herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVI/675/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki nr 107/2 o powierzchni 0,0234 ha, położonej w Wisełce, stanowiącej własność Gminy Wolin, na działkę nr 165/9 o powierzchni 0,0328 ha, położoną w Kołczewie, stanowiącą własność osób fizycznych.


RG.6840.01.2014.MK

W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin

przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVI/675/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lipca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki nr 107/2 o powierzchni 0,0234 ha, położonej w Wisełce, stanowiącej własność Gminy Wolin, na działkę nr 165/9 o powierzchni 0,0328 ha, położoną w Kołczewie, stanowiącą własność osób fizycznych.

Obręb

Nr

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Opis

nieruchomości

Cena

nieruchomości

Forma oddania

nieruchomości

Wisełka

ul. Łąkowa

107/3

234 m2

SZ1K/

00020566/6

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolina Nr RG.6831.17.2014.JO z dnia 01.07.2014 r., zatwierdzającą podział działki nr 107/2 w obrębie Wisełka, powstała po podziale działka nr 107/3 o powierzchni 234 m?, przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 107/1 oraz 99/2.

Działka nr 107/3 jest niezabudowana, przylega bezpośrednio do nieruchomości zabudowanej dwoma domami mieszkalnymi oraz ośmioma budynkami niemieszkalnymi. Kształt działki wydłużony. Położona na zapleczu ulicy Łąkowej, przy drodze gruntowej, jednak bez urządzonego zjazdu. Sąsiedztwo - zabudowa mieszkaniowa, w pobliżu las.

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze zamiany, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej przy ul. Łąkowej 10a w Wisełce, oznaczonej jako działki nr 107/1 oraz 99/2 o łącznej powierzchni 3231 m?.

Działka o kształcie nadmiernie wydłużonym, niemożliwa do efektywnego wykorzystania jako samodzielna nieruchomość.

Wartość nieruchomości 22.310,00 zł

(dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziesięć złotych 00/100).

Cena odpowiada wartości nieruchomości.

Do ceny doliczony zostanie 23% VAT.

Działka przeznaczona do zamiany na działkę nr 165/9 o powierzchni 328 m?, położoną w Kołczewie, stanowiącą własność osób fizycznych. Zamiana nastąpi za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Zbycie

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia

1997 roku

o gospodarce nieruchomościami

(jednolity tekst:

Dz. U. z 2014 r., poz. 518)

Wolin, dnia 18.08.2014 r. Burmistrz Wolina prosi o składanie wniosków:

  1. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy bądź innych przepisów,

  2. poprzednich właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku.

  3. Termin składania wniosków wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 19-08-2014 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kus 18-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2014 10:56