Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolin.


UCHWAŁA NR XXVII/240/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolin.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 10591; zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/193/96 Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie Statutu Gminy Wolin / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 23, poz. 443 w miejsce dotychczasowego rozdziału V wprowadza się nowe rozdziały V i VI w brzmieniu następującym:

„V JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

§ 77. 1. Gminne jednostki organizacyjne tworzone są uchwałą Rady Miejskiej.

2. Jednostki organizacyjne działają na podstawie przepisów prawa oraz uchwał Rady

Miejskiej o ich powołaniu i odrębnych statutów uchwalonych przez Radę.

3. Gmina może tworzyć jednoosobowe spółki i przystępować do spółek .

4. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 4.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 78. 1. Statut Gminy podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego.

2. Statut Gminy wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

§ 79. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu Gminy, tracą moc uchwały:

uchwała Nr VIII/39/90 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 grudnia 1990r. w sprawie Statutu;

uchwała Nr XXIX/149/93 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie zmian w Statucie Gminy;

uchwała Nr X/68/94 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie zmian w Statucie Gminy;

uchwała Nr XII/84/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 lutego 1995r. w sprawie zmian w Statucie Gminy;

uchwała Nr XV/96/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 11 marca 1995r. w sprawie zmian w Statucie Gminy;

uchwała Nr XVII/113/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 1995r. w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Miejskiej;

uchwała Nr XX/138/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 lipca 1995r. w sprawie zmiany Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Miasta Wolin.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

 1. W świetle ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym o ustroju gminy stanowi statut uchwalony przez Radę Miejską. Statut gminy określa organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy.

 2. W statucie gminy uchwalonego uchwałą Nr XXXI/193/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 1996r. w sprawie Statutu Gminy Wolin nie ma załącznika z wykazem gminnych jednostek organizacyjnych co w świetle w/w przepisów jest należne uzupełnienia.

 3. Przeprowadzone kontrole RIO w gminach wskazują braki w statutach gmin.

Załącznik Nr 4 do Statutu

WYKAZ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

GMINY WOLIN

 1. Urząd Miasta Wolin

 2. Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie

 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie

 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

 5. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Wolin:

  1. Wiejski Ośrodek Kultury w Dargobądzu

  2. Wiejski Ośrodek Kultury w Ładzinie

  3. Wiejski Ośrodek Kultury w Troszynie

  4. Wiejski Ośrodek Kultury w Kołczewie

  5. Wiejski Ośrodek Kultury w Wisełce

 6. Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

 7. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin i jej filie w Ładzinie, Troszynie, Dargobądzu, Kołczewie i Wisełce

 8. Przedszkole Miejskie z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie

 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie

 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobądzu

 11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie

 12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie

 13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie

 14. Publiczne Gimnazjum w Wolinie

 15. Publiczne Gimnazjum w Sierosławiu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 14:11