Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/270/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanej położonej w części działki nr 1/63 o pow. 90 m2 w obrębie 6 Wolin. Rady Miejskiej w Wolinie


UCHWAŁA NR XXXI/270/08 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanej położonej w części działki nr 1/63 o pow. 90 m2 w obrębie 6 Wolin.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej część działki Nr 1/63 o pow. 90 m2, położonej w obrębie 6 Wolin na czas nieoznaczony na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie z przeznaczeniem na działalność statutową .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wolin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 17 kwietnia 2008 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie wystąpiło o udostępnienie części działki Nr 1/63, celem przyłączenia jej do użytkowanej na podstawie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę Nr 1/34, położoną w obrębie 6 Wolin. Powodem wystąpienia jest planowana rozbudowa istniejącej placówki dla niepełnosprawnych dzieci i docelowo powstanie na tej bazie placówki dla niepełnosprawnych dorosłych. Warunki rozbudowy budynku ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego określone zostały w decyzji o warunkach zabudowy Nr 7/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku. Powiększenie terenu ułatwi organizację i przeprowadzenie budowy, a w przyszłości sprawny dostęp do rozbudowanego obiektu.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska uznała za zasadne wyrazić zgodę na użyczenie przedmiotowej nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 07-07-2008 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 07-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2008 13:23