herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 80/2011 z dnia 29.04.2011 r. o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji: Świnoujście ? Szczecin na terenie woj. Zachodniopomorskiego ? odcinek od zespołu zaporowo-upustowego ?Kaminke? do Tłoczni Gazu Goleniów ? na terenie miasta Świnoujście , powiatu kamieńskiego i powiatu goleniowskiego w części dotyczącej zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.