Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości: obręb 5 Wolin przetarg IV, obręb Żółwino przetarg II, obręb 3 Wolin przetarg II,


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Obręb 5 Wolin przetarg IV

1. Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Mickiewicza

składająca się z działek

Nr 69/8 o pow. 0,4722 ha i 73/5 o pow. 0,1380 ha

Księga Wieczysta 14 344

Cena wywoławcza 226.950,- zł

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin teren przeznaczony jest na cele przemysłowe.

Nieruchomość położona jest na terenie byłej ciepłowni, na zapleczu ulicy Mickiewicza, w pobliżu dworca kolejowego i zjazdu z obwodnicy Wolina, dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej obiektami byłej ciepłowni oraz wytwórni betonu.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono:

I przetarg w dniu 29.08.2008r

II przetarg w dniu 10.10.2008 r.

III przetarg w dniu 24 .11.2008 r

Obręb Żółwino przetarg II

2. działka 2/7 o pow. 0,3052 ha cena wywoławcza 36.604,-

Księga Wieczysta założona zostanie przy umowie notarialnej

Nieruchomość rolna ŁIV- 0,2085 ha , PsV- 0,0967 ha

kształt działki regularny w formie zbliżonej do kwadratu.

Dojazd z drogi żużlowej drogą nieutwardzoną. Działka położona jest na

dużej polanie wśród okalających ją lasów.

3. działka 2/8 o pow. 1,48 ha cena wywoławcza 159.076 ,-

Księga Wieczysta założona zostanie przy umowie notarialnej

Nieruchomość rolna ŁIV-1,23 ha, PsV- 0,09 ha, LsVI -0,16 ha

Kształt działki nieregularny. Od strony północnej działka przylega do

drogi żużlowej prowadzącej z Warnowa do Żółwina i Domysłowa a od

strony południowej granicą działki jest rów melioracyjny. Działka

położona jest na dużej polanie wśród okalających ją lasów. Od strony wschodniej na działce rośnie las mieszany z przewagą sosny.

Wyżej wymienione działki położone w obrębie Żółwino zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XLI/412/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 wrzesnia 2002 roku / Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 74 poz. 1535 z 23.10.2002 r / leżą na terenie oznaczonym w planie symbolem AXV.Ł z przeznaczeniem jako teren łąk i pastwisk z zakazem wszelkiej zabudowy.

Na wyżej wymienione nieruchomości przeprowadzono :

I przetarg w dniu 24.11.2008 r.

Obręb 3 Wolin przetarg II

4. Nieruchomość położona przy ulicy Małej składająca się z działek Nr 18/4 o pow. 0,0018 ha i Nr 24/30 o pow. 0,1291 ha. Łączna pow. nieruchomości 1309 m2

Księga Wieczysta dla działki Nr 24/30 - 10949

Księga Wieczysta dla działki Nr 18/4 - 19443

Cena wywoławcza nieruchomości - 246.713,- zł

Nieruchomość zgodnie z aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno usługową.

Nieruchomość położona jest w centrum miasta u zbiegu ulic Ciasnej i Małej w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Dojazd do nieruchomości od strony ulicy Słowiańskiej

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Na nieruchomość przeprowadzono :

I przetarg w dniu 24.11.2008 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 2 stycznia 2009 roku.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2009 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 10oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 091 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy www.wolin.pl

Wolin, dnia 2008.12.3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-12-2008 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 05-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2008 10:47