Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie Burmistrza za okres od 06.03.2008 do 25.05.2008


INFORMACJA

O PRACY BURMISTRZA WOLINA

w okresie od 6 marca do 25 maja 2008 r.

W w/w okresie :

 1. w dniu 6 marca :

 • wziąłem udział w okresowej naradzie dyrektorów naszych szkół i przedszkola w Koniewie omawiając aktualne problemy oświaty i gminy, w tym m. in. zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz konieczność zapewnienia opieki nauczycieli nad nimi,

 • wziąłem udział w naradzie roboczej z urbanistą gminnym w sprawie bieżących problemów z wydawaniem warunków zabudowy,

 • wziąłem udział w inauguracji Roku Olimpijczyka w Zespole Szkół w Kamieniu Pom., organizowanego przez starostwo Powiatowe i gminy naszego powiatu,

 1. w dniu 7 marca wziąłem udział w spotkaniu roboczym związanym z przygotowaniem obchodów Święta 3 Maja w Kołczewie,

 2. w dniu 10 marca :

 • wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielką Kombatantów Gminy Wolin,

 • wziąłem udział w Sesji Rady Miejskiej,

 1. w dniu 11 marca :

 • wziąłem udział w wizji lokalnej kandydatów na wykonanie remontów lokali w Chynowie / swoim staraniem i na swój koszt /,

 • w zastępstwie Burmistrza - Z-ca Burmistrza oraz Sekretarz Gminy wzięli udział w zebraniu wiejskim sołectwa Domysłów.

 1. w dniu 12 marca wziąłem udział w spotkaniu:

 • roboczym poświęconym sposobowi organizacji robót drogowych w Gminie Wolin,

 • z przedstawicielami Banku PKO SA omawiając zasady współpracy i promocji,

 • w zastępstwie Burmistrza - Z-ca Burmistrza wziął udział w zebraniu założycielskim sołtysów Gminy Wolin w Recławiu.

 1. w dniu 13 marca wziąłem udział w konferencji w Zamku Książąt Pomorskich w szczecinie podsumowywującej program „Turystyka wspólną sprawą”,

 1. w dniu 14 marca :

 • wziąłem udział na zaproszenie Dowództwa Jednostki w uroczystych obchodach 65-lecia 8 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Dziwnowie,

 • w zastępstwie Burmistrza - Sekretarz Gminy wziął udział w zebraniu wiejskim sołectwa Zastań,

 1. w dniu 15 marca :

 • dokonałem uroczystego otwarcia Kolarskiego Wyścigu „Wyścig szczurów” w ramach Wiosennego Maratonu MTB-Wolin 2008 w Amfiteatrze w Wolinie,

 • wziąłem udział w uroczystym, wielkanocnym spotkaniu członków i zaproszonych gości Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wolinie,

 • pomagałem w organizacji zbiórki darów, mebli, odzieży, przeprowadzonej w Wolinie przez CHZZ „Sierpień 80” oraz Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych. Licznej grupie osób, która włączyła się do akcji ulotowej / poinformowaniu o zbiórce / oraz uczestniczącym w zbiórce a przede wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne podziękowanie za pomoc potrzebującym.

 • w zastępstwie Burmistrza - Z-ca Burmistrza wziął udział w zebraniu wiejskim sołectwa Wisełka,

 1. w dniu 17 marca Z-ca Burmistrza wziął udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa jako beneficjent środków unijnych,

 1. w dniu 18 marca wziąłem udział w :

 • Konwencie Burmistrzów, na którym omawiano problematykę ochrony pożarowej oraz Związku RXXI,

 • posiedzeniu Zarządu Związku Gmin WW omawiającego m.in. budżet roku 2008 ,

 1. w dniu 19 marca :

 • wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym Euroregionu „POMERANIA” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie podsumowywującym rok 2007,

 • Z-ca Burmistrza wziął udział w Konferencji w Szczecinie pt. „gmina przyjazna biznesowi”

 1. w dniu 20 marca wziąłem udział w :

