Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIII/ 326 /08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Troszyn. 2008-10-08 09:28
dokument Uchwała Nr XXXIII/325/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/410/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin. 2008-10-08 09:27
dokument Uchwała Nr XXXIII/324/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. zmieniająca Załącznik do uchwały Nr XXI/183/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie programu współpracy na 2008 r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2008-10-08 09:26
dokument Uchwała Nr XXXIII/ 323 /08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008r. w sprawie nadania Honorowgo Obywatelstwa Gminy i Miasta Wolin Arcybiskupowi Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskiemu Zygmuntowi Kamińskiemu 2008-10-08 09:25
dokument Uchwała Nr XXXIII/ 322 /08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Piaski Wielkie. 2008-10-08 09:22
dokument Uchwała Nr XXXIII/321/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dargobądz, gm. Wolin. 2008-10-08 09:22
dokument Uchwała Nr XXXIII/320/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin. 2008-10-08 09:21
dokument Uchwała Nr XXXIII/319/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie zabudowanej działki nr 44 o pow. 0,53 ha, położonej w Ostromicach. 2008-10-08 09:20
dokument Uchwała Nr XXXIII/318/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanej działki nr 45 o pow.1,05 ha, położonej w Ostromicach na rzecz sołectwa Ostromice. 2008-10-08 09:19
dokument Uchwała Nr XXXIII/317/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie dla Stowarzyszenia ?POMOC? lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku szkoły na działce nr 44 w Ostromicach wraz z przypadającym na ten lokal udziałem 7115/44754 części w nieruchomości wspólnej i pomieszczeniem gospodarczym. 2008-10-08 09:18
dokument Uchwała Nr XXXIII/316/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki Nr 874/7 i 874/5 położonej w obrębie Kołczewo. 2008-10-08 09:17
dokument Uchwała Nr XXXIII/315/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki Nr 874/8, 874/6 i 874/4 położonej w obrębie Kołczewo. 2008-10-08 09:16
dokument Uchwała Nr XXXIII/314/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 172/6 położonej w obrębie Kodrąbek. 2008-10-08 09:14
dokument Uchwała Nr XXXIII/313/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowane działki nr 371/11 o pow.0,0617 ha, położonej w Dargobądzu na rzecz sołectwa Dargobądz. 2008-10-08 09:13
dokument Uchwała Nr XXXIII/312/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej obiektem szkoły i budynkiem gospodarczym, położonej w działce nr 44 o pow.0,53 ha i nieruchomości niezabudowanej ? boisko, położonej w działce nr 45 o pow.1,05 ha w obrębie Ostromice. 2008-10-08 09:12
dokument Uchwała Nr XXX/311/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy pomieszczenia magazynowego o powierzchni 15,50 m2 wraz z udziałem 1550/20239 w działce nr 197/2 w obrębie 3 Wolina oraz w częściach wspólnych budynku. 2008-10-08 09:11
dokument Uchwała Nr XXXIII/310/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Wolności 18 w Kołczewie. 2008-10-08 09:10
dokument Uchwała Nr XXXIII/309/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 50/32 o powierzchni 238 m2 oraz nr 50/26 o powierzchni 38 m2, położonych w Wisełce, na działkę nr 50/28 o powierzchni 31 m2, położoną w Wisełce. 2008-10-08 09:09
dokument Uchwała Nr XXXIII/308/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2008-10-08 09:08
dokument Uchwała Nr XXXIII/307/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wolin w latach 2008 - 2012. 2008-10-08 09:07
dokument Uchwała Nr XXXIII/306/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2008 r. 2008-10-08 09:05
dokument Uchwała Nr XXXIII/305/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2008 r. 2008-10-08 09:04
dokument Uchwała Nr XXXIII/304/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2008 r. 2008-10-08 09:03
dokument Uchwała Nr XXXIII/303/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wolin na lata 2008-2013. 2008-10-08 09:02
dokument Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Wolinie w dniu 30 września 2008r. 2008-09-23 13:32
dokument Ogłoszenie o XXXIII sesji V kadencji Rady Miejskiej. 2008-09-23 13:32