herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI /57/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku cz. działki Nr 83/16 Wolin 3 pow. 16 m2


W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr VI /57/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2015 roku.

cz. działki Nr 83/16 Wolin 3 pow. 16 m2

Obręb

Nr

Działki

Powierzchnia

Działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

W planie

Zagospodarowania

Przestrzennego

Opis

Nieruchomości

Wysokość czynszu

Dzierżawnego

Forma oddania

Nieruchomości

Wolin 3

ul. Jaracza

Cz. 83/16

16 m?

w tym:

dr - 16 m?

10947

umowa dzierżawy zawarta zostanie w trybie bezprzetargowym na grunt pod garażem na okres 3 lat.

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy teren działki leży w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Zabudowana garażem blaszanym stanowiącym własność

dotychczasowego dzierżawcy,

grunt wykorzystywany na podstawie umowy dzierżawy Nr 98, która wygasła z dniem 19.03.2015 roku

miesięcznie 1,33 -zł za m2 plus podatek VAT 23%

Wysokość czynszu może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy stosownie do Zarządzenia Burmistrza.

Stawka czynszu może być waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów danego roku ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS

Dzierżawa

zgodnie

z art.35 ust.1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U.

z 2014 roku

poz. 518

Wolin, dnia 2015-05-5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 12-05-2015 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 05-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2015 11:15