Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/271/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 176/3 położoną w obrębie Kołczewo i obciążenia jej prawem służebności w zakresie ułożenia linii kablowej.


UCHWAŁA NR XXXI/271/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 176/3 położoną w obrębie Kołczewo i obciążenia jej prawem służebności w zakresie ułożenia linii kablowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku nr 80 poz. 717 i nr 162 poz.1568, z 2004 r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218/, Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kołczewo w działce Nr 176/3 o pow. 1300 m2 przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną wraz z udziałem do 1/8 w działce Nr 176/8 o pow. 2009 m2 - stanowiącej drogę dojazdową.

§ 2 Wyraża się zgodę na obciążenie wyżej wymienionej nieruchomości

prawem służebności na rzecz ENEA Operator Oddział Dystrybucji Szczecin w zakresie ułożenia linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKxs 1x120mm2 w pasie przy granicy działki 176/3 z działką nr 176/6 oraz przy granicy działki 176/8 z działką 176/2 - zgodnie z załączoną mapą oraz konserwacji i napraw ułożonej linii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku nieruchomości stanowiące własność Gminy sprzedawane są w drodze przetargu. Nieruchomość stanowiąca działkę Nr 176/3 położona w obrębie Kołczewo leży w kompleksie 15 działek, z których 13 zostało już sprzedanych. Swoim dłuższym bokiem przylega do drogi asfaltowej z Kołczewa w kierunku Dziwnowa. Działka położona na lekkim wzniesieniu w sąsiedztwie lasu. Uzbrojenia brak. Kształt działki regularny. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołczewo zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVIII/184/93 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 grudnia 1993 roku oraz dokonaną zmianą do planu uchwaloną Uchwałą nr XXXVIII/356/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2002 roku przeznaczona jest pod zabudowę rekreacyjną.

Wnioskiem z dnia 12 maja 2008 roku Eneos Spółka z o.o z siedzibą w Szczecinie działając jako pełnomocnik ENEA Operator Oddział Dystrybucji Szczecin wystąpiła z prośbą o wyrażenie zgody na ułożenie linii kablowej na działce 176/3 i 176/8, w celu wykonania projektu na zasilanie kompleksu działek przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjną.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za zasadne wyrazić zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości oraz jej obciążenie służebnością na rzecz ENEA Operator Oddział Dystrybucji Szczecin w zakresie ułożenia linii kablowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 07-07-2008 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 07-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2008 13:24