Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/241/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do projektu pod nazwą: „Przez wiedzę do gwiazd – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Wolin.”


UCHWAŁA NR XXVII/241/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do projektu pod nazwą: Przez wiedzę do gwiazd - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Wolin.”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Wolin do projektu pod nazwą: „Przez wiedzę do gwiazd - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Wolin”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina i Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest konieczne w celu spełnienia wymogów związanych z przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 14:13