herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/66/15 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz.63,88,38 oraz 68,85,60,91,62,61


W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI/66/15 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 55/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku cz.63,88,38 oraz 68,85,60,91,62,61

Obręb

Nr

Działki

Powierzchnia

Działki w ha

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób zagospodarowania

Opis

Nieruchomości

Wysokość czynszu

Dzierżawnego

Forma oddania

Nieruchomości

Wolin 2

kompleks gruntów rolnych położonych w kierunku „dzikiej plaży” i Plocina

cz. 63

cz. 88

cz. 38

68

85

60

91

62

61

2,09 ha

RIVb-0,06

RV- 2,03

0,90 ha

RV-0,90

1,10 ha

RIIIb-0,30

RIVa-0,80

RV-1,0850

RV-0,7958

RIVb-1,7847

1,4712 ha

RIVb-0,8117

RV-0,6595

2,1436 ha

RIIIB-1,1496

RIVb-0,9940

RIVb-1,0389

19681

19681

10382

19293

19293

26540

19078

19293

8584

19291

Nieruchomości ujęte w wykazie o łącznej pow. 12,4092 ha przeznaczone są do dzierżawy w drodze przetargu z przeznaczeniem na cele rolne, na okres 3 lat.

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania p[przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wolin leżą na terenach przeznaczonych na cele rolne

niezabudowane

Nieruchomości ujęte w wykazie wykorzystywane są na cele rolne przez dotychczasowego dzierżawcę zgodnie z umową dzierżawy Nr 301

Wysokość czynszu może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, stosownie do Zarządzenia Burmistrza

rocznie 2,21 q

pszenicy

rocznie 0,90 q pszenicy

rocznie 3,60 q pszenicy

rocznie 1,09 q pszenicy

rocznie 0,80 q pszenicy

rocznie 5,35 q pszenicy

rocznie 3,09 q pszenicy

rocznie 7,58 q pszenicy

rocznie 3,12 q pszenicy

Dzierżawa

zgodnie

z art.35 ust.1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518

Wolin, dnia 2015-05-12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 20-05-2015 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 12-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2015 13:55