Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/268/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia działek: nr 64, 65,66 i 61/13 o łącznej pow.0,4739 ha, położonych w obr. 4 Wolina.


UCHWAŁA NR XXXI/268/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia działek: nr 64, 65,66 i 61/13 o łącznej pow.0,4739 ha, położonych w obr. 4 Wolina.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64, poz.456, Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz.1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz.468 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz.369) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/52/07 Rady Miejskiej w Wolinie dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia działek: nr 64, 65, 66 i 61/13 o łącznej pow.0,4739 ha, położonych w obr.4 Wolina wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1:

    1. w ust.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w I etapie, tj. w okresie od zawarcia umowy do uzyskania pozwolenia na budowę, lecz nie dłużej niż 2 lata, ustala się roczną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 1,00 zł. za 1 m2 gruntu.”

b) ust.6 otrzymuje brzmienie:

„1) w I etapie, tj. w okresie od zawarcia umowy do uzyskania pozwolenia na budowę, lecz nie dłużej niż 2 lata, ustala się miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 1,00 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej obiektów znajdujących się na działce nr 65.”

„ 2) w II etapie, tj. w okresie od uzyskania pozwolenia na budowę do czasu zakończenia dzierżawy Dzierżawca zapłaci czynsz za obiekty znajdujące się na działce nr 65 w wysokości przewidzianej w uchwale Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin. W przypadku przeznaczenia tych obiektów do rozbiórki lub przebudowy, dzierżawca zapłaci za te obiekty według wyceny biegłego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Uchwałą Nr XI/52/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 kwietnia 2007 r. ustalone zostały zasady dzierżawy gruntów, położonych w sąsiedztwie elewatora w Wolinie, wymienionych w § 1 uchwały. W wykonaniu uchwały grunty te przeznaczone zostały do wydzierżawienia w wyniku czego kandydatem na dzierżawcę ustalona została firma BMK S.C z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem elewatora. Firma BMK uzyskała decyzję o warunkach zabudowy nr 33/2008 z dnia 6.05.2008 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową elewatora na obiekt hotelarsko-gastronomiczno-szkoleniowy wraz z budową obiektów towarzyszących na działkach nr 63, 64, 65, 66 i 61/13, położonych przy ul. Polnej w Wolinie. Firma BMK zwróciła się z wnioskiem o obniżenie stawki czynszu, albowiem dzierżawa działek według dotychczasowych stawek generowałaby nieuzasadniony koszt dla firmy przez okres około 1,5 roku ze względu na terminy przygotowania projektu i procedury administracyjne. Elewator jest obiektem zabytkowym i w związku z tym prace projektowe wymagać będą szeregu szczegółowych uzgodnień konserwatorskich.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska postanowiła zmienić dotychczas obowiązujące zasady wydzierżawienia wymienionych w § 1 gruntów

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 07-07-2008 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 07-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2008 13:20