Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXII/287/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie skargi Pani Katarzyny Marzec.


UCHWAŁA NR XXXII/287/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 lipca 2008r.

w sprawie skargi Pani Katarzyny Marzec.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z 2001r. Nr 49 poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387, z 2003r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660, z 2004r. Nr 162 poz. 1692, z 2005r. Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524, Nr 64 poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą Pani Katarzyny Marzec na postępowania Burmistrza Wolina w sprawie umorzeń podatku rolnego w 2007r., uznaje się skargę za niezasadną.

Uzasadnienie:

Z dokumentów dotyczących w/w skargi wynika, że Państwo Katarzyna i Marek Marzec zwrócili się w dniu 10.10.2007r. o umorzenie podatku rolnego za 2007r. Wszczęte postępowanie podatkowe ustaliło, iż z chwilą zwrócenia się o umorzenie podatku I, II, i III, rata zostały przez podatników uregulowane w ustawowym terminie. Dobrowolne zapłacenie podatku przed złożeniem wniosku, jak również po jego złożeniu sprawia, że postępowanie o przyznanie ulgi w formie umorzenia jest bezprzedmiotowe. Przeprowadzenie wnikliwego postępowania miało na celu ustalenie czy zaistniał „ważny interes” podatnika lub „interes publiczny”, który by spowodował, że gmina przejmie na siebie ciężar zaległej IV raty podatku.

Podjęcie decyzji przez organ podatkowy o umorzeniu znacznej kwoty podatku, wymaga dokładnego zbadania sprawy, co było powodem zasięgania opinii Sołtysa jak i również Ośrodka Pomocy Społecznej.

W czasie przeprowadzania wywiadu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie Państwo Katarzyna i Marek Marzec nie wyrazili zgody na udostępnienie dokumentów, które pozwoliłyby ustalić czy są w stanie mimo zaistniałej klęski sprostać wymaganiom podatkowym oraz na wizytę pracownika OPS w swoim domu.

W związku z tym, że to podatnik powinien wykazać istnienie swojego ważnego interesu lub interesu publicznego w zastosowaniu nadzwyczajnego środka w postaci umorzenia zaległości podatkowej, zatem wzmiankowana wyżej postawa podatnika skutkowała przedłużeniem całego postępowania z przyczyn leżących po stronie skarżącej.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Wolinie stwierdziła, że w omawianej sprawie nie wystąpiły nieprawidłowości w postępowaniu Burmistrza Wolina.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 04-08-2008 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 04-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2008 12:18