Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Społecznych

 

Jarosław Niewinczany

Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego i Spraw Społecznych

Pokój nr 114
fax 91 326 14 29
tel. kom. 512 186 878
e-mail niewinczany@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • kierowanie referatem do którego należy:
  - biuro obsługi interesanta, punkt kancelaryjny,
  - sprawy kadrowe, BHP, ppoż, sprawy socjalne pracowników,
  - sprawy samprządu mieszkańców,
  - ewidencja działalności gospodarczej,
  - obsługa informatyczna,
  - obsługa kancelaryjna i organizacyjna Rady Miejskiej,
  - nadzór nad jednostkami kultury,
  - współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie programów zdrowtnych,
 • prowadzenie spraw kadrowych osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych,

 • prowadzenie zadań z zakresu oświadczeń majątkowych składanych do Burmistrza,

 • nadzorowanie wykonywania zadań oraz sposobu załatwiania skarg, wniosków i petycji,

 • ewidencjonowanie zarządzeń Burmistrza Wolina,

 • organizowanie współpracy z sołectwami,

 • prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza Wolina,

 • prowadzenie zbiorów statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych i związków gmin,

 • przygotowywanie wyborów do samorządu terytorialnego, sejmu i senatu RP oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

 • nadzór nad gminnymi jednostkami kultury.

 


 

Romaniuk Beata
Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej

Pokój nr 117

fax 91 326 14 29
tel. kom. 500 024 832
e-mail biuro.rady@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Rady Miejskiej oraz jej komisji,

 • zabezpieczenie właściwych warunków przeprowadzenia sesji i posiedzeń komisji,

 • prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej,

 • prowadzenie rejestru wniosków, opinii, zapytań radnych i nadzorowanie terminowości ich realizacji,

 • współudział w wykonywaniu prac związanych z wyborami do samorządu terytorialnego i parlamentarnych,

 • rejestrowanie skarg i wniosków wyborców kierowanych do Rady Miejskiej na działalność Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 • udzielanie informacji publicznych w zakresie wykonywania zadań publicznych rady i komisji,

 • wykonywanie czynności techniczno-ewidencyjnych związanych z odbiorem oświadczeń majątkowych radnych,

 • prowadzenie rejestru prawa miejscowego.

 


 

Żaneta Kazimierska
Inspektor ds. obsługi sekretariatu

Pokój nr 109

fax 91 326 14 29
e-mail sekretariat@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie sekretariatu Burmistrza,

 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji,

 • zaopatrywanie w materiały biurowe, druki i formularze,

 • obsługa techniczno- biurowa narad zwoływanych przez Burmistrza,

 • prowadzenie ewidencji pieczęci, pieczątek oraz ich odcisków,

 • przyjmowanie skarg i wniosków, wpływających od ludności, ustnie do protokołu, udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek Urzędu Miejskiego,

 • prowadzenie ogólnego rejestru podań,

 • potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem,

 • odbiór poczty elektronicznej urzad@wolin.pl.

 


Słocki Artur
Inspektor

Pokój nr 111

fax 91 326 14 29
tel. kom. 500 024 765
e-mail slocki@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • dodatki mieszkaniowe,
 • profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
 • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów alkoholowych,
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami komunalnymi.

 

Anna Michalska
Inspektor

Pokój nr 116

fax 91 326 14 29
e-mail michalska@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie miękkich środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania i dofinansowania samorządu,
 • udział w programach międzynarodowych realizowanych przez gminę,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, organizacjami pozarządowymi, sołtysami i radami sołeckimi w zakresie wskazywania możliwości dofinansowania projektów,
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 


Patrycja Nesteruk
Inspektor ds. obsługi interesantów 

Działaność gospodarcza

Pokój nr 12

fax 91 326 14 29
e-mail boi@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • udzialenie pełnej informacji interesantom w zakresie rozdzaju, miejscu i trybie załatwiania spraw,

 • dostarczenie interesantom ujednoliconych formularzy i pomoc w ich wypełnianiu,

 • sprawdzanie kompletności składanych wniosków,

 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzialanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji w systemie elektronicznym i ręcznym,


Mariusz Wiatrak
Informatyk

Pokój nr 203
tel. 530 101 756

e-mail informatyk@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad eksploatacją systemów teleinformatycznych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 11-04-2013 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wiatrak 24-08-2020 10:30