Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 61/37 o powierzchni 135 m2, położonej przy ulicy Polnej w Wolinie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina

ogłasza I ograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działki nr 61/37 o powierzchni 135 m?, położonej przy ulicy Polnej w Wolinie ( obręb ewidencyjny 4 - Wolin)

Księga wieczysta nieruchomości: SZ1K/00009305/6

Cena wywoławcza: 7.303,95 (siedem tysięcy trzysta trzy złote 95/100).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 23% VAT.

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolina Nr RG.6831.8.2014.JO z dnia 26.03.2014 r., zatwierdzającą podział działki nr 61/35 w obrębie 4 - Wolin, powstała po podziale działka nr 61/37 o powierzchni 0,0135 ha przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej geodezyjnie nr 57.

Działka nr 61/37 jest niezabudowana, porośnięta trawą i wykorzystywana przez mieszkańców przyległej nieruchomości przy ulicy Polnej 23 w Wolinie, zabudowanej domem mieszkalnym dwurodzinnym i budynkiem gospodarczym. Działka leży w strefie uzbrojenia: w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną. Położona na zapleczu nieruchomości przy ul. Polnej, posiada dojazd zależny do drogi publicznej przez inne nieruchomości, nie sklasyfikowane jako drogi.

W przetargu mogą uczestniczyć współwłaściciele działki nr 57 przy ulicy Polnej 23 w Wolinie.

Uzasadnienie ograniczenia przetargu:

Działka nr 61/37 w obrębie 4 - Wolin, ze względu na małą powierzchnię, została przeznaczona na powiększenie nieruchomości przy ulicy Polnej 23 w Wolinie, zabudowanej domem dwurodzinnym i budynkiem gospodarczym. Nieruchomość nie może być jednak zbyta w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, z uwagi na fakt, że nabyciem nieruchomości nie są zainteresowani wszyscy współwłaściciele działki nr 57. Działka nr 61/37 zostanie sprzedana w drodze przetargu ustanego ograniczonego dla współwłaścicieli działki nr 57, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 - Wolin.

Sprzedawany teren przylega do tylnej ściany budynku gospodarczego, położonego w działce nr 57. Umowa sprzedaży będzie zawierała również wniosek o ustanowienie w księdze wieczystej, założonej dla działki nr 61/37, nieodpłatnej służebności przechodu dla każdoczesnego współwłaściciela działki nr 57 przy ul. Polnej 23 w Wolinie, w zakresie niezbędnego dojścia do ściany budynku gospodarczego w celu jej konserwacji lub naprawy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej do dnia 24 lutego 2015 roku :

- dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej

- dokumentu potwierdzającego współwłasność działki nr 57 w obrębie ewidencyjnym 4 - Wolin (odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny).

Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego nr: 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 24 lutego 2015 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10oo.

Wadium nie podlega zwróceniu, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena udziału w nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wolinie (ul. Zamkowa 23), pokój nr 10, tel. 91 32 20 816.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej http://www.bip.wolin.pl/ , a także zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

Wolin, dnia 20 stycznia 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 21-01-2015 17:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kus 21-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2015 17:45