedsiębiorcy p. Krystyny Paszewskiej, zam. w Mokrzycy Małej 10, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w punkcie handlowym branży spożywczo - przemysłowej, zlokalizowanym w Mokrzycy Małej 10 od dnia 01.02.2004 r. do dnia 28.02.2009 r.,

   b) przedsiębiorcy p. Moniki Drzewińskiej, zam. w Ładzinie 59a, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w punkcie handlowym branży spożywczo - przemysłowej, zlokalizowanym w Wisełce przy ul. Nowowiejskiej 14 od dnia 01.02.2004 r. do dnia 28.02.2009 r.,

   c) przedsiębiorcy p. Anetty Szabat, zam. w Baczysławiu 27, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w punkcie handlowym branży spożywczo - przemysłowej, zlokalizowanym w Wiejkowie 7/5 od dnia 01.02.2004 r. do dnia 28.02.2009 r.,

   d) przedsiębiorcy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wolinie przy ul. Zamkowej 5, na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu w punkcie handlowym branży spożywczo - przemysłowej „SAM” w Wolinie, zlokalizowanym przy ul. Wojska Pol. 3 w od dnia 01.02.2004 r. do dnia 28.02.2009 r.,

   e) przedsiębiorcy p. Krystyny Białaś, zam. w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 3d/2, na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu w punkcie handlowym branży spożywczej, zlokalizowanym w Kołczewie przy ul. Słonecznej od dnia 01.02.2004 r. do dnia 28.02.2009 r.,

   f) przedsiębiorcy p. Marianny Sokolińskiej, zam. w Recławiu 6a, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w punkcie handlowym branży spożywczo - przemysłowej, zlokalizowanym w Wiejkowie 7/5 od dnia 01.02.2004 r. do dnia 28.02.2009 r.,

   g) przedsiębiorcy p. Zdzisława Skierskiego, zam. w Ostromicach 44/2, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w punkcie handlowym branży spożywczo - przemysłowej, zlokalizowanym w Ostromicach na dz. nr 250/1 od dnia 01.02.2004 r. do dnia 28.02.2009 r.,

   h) przedsiębiorcy p. Leszka Czuraka, zam. w Recławiu 34, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w punkcie handlowym branży spożywczej, zlokalizowanym w Recławiu 34 od dnia 01.02.2004 r. do dnia 28.02.2009 r.,

   i) przedsiębiorcy p. Anny Żemojtel, zam. w Wisełce przy ul. Nowowiejskiej 32, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w punkcie handlowym, zlokalizowanym w Wisełce przy ul. Leśnej 4 od dnia 01.02.2004 r. do dnia 28.02.2009 r.,

   j) Ochotniczej Straży Pożarnej w Dargobądzu na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w bufecie gastronomicznym, zlokalizowanym w Wiejskim Ośrodku Kultury w Dargobądzu podczas zabawy tanecznej w dniach 14-15 lutego 2004 r.

   2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Wisełce w sprawie dofinansowania kosztów przejazdu autobusem dzieci z rodzin ubogich na trasie Wisełka - Zakopane - Wisełka podczas ferii zimowych kwotą w wysokości ok. 4.500 zł ze środków finansowych przewidzianych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 r.

   Burmistrz Wolina
   Bogdan Wilkowski

   2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 18-02-2004 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2004 13:45