Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 9 sierpnia 2012 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Wolina

z dnia 9 sierpnia 2012 roku

RG.AS.7632 - 23/08

 

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1 i art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku, nr 199, poz.1227)

- zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym wszczętym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie linii kablowej 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w obr. Sierosław, gmina Wolin w dz. ew. nr 144/2, 149, 139, 35, 285/3”,

 

z a w i a d a m i a m

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii kablowej 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w obr. Sierosław, gmina Wolin w dz. ew. nr 144/2, 149, 139, 35, 285/3”.

I. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23 (pok. 105, tel. 091 32 20 809) w godzinach urzędowania (730 do 1530) od Poniedziałku do Piątku istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie oraz „Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. budowa linii kablowej 15kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV”, sporządzonym przez dr n. przyr. Alojzego Kowalczyka, we wrześniu 2011 roku oraz innymi dokumentami zebranymi w sprawie.

II. W terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości powyższej informacji przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków.

III. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone : w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zmianami).

IV. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Wolina.

V. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Wolina.

 

 

Burmistrz Wolina

Eugeniusz Jasiewicz

Orginał znajduje się poniżej:

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 10-08-2012 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Prachnio 10-08-2012 13:11