herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIV/655/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/30 o powierzchni 0,0107 ha, położonej w obrębie 4 ? Wolin.


RG.6840.08.2013.MK

W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin

przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIV/655/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/30 o powierzchni 0,0107 ha, położonej w obrębie 4 - Wolin.

Obręb

Nr

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Opis

nieruchomości

Cena

nieruchomości

Forma oddania

nieruchomości

Wolin - 4

ul. Polna

61/39

107 m2

SZ1K/

00019516

/1

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolina Nr RG.6831.26.2014.JO z dnia 28.08.2014 r., zatwierdzającą podział działki nr 61/30 w obrębie 4 - Wolin, powstała po podziale działka nr 61/39 o powierzchni 0,0107 ha przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej geodezyjnie nr 54.

Działka nr 61/39 jest zagospodarowana przez właścicieli nieruchomości przyległej, zabudowanej domem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Budynki gospodarcze nieznacznie przekraczają granicę działki nr 54, zajmując teren działki nr 61/39.

Działka nr 61/39 jest wykorzystywana jako skład opału i trawnik przydomowy.

Sąsiedztwo - zabudowa mieszkaniowa i użytkowa (gospodarcza). Działka leży w strefie uzbrojenia w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 54 przy ul. Polnej 19 w Wolinie, z którą będzie stanowiła jedną nieruchomość.

Działka o kształcie wydłużonym i małej powierzchni, przylegająca do drogi.

Wartość nieruchomości 6.230,00 zł

(sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100).

Cena odpowiada wartości nieruchomości.

Do ceny nabycia doliczony zostanie VAT w stawce procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży działki.

Do kosztów należnych z tytułu zbycia nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wraz z VAT.

Zbycie

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia

1997 roku

o gospodarce nieruchomościami

(jednolity tekst:

Dz. U. z 2014 r., poz. 518)

Wolin, dnia 02.01.2015 r. Burmistrz Wolina prosi o składanie wniosków:

  1. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy bądź innych przepisów,

  2. poprzednich właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku.

  3. Termin składania wniosków wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 08-01-2015 20:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kus 02-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2015 20:19