Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXXVII/372/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 2009-01-09 11:12
dokument Uchwała nr XXXVII/371/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku. 2009-01-09 11:12
dokument Uchwała nr XXXVII/370/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie. 2009-01-09 11:07
dokument Uchwała nr XXXVII/369/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie 2009-01-09 11:06
dokument Uchwała nr XXXVII/368/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin. 2009-01-09 11:05
dokument Uchwała nr XXXVII/367/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Wyspy Wolin. 2009-01-09 11:03
dokument Uchwała nr XXXVII/366/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży. 2009-01-09 11:01
dokument Uchwała nr XXXVII/365/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Wolin na 2009 rok. 2009-01-09 11:01
dokument Uchwała nr XXXVII/364/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIV/216/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 marca 2008r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2008-2010. 2009-01-09 11:11
dokument Uchwała nr XXXVII/363/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Szczecinie. 2009-01-09 10:58
dokument Uchwała nr XXXVII/362/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29/2 o pow. 0,0042 ha, położonej w obr. 3 Wolina. 2009-01-09 10:57
dokument Uchwała nr XXXVII/361/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na własność działki nr 268/10 o powierzchni 761 m2, położonej w obrębie 3 Wolina, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 268/1. 2009-01-09 10:56
dokument Uchwała nr XXXVII/360/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ul. Ciasnej 4b w Wolinie. 2009-01-09 10:56
dokument Uchwała nr XXXVII/359/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 2c, położonym w Piaskach Wielkich. 2009-01-09 10:54
dokument Uchwała nr XXXVII/358/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 89 o pow. 1,2691 ha, położonej w obrębie Kołczewo 2009-01-09 10:53
dokument Uchwała nr XXXVII/357/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 217/11 położonej w obrębie 4 Wolin 2009-01-09 10:52
dokument Uchwała nr XXXVII/356/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie programu współpracy na rok 2009 Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2009-01-09 10:50
dokument Uchwała nr XXXVII/355/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2008r. (dot. kwoty 1 402 343,62) 2009-01-09 10:49
dokument Uchwała nr XXXVII/354/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2008r. (dot. kwoty 436 367,50) 2009-01-09 10:47
dokument Uchwała nr XXXVII/353/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie skargi Państwa Władysławy i Zygmunta Zubek 2009-01-09 10:48
dokument Uchwała nr XXXVII/352/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie skargi Pana Jerzego Akina 2009-01-09 10:40
dokument Uchwała nr XXXVII/351/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka, gmina Wolin. 2009-01-09 10:39
dokument Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Wolinie w dniu 22 grudnia 2008r. 2008-12-15 13:37
dokument Ogłoszenie o XXXVII sesji V kadencji Rady Miejskiej 2008-12-15 13:36