herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIV/654/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 213/30 o powierzchni 0,0178 ha, położonej w obrębie 4 - Wolin.


RG.6840.02.2014.MK

W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin

przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIV/654/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 213/30 o powierzchni 0,0178 ha, położonej w obrębie 4 - Wolin.

Obręb

Nr

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Opis

nieruchomości

Cena

nieruchomości

Forma oddania

nieruchomości

Wolin - 4

ul. Mieszka I

213/30

178 m2

SZ1K/

00009305

/6

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolina Nr RG.JO.7430-55/2004 z dnia 15.12.2004 r., zatwierdzającą podział działki nr 213/21 w obrębie 4 - Wolin, powstała po podziale działka nr 213/30 o powierzchni 178 m?, przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki nr 213/8.

Działka nr 213/30 jest niezabudowana, z urządzonym trawnikiem i nasadzeniami drzew owocowych, przylega bezpośrednio do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Mieszka I 5a w Wolinie oraz budynkiem gospodarczym.

Nieruchomość o kształcie regularnym. Sąsiedztwo - zabudowa mieszkaniowa. Działka leży w strefie uzbrojenia w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 213/8 przy ul. Mieszka I 5a w Wolinie, z którą będzie stanowiła jedną nieruchomość.

Działka o kształcie regularnym i małej powierzchni, bez dostępu do drogi.

Wartość nieruchomości 12.000,00 zł

(dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Cena odpowiada wartości nieruchomości.

Do ceny nabycia doliczony zostanie VAT w stawce procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży działki.

Do kosztów należnych z tytułu zbycia nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wraz z VAT.

Zbycie

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia

1997 roku

o gospodarce nieruchomościami

(jednolity tekst:

Dz. U. z 2014 r., poz. 518)

Wolin, dnia 18.08.2014 r. Burmistrz Wolina prosi o składanie wniosków:

  1. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy bądź innych przepisów,

  2. poprzednich właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku.

  3. Termin składania wniosków wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 19-08-2014 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Kus 18-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2014 10:55