Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i San


UCHWAŁA NR VII/55/2003
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. Nowogardzie na terenie m. Ostromice, gm. Wolin.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę do stosowania przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych, przemysłowych i poza przemysłowych odbiorców usług w wysokości:

- woda - 1,76 zł/m3

- stawka opłaty abonamentowej - 1,55 zł/miesiąc/wodomierz,

2. Do cen określonych w ust.1 dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Taryfa określona w § 1 obowiązuje w okresie od dnia 01.06.2003 r. do dnia 31.05.2004 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wolin i Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2003 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 21-08-2003 06:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2003 06:55