Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XI/52/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 kwietnia 2007 roku.


W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XI/52/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 kwietnia 2007 roku.

Obręb

Nr

Działki

Powierzchnia

Działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

nieruchomości

Opis

Nieruchomości

Wysokość czynszu

Dzierżawnego

Forma oddania

Nieruchomości

Wolin 4

64

65

66

61/13

0,0591 ha

w tym

Ba-0,0591 ha

0,1611 ha

w tym:

Ba 0,1611 ha

0,1375 ha

w tym:

Ba-0,1375 ha

0,1162 ha

w tym:

Bp 0,1162 ha

4810

22929

4810

19365

U mowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 10 lat z przeznaczeniem pod budowę obiektów towarzyszących hotelowi, w tym parkingu, przystani jachtowej, w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowym związanym z hotelarstwem i gastronomią.

W okresie trwania Festiwalu Wikingów dzierżawca będzie zobowiązany udostępnić nieodpłatnie działkę Nr 61/13 i Nr 66 z przeznaczeniem pod parking ogólnodostępny.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium nieruchomość leży w strefie usług.

Nie zabudowana

Zabudowana

-budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 200 m2

-budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 67 m2

- obiektem blaszanym

o pow. 113 m2

nie zabudowana

Nie zabudowana

Nieruchomość leży w granicach pasa technicznego, zamiar wydzierżawienia jest pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Morski. Szczegółowe warunki techniczne określone zostaną dla dzierżawcy po wystąpieniu przez niego z wnioskiem do Urzędu Morskiego o wydanie decyzji o zwolnieniu z zakazów określonych w art. 82 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie pasa technicznego dla celów innych niż ochronne tj. przeznaczenia go na prowadzenie działalności gospodarczej.

I etap:

tj. od zawarcia umowy do uzyskania pozwolenia na budowę lecz nie dłużej niż 2 lata 1,00 zł za 1 m2 gruntu rocznie

oraz 1,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej obiektów znajdujących się na działce Nr 65

II etap

tj. od uzyskania pozwolenia na budowę do czasu zakończenia dzierżawy rocznie 2,96 zł za 1 m2 gruntu z uwzględnie-niem poniższych zasad:

a/ w okresie pierwszych 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę, dzierżawcy przysługiwać będzie 80%

ulga w czynszu z tytułu prowadzenia na dzierżawionym gruncie inwestycji budowlanej

b/ w przypadku nie rozpoczęcia działalności gospodarczej na dzierżawionej nieruchomości, w okresie uzgodnionym z wydzierżawiają-cym, dzierżawca traci prawo do ulgi i za okres korzystania z ulgi zapłaci czynsz w pełnej wysokości

c/ wcześniejsze rozpoczęcie działalności gospodarczej nie spowoduje utraty prawa do ulgi.

Stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany za okres trzech pierwszych kwartałów danego roku przez Prezesa GUS, począwszy od 1 stycznia każdego roku, w oparciu o wskaźnik roku poprzedniego.

Dzierżawca zapłaci czynsz

za obiekty znajdujące się na działce Nr 65 w wysokości przewidzianej w uchwale Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin. W przypadku przeznaczenia tych obiektów do rozbiórki lub przebudowy, dzierżawca

zapłaci za te obiekty według wyceny biegłego

Dzierżawa

zgodnie

z art.35 ust.1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. Nr 261, poz.2603

z 2004 roku

tekst jednolity

Wolin, dnia 2008-07-17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-08-2008 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 19-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2008 09:42