Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/238/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Radę Miejską w Wolinie.


UCHWAŁA NR XXVII/238/08
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia
30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Radę Miejską w Wolinie.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr  15, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292), art. 18 ust. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z uchwałą nr XXXVII/392/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o ustalenie, zmianę i zniesienie nazw urzędowych i zmianę określeń rodzajów miejscowości i ich części składowych, dla niektórych miejscowości położonych na terenie gminy Wolin, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/83/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Radę Miejską w Wolinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 57 poz. 1026) w § 2 wprowadza się zmiany:

 1. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu należą miejscowości: Dargobądz, Karnocice, Jagienki, Mokrzyca Mała, Mokrzyca Wielka, Płocin, Sułomino, Kodrąbek, Ładzin, Warnowo i Rabiąż.”,

 2. § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie należą miejscowości: Koniewo, Siniechowo, Skoszewo, Jagniątkowo, Wiejkowo, Wiejkówko i Zagórze.”,

 3. § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4) Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie należą miejscowości: Dramino, Mierzęcin, Piaski Wielkie, Rzeczyn, Troszyn, Troszynek, Dobropole, Ostromice, Parłowo, Parłówko i Strzegowo.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

 1. W związku z racjonalizacją kosztów dowozu dzieci do szkoły i opiniami rodziców uczniów zamieszkałych w miejsco­wościach Dobropole, Ostromice, Parłowo, Parłówko i Strzegowo zmienia się granice obwodów szkół podstawowych w Troszynie i Koniewie. Dzieci w ww. miejscowości mają bliżej do Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie.

 2. W związku z przywołaną uchwałą nr XXXVII/392/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 maja 2006 roku miejscowość Czaplice włączona została do miejscowości Dargobądz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 14:09