herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/64/15 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działki 15, 19, 12, 21, 17, 9 Wolin 1.


W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/64/15 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015 roku.

oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku działki 15, 19, 12, 21, 17, 9 Wolin 1

Obręb

Nr

Działki

Powierzchnia

działki w ha

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób zagospodarowania

Opis

Nieruchomości

Wysokość czynszu

Dzierżawnego

Forma oddania

Nieruchomości

Wolin 1

Działki położone na Półwyspie Rów

9

17

21

12

19

15

1,9109 ha

ŁV-1,6990 ha

N-0,1994 ha

W-0,0125 ha

1,5180 ha

N-1,4896 ha

W-0,0284

1,6680 ha

N-1,6411 ha

W-0,0269 ha

1,0188 ha

ŁV-0,4290 ha

N-0,5370 ha

W-0,0528

1,5288 ha

N-1,5130 ha

W-0,0158 ha

1,5501 ha

N-1,4230 ha

W-0,1271 ha

15438

12866

24466

6722

4281

3941

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu na cele rolne, na okres 5 lat.

teren położony na Półwyspie Rów.

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wolin , nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne

nie zabudowana

Powierzchnia łączna

nieruchomości 9,1946 ha

w tym:

ŁV- 2,12 80 ha

N- 6,8031 ha

W - 0,2635 ha

Nieruchomość położona w granicach pasa technicznego wybrzeża.

Użytkowanie terenu wymagać będzie spełnienia zapisów obowiązującego prawa:

ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej polskiej i administracji morskiej

ustawy Prawo wodne

ustawy Prawo budowlane

Zarządzenia Porządkowego Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Rocznie 2,13 q

pszenicy

Wysokość czynszu może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, stosownie do Zarządzenia Burmistrza

Dzierżawa

zgodnie

z art.35 ust.1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

jednolity tekst Dz. U. z 2014 roku poz. 518

Wolin, dnia 2015.06.23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 25-06-2015 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 23-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2015 11:12