Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne


Burmistrz Wolina

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy

z przeznaczeniem na cele rolne

Obręb 5 Wolin

1. nieruchomość składająca się z części działki Nr 39/12 o pow.0,20 ha sklasyfikowanej jako RVIz- 0,15 ha, N-0,05 ha,

KW SZ1K/00033011/5

wywoławczy roczny czynsz dzierżawny 0,05 q pszenicy tj. 3,22

Wysokość wadium 50,- zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na cele rolne , na okres 2 lat

W/w nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne przez dotychczasowego dzierżawcę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres do 30 września 2015roku. Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy częściowo leży w strefie rekreacyjnej, częściowo na terenie rolnym a częściowo na terenie nieczynnego wyrobiska eksploatacyjnego. Nieruchomość leży w pasie technicznym i ochronnym wybrzeża. Dzierżawa nieruchomości na cele rolne jest pozytywnie zaopiniowana przez Urząd Morski.

Obręb Kołczewo

2. nieruchomość składająca się z działki nr 141 o pow.0,6224 ha sklasyfikowanej jako ŁVI - 0,2733 ha ,N- 0,3491 ha

KW SZ1K/00013155/0

wywoławczy roczny czynsz dzierżawny 0,08 q pszenicy tj. 5,15 zł

Wysokość wadium 50,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat

Nieruchomość położona w kompleksie użytków rolnych znajdujących się za wsią po lewej stronie drogi Kołczewo-Międzywodzie. Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Obręb 5 Wolin

3. Nieruchomość składająca się z działki Nr 20 o pow. 0,8720 ha sklasyfikowanej jako RIVb- 0,3790 ha, RV- 0,4930 ha

KW 3931

wywoławczy czynsz dzierżawny 1,63 q pszenicy tj. 104,87 zł

Wysokość wadium 100,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat

Nieruchomość położona w kompleksie użytków rolnych przy drodze powiatowej Wolin - Międzywodzie. Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin nieruchomość leży w strefie przewidzianej na cele rolne. Nieruchomość leży w pasie ochronnym wybrzeża, objęta jest programem Natura 2000. Nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne przez dotychczasowego dzierżawcę.

Obręb 6 Wolin

4.Nieruchomość składająca się z część działki Nr 1/47 o pow.0,20 ha , sklasyfikowana jako RV- 0,20 ha

KW 14588

wywoławczy czynsz dzierżawny 0,20 q pszenicy tj. 12,87 zł

Wysokość wadium 50,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 1 roku

Nieruchomość położona w kompleksie gruntów przy byłej ciepłowni. Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin nieruchomość leży w strefie gruntów przewidzianych na cele produkcyjno usługowe, do opracowania planu. Nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne przez dotychczasowego dzierżawcę.

Obręb Piaski Wielkie

5. Nieruchomość składająca się z działki Nr 5/92 o pow.0,5256 ha , sklasyfikowana jako RIVb - 0,4376 ha, PsIV- 0,0880

KW 32837

wywoławczy czynsz dzierżawny 1,44 q pszenicy tj. 92,65 zł

Wysokość wadium 100,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat

Nieruchomość położona w kompleksie gruntów rolnych za boiskiem wiejskim. Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin nieruchomość leży w strefie rekreacji, przewidzianej do opracowania planu. Nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne przez dotychczasowego dzierżawcę

Obręb Recław

6. Nieruchomość składająca się z działki Nr 261/94 o pow.24,7761 ha , sklasyfikowana jako RIIIb - 8,52 ha, RIVa - 9,00 ha, W-RIVa-0,0260 ha, RV- 2,7050 ha, ŁV- 1,2840 ha, PsIV-3,2411 ha

KW 21273

wywoławczy czynsz dzierżawny 69,93 q pszenicy tj. 4.499,30 zł

Wysokość wadium 100,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 1 roku

Nieruchomość położona w kompleksie gruntów rolnych przy byłym wysypisku śmieci, przy drodze powiatowej Wolin - Kamień Pomorski. Nieruchomość posiada aktualnie obowiązujący planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwałą Nr XII/122/2003 z dnia 20 września 2003 roku, w którym leży na terenie oznaczonym symbolem NU- teren lokalizacji składowiska odpadów komunalnych z obiektami towarzyszącymi oraz ZI - teren zieleni izolacyjnej. Nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne przez dotychczasowego dzierżawcę.

