herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamiające o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4MPa relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. Zachodniopomorskiego"