Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Komunikat o naborze


OPS - 1110 /9 /2008 Wolin dnia 16.12.2008.

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie ogłasza otwarty, konkurencyjny nabór na stanowisko Kierownika Sekcji Usług Opiekuńczych.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- nieposzlakowaną opinia,

-wykształcenie wyższe, ponadto posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- posiadanie łącznie co najmniej 2 letni stażu pracy:

 • Na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządowych (określonych w art.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych),

 • Lub w służbie cywilnej,

 • Lub służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi,

 • Lub innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

 • Na kierowniczych stanowiskach państwowych.

Preferencje: preferowane będą osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wolin.

Wymagania pożądane:

- znajomość pracy w instytucjach pomocy społecznej,

- znajomość ustawy o pomocy społecznej

- łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- prawo jazdy.

Informacje ogólne:

Stanowisko - Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych, nadzór nad pracą sekcji - do 20 osób.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Prowadzenie rejestrów osób korzystających z usług opiekuńczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Przygotowanie planów cząstkowych do sprawozdań z realizacji usług opiekuńczych i do GUS.

 3. Współpraca z księgowością w sprawie wydatków oraz sprawozdań finansowych dotyczących usług.

 4. Ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi.

 1. Organizowanie zebrań pracowników Sekcji, koordynowanie ich pracą.

 2. Obsługa komputera na stanowisku pracy, naliczanie listy świadczeń.

 3. Kontrola środowisk w terenie, sporządzanie diagnozy i oceny.

 4. Prowadzenie spraw kadrowych wszystkich pracowników Ośrodka w pełnym zakresie.

Wymagane dokumenty:

- kserokopia dowodu osobistego

- życiorys CV, list motywacyjny,

- dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie,

- dokumenty poświadczające odbyte kursy, szkolenia, staże,

- kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

- oświadczenie o niekaralności, w przypadku przyjęcia do pracy osoba przedstawi odpowiednie zaświadczenie,

- oświadczenie o stanie zdrowia.

Komplet dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Sekcji” należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 5 w terminie do dnia 31.12.2008r. do godz. 1200. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie odsyłał dokumentów aplikacyjnych, można je będzie odebrać osobiście w terminie 5 dni od daty ogłoszenia listy z nazwiskiem osoby przyjętej do pracy.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP (WWW.bip.wolin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z osobą zatrudnioną na czas określony z zastosowaniem ogłoszenia o naborze, może być zawarta kolejna umowa o pracę na czas nieokreślony bez konieczności ogłaszania nowego naboru na to stanowisko.

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Klimkowska

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 16-12-2008 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Klimkowska 16-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2008 12:35