Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/264/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 261/13 i części działki nr 261/87 w obrębie Recław, stanowiących zamknięte składowisko odpadów komunalnych do czasu zakończenia procesu rekultywacji, nie dłużej jednak niż do końca roku 2016.


UCHWAŁA NR XXXI/264/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 261/13 i części działki nr 261/87 w obrębie Recław, stanowiących zamknięte składowisko odpadów komunalnych do czasu zakończenia procesu rekultywacji, nie dłużej jednak niż do końca roku 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na użyczenie działki nr 261/13 i części działki nr 261/87 o powierzchni ok.2,5ha w obrębie Recław, stanowiących zamknięte składowisko odpadów komunalnych dla Celowego Związku Gmin R -XXI z siedzibą w Nowogardzie : Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard w celu dokonania rekultywacji w/w składowiska oraz prowadzenia monitoringu, zgodnie z wydanymi decyzjami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami do czasu zakończenia procesu rekultywacji, nie dłużej jednak niż do końca roku 2016.

§ 2. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) : „do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata…”. Gmina Wolin przystąpiła do Celowego Związku Gmin R -XXI z siedzibą w Nowogardzie (uchwała Nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 marca 2007 roku) i w ramach tego Związku realizowane są zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Eksploatacja składowiska odpadów w Recławiu została zakończona z dniem 31.12.2005 roku, zgodnie z decyzją Starosty Kamieńskiego z dnia 22.12.2003 roku, znak: BOS.7167-3/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska oraz określenia sposobu i harmonogramu zamknięcia tegoż składowiska. Z powyższej decyzji wynika zobowiązanie Gminy Wolin do zrekultywowania powyższego składowiska.

Przedmiot użyczenia wykorzystywany będzie przez biorącego w użyczenie - Celowy Związek Gmin R -XXI z siedzibą w Nowogardzie do dokonania rekultywacji składowiska odpadów, zgodnie z dokumentacją i wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz do prowadzenia monitoringu składowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. nr 220, poz. 1858) - w fazie poeksploatacyjnej.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas określony do dnia zakończenia procesu rekultywacji, nie dłużej jednak niż do końca roku 2016.

Szczegółowe warunki zawarto w projekcie umowy użyczenia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 07-07-2008 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 07-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2008 13:13