Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/236/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin.Uchwała Nr XXVII/236/08

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

 

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin.

 

Na podstawie art. 24 ust. 9a - 9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (( tekst jednolity: Dz.U.z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz.1033 ) uchwala się, co następuje :

 

§ 1. 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę do stosowania przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych
i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie zatwierdzonej Uchwałą Nr XI/53/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice
gm. Wolin.

§ 2. Taryfa określona w § 1 obowiązuje w okresie od dnia 01.06.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina i Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie wnioskiem z dnia 20 marca 2008 r. zwróciło się o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Ostromice na okres od dnia 1.06.2007 r. do dnia 31.12.2008 r. Obowiązująca do dnia 31.05.2008 r. taryfa zatwierdzona została przez Radę Miejską w Wolinie Uchwałą
Nr XI/53/07 z dnia 25.IV.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art.24 ust.9a - 9c daje uprawnienia radzie gminy do podjęcia uchwały przedłużającej czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok. W uzasadnieniu powyższego wniosku Przedsiębiorstwo podało zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia, jak też przedstawiło warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu obowiązywania taryfy. Przedsiębiorstwo uwzględniając lokalne uwarunkowania, sposób korzystania z urządzeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz strukturę odbiorców i zmiany warunków ekonomicznych, podjęło decyzję, przy zachowaniu należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów niezbędnych do wykonania zadań wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o przedłużeniu czasu obowiązywania cen i stawek opłat zawartych w taryfie określonej dla miejscowości Ostromice na okres 1.06.2008 r. - 31.12.2008 r.

W związku z tym, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne wynikające z art.24 ust.9a - 9c, przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Ostromice jest zasadne.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 14:03