Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/280/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Biurze Administracyjnym Szkół w Wolinie.


UCHWAŁA Nr XXXI/280/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagro­dzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Biurze Administracyjnym Szkół w Wolinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samo­rzą­dowych za­trudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222; zmiany: Dz. U. Nr 160, poz. 1343; z 2006 r. Nr 38, poz. 261 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 430) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gminnym Biurze Administra­cyj­nym Szkół w Wolinie w wysokości 800,00 zł.

§ 2. Uznaje się za uzgodnioną z Kierownikiem Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie wartość jednego punktu dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Biurze Administra­cyj­nym Szkół w Wolinie w wysokości 4,80 zł.

§ 3. Traci moc uchwala Nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagro­dzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Wolin.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina oraz Kierownikowi Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2008 roku.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka


Uzasadnienie:

Zgodnie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami), miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych. Z ww. rozporządzenia wynika, że Rada Miejska określa najniższe wynagrodzenie zasadnicze i wartość jednego punktu.

Obowiązujące zgodnie z uchwałą Nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 18 stycznia 2003 r. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 700, - zł i wartość punktu w kwocie 2,80 zł nie pozwalają na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Biurze Administracyjnym Szkół w Wolinie w ramach przyznanej na ten cel kwoty w budżecie. W związku z powyższym zwiększa się najniższe wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 800,- złotych, a wartość punktu do kwoty 4,80 złotych.

Zmiana najniższego wynagrodzenia i wartości punktu podyktowana jest wyczerpaniem możliwości podwyżki płac pracowników w ramach przyznanych uchwałą NR XXIX/254/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 maja 2008 r. na ten cel środków finansowych oraz koniecznością zaszeregowania pracowników do kategorii wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z Rozporządzeniem.

Zmiana proponowanych wartości nie spowoduje dodatkowego wzrostu funduszu wynagrodzeń, nie wywoła więc skutków finansowych w budżecie Miasta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 07-07-2008 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 07-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2008 13:42