Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXII/295/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 284, położoną w Sierosławiu.


UCHWAŁA NR XXXII/295/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 284, położoną w Sierosławiu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457. z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) w związku z art.24 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.967, Nr 166, poz.1361 i Nr 200, poz.1683, z 2004 r. Nr 169, poz.1766 i Nr 281, poz.2782) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje :

§ 1. Uznaje się potrzebę przejęcia gruntów obejmujących działkę nr 284 o pow. 0,3052 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Sierosław oraz w granicach morskiego portu rybackiego w Sierosławie i wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność gminy od Skarbu Państwa przedmiotowej nieruchomości na wniosek Gminy Wolin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Stosownie do przepisów art.24 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich właściwy wojewoda przekaże, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność gminy grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste, położone w granicach portów i przystani morskich, nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej.

Działka nr 284 położona jest w granicach morskiego portu rybackiego w Sierosławiu, którego granice ustalone zostały zarządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1966 r. opublikowanego w Monitorze Polskim z 1966 r. Nr 5, poz.47.

Przejęcie nieruchomości portowej przez Gminę Wolin zapewni mieszkańcom a także turystom stały dostęp do wody w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska uznaje za celowe i zasadne przejęcie przedmiotowej działki do zasobów komunalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 04-08-2008 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 04-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2008 12:28