Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych nieruchomości.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Obręb Ładzin

1. działka Nr 514/6 pow. 1160 m2 cena wywoławcza 31.573,- zł

KW SZ1K/00025523/8

2. działka Nr 514/18 pow. 1610 m2 cena wywoławcza 43.173,- zł

KW SZ1K/00025523/8

3. działka Nr 514/19 pow. 1613 m2 cena wywoławcza 43.173,- zł

KW SZ1K/00025523/8

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego Gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji osadniczych - budownictwo mieszkaniowe.

Dla przedmiotowych działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy:

- Nr 129/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/6

- Nr 131/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/18

- Nr 132/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dla działki Nr 514/19

określające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, parterowych z poddaszem użytkowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla każdej działki.

Działki położone w południowej części wsi nieuzbrojone, z możliwością podłączenia mediów. Dojazd w części drogą asfaltową a w części drogą nieutwardzoną, kształt działek regularny.

Obręb Warnowo

4. działka Nr 416/2 pow. 1349 m2 cena wywoławcza 46.653,- zł

KW SZ1K/00015182/2

nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja nr 15/2011 z dnia 29 stycznia 2011 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Działka nieuzbrojona, z możliwością podłączenia się do istniejących we wsi sieci infrastruktury technicznej / energia elektryczna /. Kształt działki regularny, dojazd drogą nieutwardzoną.

Obręb 4 Wolin zaplecze ulicy Słowiańskiej, Słowackiego i Spacerowej

5. nieruchomość o łącznej pow. 1387 m2 składająca się z działek Nr 251/33 o pow. 1106 m2 i Nr 251/38 o pow. 281 m2 cena wywoławcza 73.702,- zł

KW SZ1K/00009305/6

wyżej wymieniona nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leży na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Na w/w nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Nr 110/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku. Dojazd ulicą Słowiańską o nawierzchni asfaltowej i ulicą Słowackiego o nawierzchni nieutwardzonej. Kształt działki regularny.

6. nieruchomość o łącznej pow. 25 m2 składająca się z działek Nr 251/36 o pow. 14 m2 i Nr 251/42 o pow. 11 m2 cena wywoławcza 4.903,- zł

KW SZ1K/00009305/6

W/w działki nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin działki leżą na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Na przedmiotowe działki wydana została decyzja Nr 114/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu trzech garaży. Działki położone są w Wolinie przy ulicy Słowackiego.

Obręb 3 Wolin

7. działka Nr 83/14 pow. 2530 m2 cena wywoławcza 300.000,- zł KW SZ1K/00010947/8

Nieruchomość niezabudowana położona przy zbiegu ulic Jaracza i Konopnickiej. Działka nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe. Przez teren działki biegnie sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, istnieje możliwość podłączenia się do istniejącej sieci infrastruktury technicznej. W pasie drogowym ulic Jaracza i Konopnickiej znajduje się pełna sieć infrastruktury technicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową.

Do ceny sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych działek doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości 23 %.

Na w/w działki przeprowadzono:

I przetarg w dniu 3 lipca 2015 roku

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 28 sierpniaa 2015 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej oraz uchwałę o nabyciu nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2015 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy oraz bip.wolin.pl

Wolin, dnia 2015.07-14

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 16-07-2015 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 14-07-2015
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2015 14:25