 • spotkaniu roboczym z przedstawicielem BOSMAN-Szczecin, omawiając elementy organizacji XIV Festiwalu Słowian i Vikingów,

 • sesji Rady Miejskiej,

 1. w dniu 21 marca odwiedziłem część mieszkańców wsi Wiejkówko, zapoznając się z ich bieżącymi problemami oraz potrzebami,

 1. w dniu 25 marca :

 • wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin WW,

 • Z-ca Burmistrza wziął udział w zebraniu wiejskim sołectwa Kodrąb,

 1. w dniu 1 kwietnia w imieniu burmistrza - Z-ca - Pan Ryszard Mróz dokonał otwarcia Gminnego Konkursu Ortograficznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie,

 2. w dniu 4 kwietnia odbyło się okresowe zebranie sołtysów w którym uczestniczyli w imieniu burmistrza - Z-ca - Pan Ryszard Mróz oraz Sekretarz urzędu - Pan Stanisław Łaszcz,

 3. w dniu 5 kwietnia wziąłem udział w uroczystym otwarciu Skansenu Słowian i Vikingów w Recławiu, z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, świata nauki i historii, w tym profesora Filipowiaka, samorządu powiatowego oraz licznych gości z kraju i zagranicy,

 4. w dniu 7 kwietnia wziąłem udział w :

 • naradzie roboczej poświęconej odbudowie budynku mieszkalnego po pożarze naszych mieszkańców z Rzeczyna, określając sposób i zasady pomocy oraz jej zakres, zapoznając się na miejscu z dokonanymi zniszczeniami,

 • spotkaniu roboczym przedstawicieli rosyjskiej gminy Zelenogradsk z obwodu Kaliningradzkiego, omawiając zakres i terminarz dalszej współpracy wzajemnej pomiędzy naszymi gminami,

 1. w dniu 8 kwietnia z-ca burmistrza wziął udział w przejęciu nieruchomości od Lasów Państwowych oraz naradzie w starostwie Powiatowym w sprawie dni Powiatu

 1. w dniu 9 kwietnia wziąłem udział w :

 • spotkaniu z przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego, zapoznając się ze stanowiskiem tego związku w sprawie płac nauczycieli oraz personelu szkół i przedszkola,

 • spotkaniu z przedstawicielem Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Francuskiej, zapoznając się z nowym składem Zarządu Stowarzyszenia oraz problemami bieżącej pracy,

 • posiedzeniu Zarządu Związku Gmin WW,

 • w imieniu burmistrza - Sekretarz wziął udział w spotkaniu Sztabu Kryzysowego w Starostwie Powiatowym,

 • wizji lokalnej zalanych miejscowości, zabudowań i terenów naszej gminy,

 1. w dniu 10 kwietnia dokonywałem wizji lokalnej zalanych miejscowości i terenów naszej gminy,

 1. w dniu 11 kwietnia wziąłem udział w :

 • spotkaniu z przedstawicielem Rady Sołeckiej Zagórza w sprawie przygotowań do realizacji drogi Wolin - Zagórze,

 • spotkaniu z Dowódcą Oddziału Straży Granicznej w Międzyzdrojach omawiając zasady współpracy gminy i Staży w pogłębianiu znajomości historii państwa polskiego oraz zapobieganiu narkomanii / zapraszanie żołnierzy Straży do szkół z psami tropiącymi i wykrywającymi narkotyki /,

 • spotkaniu z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zasad bieżącej współpracy,

 1. w dniu 12 kwietnia z-ca Burmistrza wziął udział w zebraniu wiejskim sołectwa Sierosław,

 2. w dniu 16 kwietnia wziąłem udział w absolutoryjnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Związku Gmin RXXI w Gryficach.

