Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/51 Wolin 3


W Y K A Z

Burmistrz Wolina

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/51 Wolin 3

1. Obręb: 3 Wolin - ulica Katedralna

2. Nr działki i powierzchnia : 56/51 - 140 m2

wraz z udziałem do 1/3 w działce Nr 56/49 o pow. 131 m2 oraz udziałem do 1/20 części w działkach Nr 56/60 o pow. 175 m2 - teren zielony i 56/59 o pow. 510 m2 - droga wewnętrzna

3. Księga Wieczysta 18456

4. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w centralnej części miasta, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Dopuszcza się umieszczenie funkcji usługowej w parterze budynku pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej.

5. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości : Działka nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

Na przedmiotową działkę wydana została decyzja nr 69/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zabudowie - odbudowie kwartału mieszkaniowo usługowego w zabudowie pierzejowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Działka leży w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr 68 znak Kl.-V-0/50/55 z dnia 29.10.1955 r. oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych „W-II”

6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zabudowy:

- Termin rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania fundamentów do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste

- Termin zakończenia zabudowy w stanie surowym zamkniętym do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste

Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt do :

- wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

- urządzenia terenu wewnątrz kwartału zgodnie z decyzją o warunkach

zabudowy

- likwidacji znajdującej się na działce nawierzchni asfaltowej

7. Cena nieruchomości: 110.400,- zł

8. Wysokość opłat, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji opłat:

I opłata roczna wynosi 25% ceny ustalonej w drodze przetargu i płatna jest przed zawarciem umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste

Opłata roczna wynosić będzie 1 % ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu i płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku.

do I opłaty rocznej i opłat rocznych doliczony zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej obowiązującej w terminie płatności opłat.

I opłata roczna oraz opłaty roczne obniżone zostaną o 50% z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków.

Opłata roczna może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie

Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej może ulec zmianie w zależności od ostatecznej funkcji obiektu.

9. Forma oddania nieruchomości :

Oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu, zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami Dz U. Nr 102, poz.651 z 2010 roku.

10. Termin do złożenia wniosku:

Dla osób , którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 roku, termin składania wniosków wynosi 6 tygodni od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

Wolin, dnia 2014-03-18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 27-03-2014 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 18-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2014 11:13