Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Komunikat o naborze


Nasz znak: OAS/BS.1110-19/n/08                                                                                                                                                                                          Wolin, 08.10.2008r.

BURMISTRZ WOLINA

ogłasza

nabór na stanowisko kierownika Referatu Spraw Obywatelskich

w Urzędzie Miasta Wolin, ul. Zamkowa 23

1. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

2. Wymiar czasu pracy na stanowisku: pełny etat

3. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie wyższe magisterskie

 4. dobry stan zdrowia

 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 6. umiejętność obsługi komputera.

4. Wymagania pożądane:

 1. ukończone studia administracyjne

 2. co najmniej 5-letni staż pracy w administracji samorządowej

 3. umiejętność stosowania przepisów prawnych

4) pożądane posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych

o klauzuli poufne

5. Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:

 1. zapewnienie realizacji zadań objętych zakresem działania referatu

 2. wykonywanie czynności wynikających z zakresu działania referatu, m.in.: prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych, obsługa administracyjna ochotniczych straży pożarnych, wykonywanie zadań z zakresu pionu informacji niejawnych, prowadzenie rejestru wyborców, wydawanie dokumentacji stwierdzającej tożsamość, ewidencji ludności, wydawanie zezwoleń na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych, zabaw.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kserokopia dowodu osobistego

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 5. życiorys (CV),

 6. list motywacyjny,

 7. wypełniony kwestionariusz osobowy,

 8. aktualne oświadczenie o stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

2.

Z osobą zatrudnioną na czas określony z zastosowaniem ogłoszenia o naborze, może być zawarta kolejna umowa o pracę na czas nieokreślony bez konieczności ogłaszania nowego naboru na to stanowisko.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta - w sekretariacie w godzinach od 800 do 1500 - z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Referatu Spraw Obywatelskich w terminie do dnia 24 października 2008r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Wolin po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wolin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

 

Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną odesłane lub mogą być odbierane osobiście przez kandydatów.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 31 października 2008r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 08-10-2008 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 08-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 08-10-2008 14:14