Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VII/72/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Mias 2003-08-21 07:18
dokument Uchwała Nr VII/71/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Eugeniusza M do uchylenia Uchwały Nr V/35/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 1 2021-02-19 14:49
dokument Uchwała Nr VII/70/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi p. Danuty G na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta Wolin w sprawie umożliwienia doprowadze 2021-02-19 14:50
dokument Uchwała Nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Kazimierza Jana S do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr V/38/2003 z dnia 18 stycznia 20 2021-02-19 14:50
dokument Uchwała Nr VII/68/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Warnowo. 2003-08-21 07:14
dokument Uchwała Nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyboru członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Warnowo. 2003-08-21 07:13
dokument Uchwała Nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie unieważnienia uchwały zebrania sołeckiego – zebrania wyborczego Sołtysa w Sołectwie Warnowo. 2003-08-21 07:12
dokument Uchwała Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie unieważnienia uchwały zebrania sołeckiego – zebrania wyborczego Rady Sołeckiej w Sołectwie Warnowo. 2003-08-21 07:08
dokument Uchwała Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wisełka. 2003-08-21 07:07
dokument Uchwała Nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej nr 840, położonej w Kołczewie prawem służebności drogowej na rze 2003-08-21 07:07
dokument Uchwała Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geode 2003-08-21 07:05
dokument Uchwała Nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń 2003-08-21 07:04
dokument Uchwała Nr VII/60/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie regulaminu targowisk zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wolin. 2003-08-21 07:03
dokument Uchwała Nr VII/59/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie regulaminu porządku domowego. 2003-08-21 07:02
dokument Uchwała Nr VII/58/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu. 2003-08-21 06:59
dokument Uchwała Nr VII/57/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego, ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin – obręb geodezyjny Rekowo – 2003-08-21 06:58
dokument Uchwała Nr VII/56/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, miejscowości Karnocice, Sułomino, Płocin i Dargob 2003-08-21 06:57
dokument Uchwała Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i San 2003-08-21 06:55