Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXII/296/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie.


UCHWAŁA NR XXXII/296/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie.

Na podstawie art. 40 ust.2, pkt 4, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/263/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie wprowadza się następujące zmiany:

w regulaminie korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały skreśla się zdanie o treści:

„Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                              Ewa Halicka

U z a s a d n i e n i e:

Rada Miejska uznaje za zbędny zapis dotyczący możliwości karania za nieprzestrzeganie regulaminu albowiem sankcje z tytułu nieprzestrzegania prawa miejscowego określa Kodeks wykroczeń.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 04-08-2008 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 04-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2008 12:29