Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/282/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.


UCHWAŁA NR XXXI/282/08
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia
26 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się w załączniku nr 6 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/214/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin
na 2008 rok plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę

54 494,02 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w tym:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

51 000,00 zł

(opłata za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych
oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska
i dokonywania w nim zmian)

stan środków obrotowych netto na początek roku

3 494,02 zł

§ 2. Zatwierdza się zestawienie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

54 494,02 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

w tym z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów związanych z akcją „sprzątanie świata” i inne akcje proekologiczne

7 000,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

w tym z przeznaczeniem na:

42 500,00 zł

1. likwidacja dzikich wysypisk, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i istniejących obiektów budowlanych, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, wdrażanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Programu Gospodarki Odpadami

24 500,00 zł

2. akcje deratyzacyjne

8 000,00 zł

3. monitoring składowiska odpadów w Recławiu

10 000,00 zł

w § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii

2 000,00 zł

z przeznaczeniem na ekspertyzy w sprawie wycinek drzew

w § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 500,00 zł

z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska

stan środków obrotowych netto na koniec roku

494,02 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Przepisy art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) stanowią, że burmistrz co roku przedstawia do zatwierdzenia radzie gminy projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z dyspozycją wyżej wymienionych przepisów dokonano zestawienia przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu w proponowanych kwotach.

Wysokość zestawionych przychodów znajduje swoje uzasadnienie w planowanych wpływach
z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz stanu środków obrotowych netto na początek roku.

Zestawienie wydatków odzwierciedla kierunki działań w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego.

W tych warunkach zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w proponowanym brzmieniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 07-07-2008 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 07-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2008 14:07