Obręb 2 Wolin

7. Nieruchomość składająca się z części działki Nr 63 o pow. 2,09 ha , sklasyfikowana jako RIVb - 0,06 ha, RV - 2,03 ha,

KW 19681

wywoławczy czynsz dzierżawny 2,21 q pszenicy tj. 142,19 zł

Wysokość wadium 100,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat

8. Nieruchomość składająca się z części działki Nr 88 o pow. 0,90 ha , sklasyfikowana jako RV - 0,90 ha,

KW 19681

wywoławczy czynsz dzierżawny 0,90 q pszenicy tj. 57,91 zł

Wysokość wadium 50,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat

9. Nieruchomość składająca się z części działki Nr 38 o pow. 1,10 ha , sklasyfikowana jako RIIIb - 0,30 ha, RIVa - 0,80 ha,

KW 10382

wywoławczy czynsz dzierżawny 3,60 q pszenicy tj. 231,63 zł

Wysokość wadium 100,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat

10. Nieruchomość składająca się z działki Nr 68 o pow. 1,0850 ha , sklasyfikowana jako, RV - 1,0850 ha,

KW 19293

czynsz dzierżawny 1,09 q pszenicy tj. 70,13 zł

Wysokość wadium 50,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat

11. Nieruchomość składająca się z działki Nr 85 o pow. 0,7958 ha , sklasyfikowana jako RV - 0,7958 ha,

KW 19293

wywoławczy czynsz dzierżawny 0,80 q pszenicy tj. 51,47 zł

Wysokość wadium 50,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat

12. Nieruchomość składająca się z działki Nr 60 o pow. 1,7847 ha , sklasyfikowana jako RIVb - 1,7847 ha,

KW 26540

wywoławczy czynsz dzierżawny 5,35 q pszenicy tj. 344,22 zł

Wysokość wadium 100,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat

13. Nieruchomość składająca się z działki Nr 91 o pow. 1,4712 ha , sklasyfikowana jako RIVb - 0,8117 ha, RV - 0,6595 ha,

KW 19078

wywoławczy czynsz dzierżawny 3,09 q pszenicy tj. 198,81 zł

Wysokość wadium 100,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat

14. Nieruchomość składająca się z działki Nr 62 o pow. 2,1436 ha , sklasyfikowana jako RIIIb - 1,1496 ha, RIVb - 0,9940 ha,

KW 8584

wywoławczy czynsz dzierżawny 7,58 q pszenicy tj. 487,70 zł

Wysokość wadium 100,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3lat

15. Nieruchomość składająca się z działki Nr 61 o pow. 1,0389 ha , sklasyfikowana jako RIVb - 1,0389 ha

KW 19291

wywoławczy czynsz dzierżawny 3,12 q pszenicy tj. 200,74

Wysokość wadium 100,-zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat

Nieruchomości położone są w kompleksie gruntów rolnych znajdujących się pomiędzy Zalewem Szczecińskim a drogą krajową Nr 3 w kierunku Płocina. Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin leżą na terenie przeznaczonym na cele rolne. Nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne przez dotychczasowego dzierżawcę.

Postąpienie dla wszystkich działek ujętych w ogłoszeniu wynosi 50,- zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu bądź przelewem na konto Urzędu nr 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 26czerwca 2015 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 1100.

Z osobami wyłonionymi w drodze przetargu umowy dzierżawy zawarte zostaną najpóźniej w terminie do 15 września 2015 roku .

Wpłacone wadium zaliczone zostanie dla osoby, która przetarg wygra na poczet należnego czynszu ustalonego w drodze przetargu, w terminie płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy. Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Dzierżawcę obciążać będą także koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym podatek od nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami, pok. nr 8,

tel. 91 32 -20 803

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy, oraz bip.wolin.pl - zakładka Nieruchomości ogłoszenia o przetargach

Wolin, dnia 2015-06-17

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 22-06-2015 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 17-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2015 08:16