Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XI/52/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 kwietnia 2007 roku.


W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XI/52/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 kwietnia 2007 roku.

Obręb

Nr

Działki

Powierzchnia

Działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

nieruchomości

Opis

Nieruchomości

Wysokość czynszu

Dzierżawnego

Forma oddania

Nieruchomości

Wolin 4

64

65

66

61/13

0,0591 ha

w tym

Ba-0,0591 ha

0,1611 ha

w tym:

Ba 0,1611 ha

0,1375 ha

w tym:

Ba-0,1375 ha

0,1162 ha

w tym:

Bp 0,1162 ha

4810

22929

4810

19365

U mowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 10 lat z przeznaczeniem pod budowę obiektów towarzyszących hotelowi, w tym parkingu, przystani jachtowej, w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowym związanym z hotelarstwem i gastronomią.

W okresie trwania Festiwalu Wikingów dzierżawca będzie zobowiązany udostępnić nieodpłatnie działkę Nr 61/13 i Nr 66 z przeznaczeniem pod parking ogólnodostępny.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium nieruchomość leży w strefie usług.

Nie zabudowana

Zabudowana

-budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 200 m2

-budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 67 m2

- obiektem blaszanym

o pow. 113 m2

nie zabudowana

Nie zabudowana

Nieruchomość leży w granicach pasa technicznego, zamiar wydzierżawienia jest pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Morski. Szczegółowe warunki techniczne określone zostaną dla dzierżawcy po wystąpieniu przez niego z wnioskiem do Urzędu Morskiego o wydanie decyzji o zwolnieniu z zakazów określonych w art. 82 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie pasa technicznego dla celów innych niż ochronne tj. przeznaczenia go na prowadzenie działalności gospodarczej.

I etap:

tj. od zawarcia umowy do uzyskania pozwolenia na budowę lecz nie dłużej niż 2 lata 1,00 zł za 1 m2 gruntu rocznie

oraz 1,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej obiektów znajdujących się na działce Nr 65

II etap

tj. od uzyskania pozwolenia na budowę do czasu zakończenia dzierżawy rocznie 2,96 zł za 1 m2 gruntu z uwzględnie-niem poniższych zasad:

a/ w okresie pierwszych 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę, dzierżawcy przysługiwać będzie 80%

ulga w czynszu z tytułu prowadzenia na dzierżawionym gruncie inwestycji budowlanej

b/ w przypadku nie rozpoczęcia działalności gospodarczej na dzierżawionej nieruchomości, w okresie uzgodnionym z wydzierżawiają-cym, dzierżawca traci prawo do ulgi i za okres korzystania z ulgi zapłaci czynsz w pełnej wysokości

c/ wcześniejsze rozpoczęcie działalności gospodarczej nie spowoduje utraty prawa do ulgi.

Stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany za okres trzech pierwszych kwartałów danego roku przez Prezesa GUS, począwszy od 1 stycznia każdego roku, w oparciu o wskaźnik roku poprzedniego.

Dzierżawca zapłaci czynsz

za obiekty znajdujące się na działce Nr 65 w wysokości przewidzianej w uchwale Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin. W przypadku przeznaczenia tych obiektów do rozbiórki lub przebudowy, dzierżawca

zapłaci za te obiekty według wyceny biegłego

Dzierżawa

zgodnie

z art.35 ust.1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. Nr 261, poz.2603

z 2004 roku

tekst jednolity

Wolin, dnia 2008-07-17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-08-2008 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 19-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2008 09:42