 3. w dniu 17 kwietnia wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielem gminy Usedom omawiając zasady pobytu naszej młodzieży na Święcie Młodości w końcu maja b.r. w Usedom,

 4. w dniu 19 kwietnia wziąłem udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Wolinie zapoznając zebranych z aktualnymi problemami gminy i jej rozwoju oraz zapoznając się z aktualnymi problemy działkowców,

 5. w dniu 21 kwietnia wziąłem udział w :

 • Konwencie Burmistrzów, na którym omawiano problematykę pomocy psychologicznej osobom uzależnionym ,

 • posiedzeniu ECRB w Międzyzdrojach, na którym omawiano zasady i cel działania Porozumienia Międzygminnego,

 1. w dniu 22 kwietnia :

 • wziąłem udział w Zarządzie Związku Gmin Wyspy Wolin.

 • dokonałem dekoracji dwóch par małżeńskich / Państwa Kiczor i Lysy / medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie”,

 • z-ca Burmistrza wziął udział w naradzie regionalnej w Świerznie - Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej ,

 1. w dniu 23 kwietnia :

 • w imieniu burmistrza - Z-ca - Pan Ryszard Mróz wziął udział w wiejskim zebraniu w Wisełce,

 • wziąłem udział w spotkaniu roboczym w szkole w Kołczewie, związanym z przygotowaniem uroczystości 3 Maja,

 • z-ca burmistrza wziął udział w konferencji „zmiany w oświacie w roku szkolnym 2009/2015” w Szczecinie

 1. w dniu 24 i 25 kwietnia uczestniczyłem w regionalnej konferencji w Poznaniu, poświęconej sposobowi wykorzystania środków unijnych przez gminy,

 1. w dniu 24 kwietnia w imieniu burmistrza - Z-ca - Pan Ryszard Mróz wziął udział w wiejskim zebraniu w Chynowie,

 1. w dniu 25 kwietnia z-ca Burmistrza wziął udział konferencji w Gimnazjum w Wolinie „walory turystyczno-żeglarskie gminy”,

 1. w dniu 29 kwietnia wziąłem udział w okresowej naradzie dyrektorów naszych szkół i przedszkola w Troszynie omawiając aktualne problemy oświaty i gminy, w tym m. in. zmiany wynagrodzeń w b.r. kadry szkół i Przedszkola oraz innych jednostek organizacyjnych,

 1. w dniu 30 kwietnia wziąłem udział w sesji Rady Miejskiej,

 2. w dniu 3 maja wziąłem udział w uroczystościach związanych z ustanowieniem Konstytucji 3 Maja w Kołczewie / msza za Ojczyznę w kościele, inscenizacja w Szkole Podstawowej, Piknik, pole golfowe /. W uroczystości wzięło udział bardzo wielu mieszkańców i zaproszonych gości, w tym dowódca Oddziału Straży Granicznej z Międzyzdrojów oraz Batalionu Saperów z Dziwnowa.

 3. w dniu 4 maja wziąłem udział w uroczystościach związanych z 63 rocznicą zakończenia walk o Wolin i Wyspę Wolin - składając w towarzystwie przedstawicieli naszych szkół, Domu Kultury, Biblioteki, Muzeum, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańców kwiaty na Cmentarzu w Wolinie na kwaterze polskich żołnierzy poległych w 1945 roku,

 4. w dniu 6 maja odwiedziłem część mieszkańców wsi Rabiąż i Ładzin, zapoznając się z ich bieżącymi problemami oraz potrzebami,

 1. w dniu 8 maja :

 • spotkałem się z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pom. uzgadniając udział Urzędu w okresowej naradzie sołtysów naszej gminy,

 • spotkałem się z właścicielami byłego Elewatora, zapoznając się z problemami jego odbudowy i zmiany funkcji,

 1. w dniu 9 maja wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin,

 1. w dniu 10 maja wziąłem udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Kamieniu Pomorskim oraz oddaniu do użytku nowej siedziby Powiatowej Straży Pożarnej. Wielu naszych strażaków otrzymało wyróżnienia i medale. Serdecznie gratuluję.

