Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXXV/349/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. 2008-11-26 10:54
dokument Uchwała nr XXXV/348/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. ?Przebudowa ul. Słowiańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do skrzyżowania z ul. Zamkową w Wolinie? w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 2008-11-26 10:53
dokument Uchwała nr XXXV/347/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wspierania remontów przez wyrażenie zgody przez Gminę Wolin na udzielanie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych. 2008-11-26 10:52
dokument Uchwała nr XXXV/346/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie zabudowanej działki nr 44 o pow. 0,53 ha, położonej Ostromicach. 2008-11-26 10:51
dokument Uchwała nr XXXV/345/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/65/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2007r., w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin, zmienionej Uchwałą Nr XV/87/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2007r. 2008-11-26 10:49
dokument Uchwała nr XXXV/344/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/266/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008r., w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin. 2008-11-26 10:48
dokument Uchwała nr XXXV/343/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wolin. 2008-11-26 10:47
dokument Uchwała nr XXXV/342/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych. 2008-11-26 10:46
dokument Uchwała nr XXXV/341/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu im. Andrzeja Kaubego w Wolinie 2008-11-26 10:45
dokument Uchwała nr XXXV/340/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wolin. 2008-11-26 10:44
dokument Uchwała nr XXXV/339/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2008-11-26 10:42
dokument Uchwała nr XXXV/338/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Wolinie od strony lądu. 2008-11-26 10:41
dokument Uchwała nr XXXV/337/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 874/1 położoną w obrębie Kołczewo. 2008-11-26 10:40
dokument Uchwała nr XXXV/336/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki Nr 118/4 i 118/5, położonej w obrębie Kodrąbek. 2008-11-26 10:39
dokument Uchwała nr XXXV/335/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/3 o pow. 0,0020 ha, położonej w obr. 3 Wolina. 2008-11-26 10:37
dokument Uchwała nr XXXV/334/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 2008-11-26 10:36
dokument Uchwała nr XXXV/333/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie targowisk i opłaty targowej. 2008-11-26 10:36
dokument Uchwała nr XXXV/332/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. 2008-11-26 10:34
dokument Uchwała nr XXXV/331/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2009. 2008-12-04 09:46
dokument Uchwała nr XXXV/330/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 2008-11-26 10:32
dokument Uchwała nr XXXV/329/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2008 r. 2008-11-26 10:31
dokument Uchwała nr XXXV/328/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2008 r. 2008-11-26 10:30
dokument Uchwała nr XXXV/327/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2008 r. 2008-11-26 10:28
dokument Porzadek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Wolinie. 2008-11-13 12:44
dokument Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej 2008-11-13 12:43