Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/51 Wolin 3


W Y K A Z

Burmistrz Wolina

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, przeznaczonej zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 grudnia 2010 roku do oddania w użytkowanie wieczyste - działka 56/51 Wolin 3

1. Obręb: 3 Wolin - ulica Katedralna

2. Nr działki i powierzchnia : 56/51 - 140 m2

wraz z udziałem do 1/3 w działce Nr 56/49 o pow. 131 m2 oraz udziałem do 1/20 części w działkach Nr 56/60 o pow. 175 m2 - teren zielony i 56/59 o pow. 510 m2 - droga wewnętrzna

3. Księga Wieczysta 18456

4. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w centralnej części miasta, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Dopuszcza się umieszczenie funkcji usługowej w parterze budynku pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej.

5. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości : Działka nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

Na przedmiotową działkę wydana została decyzja nr 69/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zabudowie - odbudowie kwartału mieszkaniowo usługowego w zabudowie pierzejowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Działka leży w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr 68 znak Kl.-V-0/50/55 z dnia 29.10.1955 r. oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych „W-II”

6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zabudowy:

- Termin rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania fundamentów do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste

- Termin zakończenia zabudowy w stanie surowym zamkniętym do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste

Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt do :

- wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

- urządzenia terenu wewnątrz kwartału zgodnie z decyzją o warunkach

zabudowy

- likwidacji znajdującej się na działce nawierzchni asfaltowej

7. Cena nieruchomości: 113.942,- zł

8. Wysokość opłat, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji opłat:

I opłata roczna wynosi 25% ceny ustalonej w drodze przetargu i płatna jest przed zawarciem umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste

Opłata roczna wynosić będzie 1 % ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu i płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku.

do I opłaty rocznej i opłat rocznych doliczony zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej obowiązującej w terminie płatności opłat.

I opłata roczna oraz opłaty roczne obniżone zostaną o 50% z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków.

Opłata roczna może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie

Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej może ulec zmianie w zależności od ostatecznej funkcji obiektu.

9. Forma oddania nieruchomości :

Oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu, zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami Dz U. Nr 102, poz.651 z 2010 roku.

10. Termin do złożenia wniosku:

Dla osób , którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 roku, termin składania wniosków wynosi 6 tygodni od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

Wolin, dnia 2012-07-24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 22-08-2012 07:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 22-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-08-2012 07:40