 1. w dniu 12 maja wziąłem udział w spotkaniu poświęconym obsłudze prasowej Festiwalu Słowian i Vikingów przez redaktorów Głosu Szczecińskiego,

 1. w dniu 13 maja :

 • gościliśmy marszałków wojewódzkich z terenu całej Polski na terenie Skansenu Słowian i Vikingów,

 • wziąłem udział w spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej z ul. Jaracza 4 w Wolinie,

 1. w dniu 14 maja wziąłem udział w spotkaniu :

 • z przedstawicielami banku PKO SA,

 • sprawozdawczym Banku Spółdzielczego w Wolinie,

 1. w dniu 15 maja :

 • w imieniu burmistrza - Z-ca - Pan Ryszard Mróz wziął udział w Międzyszkolnym Przeglądzie Teatralnym w Wolinie, w Szkole Podstawowej,

 • wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin

 • złożyłem wspólnie z kierownikiem Biblioteki - Panią Stachura w imieniu nas wszystkich - serdeczne życzenia urodzinowe naszej pisarce - Pani Krystynie Gierszewskiej-Dubik, w jej domu,

 • Z-ca - Pan Ryszard Mróz wziął udział w walnym posiedzeniu Stowarzyszenia LIDER w ramach osi 4 PROW,

 1. w dniu 16 maja :

 • w imieniu burmistrza - Z-ca - Pan Ryszard Mróz wziął udział w spotkaniu okresowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przed sezonem turystycznym. Spotkanie odbyło się w Świnoujściu.

 • wziąłem udział w szkoleniu burmistrzów w Szczecinie,

 • wziąłem udział w dorocznym spotkaniu z kombatantami i ich opiekunami, żołnierzami - wyzwolicielami, sybirakami - w Domu Kultury w Wolinie, dziękując w imieniu nas wszystkich za polskość tych ziem, za ich trud i poświęcenie w okresie II wojny światowej oraz okresie powojennym. Były kwiaty, życzenia. Uroczystość uświetniły dwa nasze chóry - WOLINIANKI oraz nowy, pod batutą Pana Józefa Romanowskiego.

 1. w dniu 17 maja / sobota / wziąłem udział w :

 • obchodach X-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Albatros” w Wolinie oraz IX edycji Międzygminnej Ligii Opty, składając podziękowanie Zarządowi Klubu za długoletnią pracę na rzecz młodzieży i Wolina,

 • uroczystościach Światowego Dnia Inwalidy, uroczyście obchodzonego w Dargobądzu, organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów pod kierownictwem Pani Wiktorii Kudej,

 1. w dniu 19 maja wziąłem udział w :

 • Happeningu zorganizowanym przez dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Wolinie o tematyce ochrony środowiska naturalnego człowieka i konieczności aktywnego włączanie się każdego z nas w tą ochronę, w tym w walkę z globalnym ociepleniem,

 • sesji Rady Miejskiej.

 1. w dniu 21 maja :

 • wziąłem udział w spotkaniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, omawiając sposób przygotowania do sezonu letniego oraz wzajemnej wymiany gruntów. Z uwagi na brak opinii Komisji Budżetu Rady Miejskiej w tym zakresie / teren pod drogi na „Molkowie” / - uzgodniono, że zespół roboczy składający się z członków tej komisji oraz pracowników merytorycznych Gminy dokona wzajemnego uzgodnienia stanowiska, które będzie przedmiotem wystąpienia Dyrektora do ministra ochrony środowiska.

 • wziąłem udział w spotkaniu z samorządowcami gminy Pielgrzym w sprawie problematyki lokalizacyjnej na terenie gminy wiatraków.

 1. w dniu 25 maja pomagałem w organizacji kolejnej / drugiej / już zbiórki darów, mebli, odzieży, przeprowadzonej w Wolinie przez CHZZ „Sierpień 80” oraz Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych. Licznej grupie osób, która włączyła się do akcji ulotowej / poinformowaniu o zbiórce / oraz uczestniczącym w zbiórce a przede wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne podziękowanie za pomoc potrzebującym.

6

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-05-2008 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 26-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 28-05-2008 07:51