Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Obręb Chynowo

1. działka Nr 81/3 o pow. 1 839 m2 Cena wywoławcza 75.142,- zł

KW SZ1K/00007421/1

Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami użytkowymi tj.:

- byłym budynkiem produkcyjno - usługowym o pow. zabudowy 84 m2 i pow. użytkowej 128,16 m2. Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ściany murowane, dach płaski pokryty eternitem. Stolarka okienna drewniana o bardzo złym stanie technicznym, w budynku są szczątkowe instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Budynek w znacznym stopniu zawilgocony i zagrzybiony. Posadzki i schody w budynku betonowe

- budynkiem gospodarczym typu - bunkier o pow. zabudowy 305 m2 i pow. użytkowej 52,75 m2 . W budynku jest szczątkowa instalacja elektryczna, brak jest innych instalacji infrastruktury technicznej. Całość budynku obsypana ziemią, w największym pomieszczeniu znajduje się jedno okienko z PCV. Pomimo, że obiekt od lat jest nie użytkowany to wskutek specyficznej solidnej konstrukcji jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym

Nieruchomość położona jest na terenie byłej jednostki wojskowej, na skraju miejscowości, przy drodze powiatowej biegnącej z Sierosławia do Kołczewa. Budynki wzniesione w latach 1960- 1970. Nieruchomość nie posiada urządzonego zjazdu z drogi powiatowej. Budynki od lat są nie użytkowane. Na terenie działki znajduje się dawne boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej, kwalifikujące się do likwidacji na koszt przyszłego inwestora. Na działce znajduje się nieczynna studnia.

2. działka Nr 81/6 o pow. 406 m2 Cena wywoławcza 13.580,- zł KW SZ1K/00007421/1

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym / dawny pawilon handlowy / o pow. zabudowy 87 m2 i pow. użytkowej 72,18 m2 , położonym przy drodze biegnącej przez wieś. Budynek wzniesiony został w latach siedemdziesiątych, jest parterowy, nie podpiwniczony, dawniej pełnił funkcję sklepu, ściany murowane z cegły. Budynek w złym stanie technicznym, zawilgocony, zagrzybiony, od lat nie ogrzewany, dach jednospadowy, pokrycie dachowe - papa na lepiku o znacznym stopniu zniszczenia. Cieknący dach spowodował znaczne zawilgocenie ścian i posadzek. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe skorodowane, w złym stanie technicznym , stolarka okienna drewniana, mocno wypaczona i zmurszała kwalifikuje się do wymiany. Od zewnątrz okna okratowane. Drzwi wejściowe z blachy. Budynek wyposażony jest w starą instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, instalacje te są uszkodzone i zdewastowane, brak liczników pomiarowych. Budynek nie posiada instalacji grzewczej. Nieruchomość położona jest na terenie byłej jednostki wojskowej. Teren działki porośnięty bezużytecznymi trawami i chwastami, na którym znajdują się składowane wcześniej nieczystości typu gruz, papa itp. wymaga uprzątnięcia i wyrównania terenu

Wyżej wymienione nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr LII/620/14. Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 roku w/w nieruchomości leżą w strefie rekreacji. Dojazd do w/w nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT - art. 43 ust. 1 pkt. 10.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wnieść gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wniesienia wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 27 marca 2015 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a innym oferentom zostanie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2015 r., w sali Nr 115 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pozostałej należności za nabywaną nieruchomość. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy www.wolin.pl oraz bip.wolin.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 27-02-2015 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 27-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2015 09:54