Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m?, położonej w Warnowie.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina

ogłasza I ograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m?, położonej w Warnowie

(obręb ewidencyjny Warnowo; gmina Wolin)

Księga wieczysta nieruchomości: SZ1K/00034216/9

Cena wywoławcza: 25.208,90 zł

(dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiem złotych 90/100).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 23% VAT.

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolina Nr RG.6831.30.2014.JO z dnia 11.09.2014 r., zatwierdzającą podział działki nr 21/5 w Warnowie, powstała po podziale działka nr 21/6 o powierzchni 0,1092 ha przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej geodezyjnie nr 21/4 oraz 19.

Dla działki nr 21/6 w Warnowie w dniu 08.04.2015 r. Burmistrz Wolina wydał decyzję nr 29/2015 (BIO.6730.27.2015.KS) o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu nieruchomości dla celów rekreacyjnych, w tym budowy stawu o maksymalnej powierzchni 200 m?.

Działka nr 21/6 jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta trawami i samosiejami drzewostanu. Brak bezpośredniego dostępu do drogi. Działka przylega do ogólnodostępnego placu zabaw.

W przetargu mogą uczestniczyć właściciele nieruchomości przylegających do działki nr 21/6 w Warnowie (tj. działek nr 21/4, 40/14 lub 21/1).

Uzasadnienie ograniczenia przetargu:

Działka nr 21/6 w Warnowie przylega do ogólnodostępnego placu zabaw, stanowiącego własność Gminy Wolin. Sprzedawana nieruchomość nie posiada dostępu do drogi. Ze względu na istniejące urządzenia i zagospodarowanie placu zabaw, nie było możliwe wydzielenie drogi dojazdowej z tej nieruchomości. Z tego powodu w przetargu mogą uczestniczyć tylko właściciele nieruchomości przylegających do działki nr 21/6 w Warnowie.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej do dnia 8 lutego 2016 roku :

- dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej

- dokumentu potwierdzającego własność jednej z nieruchomości przylegających do działki nr 21/6 w Warnowie (tj. działki nr 21/4, 40/14 lub 21/1).

Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego nr: 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 8 lutego 2016 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10oo.

Wadium nie podlega zwróceniu, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Wadium oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, natomiast innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena udziału w nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wolinie (ul. Zamkowa 23), pokój nr 10, tel. 91 32 20 816.

Ogłoszenie znajduje się również na stronach internetowych:

http://www.wolin.pl/wolin/przetargi ,

http://www.bip.wolin.pl/ ,

a także zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

Wolin, dnia 18 grudnia 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 23-12-2015 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kus 18-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2015 08:34